Wilhelm Dancă

Nihil sine Deo!

Absolvenți FTRC UB 2018 imagini

Se recomandă să fim atenți la modul în care comunicăm cu cei din familie, școală, biserică sau, în general, cu cei din jurul nostru. Doar în cazul lui Isus comunicarea este iubire sută la sută. Cuvântul său zidește relații sănătoase, autentice, durabile aici și dincolo. Comunicările oamenilor sunt atinse de păcat și, pe cale de consecință, sunt defectuoase. Știm toți despre ce este vorba: comunicări încărcate de violență, mânie, superficialitate, banalitate, interes meschin, indiferență etc. Ele trebuie purificate. Nu ajunge la inima aproapelui...

Într-o duminică foarte călduroasă la catedrala „sfântul Iosif” din București au fost mulți credincioși la liturghia de la 12.15, inclusiv familii cu copii mici. Unii dintre ei sunt ministranți, adică ajută preotul la altar, alții aspiră. Colajul de fotografii ilustrează această frumoasă dorință pe care o au copiii catolici, vor să fie cât mai aproape de preot. Sper, mă rog, ca această dorință să se întărească și să devină alegere de viață. Tema omiliei a fost umilința ca golire de sine. Isus ne-a dat exemplul cel mai tare. S-a golit...

Vă ofer mai jos o sinteză a vieții sfinților Petru și Paul, doi sfinți martiri, fondatori ai Bisericii Romei. De asemenea, câteva explicații cu privire la modul în care apar în iconografie, și anume unul cu cheia în mână, iar altul cu sabia. Și, nu în ultimul rând, câteva justificări ale faptului că sfinții Petru și Paul sunt sărbătoriți în aceeași zi, și de catolici, și de ortodocși, deși nu au murit împreună, nici în același an, nici în aceeași zi. Am încheiat omilia cu un îndemn la a-i imita pe cei doi sfinți martiri asumându-ne...

Am ascultat în această duminică (28 iunie 2020) câteva cuvinte tari.  Isus ne-a spus: „Cine își iubește tatăl sau mama mai mult decât pe mine nu este vrednic de mine; și cine își iubește fiul sau fiica mai mult decât pe mine nu este vrednic de mine” (Mt 10, 37). Într-adevăr sunt tari pentru că răstoarnă ordinea în care trăim aceste iubiri aici pe pământ. Cuvintele nu sunt metafore sau formulări literare. Cine vrea să fie discipolul lui Isus este obligat să regândească ierarhia potrivit căreia trebuie să-și trăiască iubirile...

În evanghelia după Matei se găsesc cinci discursuri misionare. Astăzi, 21 iunie 2020, la catedrala „sfântul Iosif” din București, ba chiar în catedrală, l-am meditat pe cel de-al doilea (Mt 10, 26-33). Aici apare de trei ori îndemnul: „nu vă fie frică!” sau „nu vă temeți!”, ori „nu vă fie teamă!”. La evanghelistul Matei, îndemnul „nu vă fie frică!” este ca un fel de ramă a tabloului care este viața, moartea și învierea Domnului. Într-adevăr, de la început și până la sfârșit, evanghelia lui Matei este traversată de cuvintele...