Wilhelm Dancă

Nihil sine Deo!

Absolvenți FTRC UB 2018 imagini

Înălțarea lui Isus este văzută de sfântul Luca în două feluri. Mai întâi ca punct final. Așa înțelegem din ultimele versete din evanghelia care îi poartă numele (Lc 24, 50-53). Potrivit acestui text ucenicii care primesc Cuvântul trebuie să trăiască valori spirituale care să-i orienteze spre Înălțarea cu Isus în ceruri. Apoi ca pregătire pentru start, adică de pornire a comunități discipolilor (Fap 1, 1-10). De data asta ni se spune că, după ce îl vor fi primit pe Duhul Sfânt, discipolii vor fi martorii lui Isus înviat/înălțat până...

Am aniversat ieri o sută de ani de la nașterea lui Karol Jozef Wojtla, actualul Sfânt al Bisericii Catolice, Ioan Paul II, papă. Ținând cuvântul de învățătură la liturghia de la 18.30, în curtea catedralei „Sfântul Iosif” din București, m-am oprit asupra importanței familiei în formarea preotului filosof care a contribuit prin învățătura lui la dărâmarea comunismului. Am arătat cum l-a purtat Domnul de mână de-a lungul întregii lui vieți și a avut grijă de el. A fost un mistic care, prin unirea cu voința divină, a scăpat din trei...

Lumea a avut întotdeauna nevoie de consolatori, de oameni care să-i încurajeze pe cei mai slabi de înger, fragili psihic, căzuți în disperare sau descurajare. Lucrul acesta se simte cu multă intensitate în timpul încercărilor colective, cum ar fi foametea, războiul, ciuma, holera, pe scurt, pandemiile biologice, ideologice sau spirituale. Acum lumea în care trăim se confruntă cu pandemia de Covid-19. Mulți oameni suferă din cauza izolării sau distanțării fizice. Unii au alunecat deja în depresie, alții sunt îngrijorați pentru că și-au pierdut...

Am primit în ultima vreme de la prieteni și cunoștințe multe glume și glumițe despre virusul Covid 19. Unele reușite, altele mai puțin. Le-am primit și le-am luat ca atare. Mi-am spus: iată dovada că spiritul uman nu se lasă subjugat de nicio nenorocire, oricât de mare și parșivă, precum pandemia actuală! Dar în perioadele negre ale istoriei Biserica a răspuns altfel la greutățile și încercările pe care le-a avut de înfruntat, și anume printr-o atitudine sufletească pe care o numim optimismul creștin. Dacă glumițele izvorăsc din puterea...

„Nu mă tem de nici un rău, căci tu ești cu mine” (Ps 23, 4). La acest lucru m-am gândit astăzi, 3 mai 2020, când, deși izolați în case din cauza pandemiei de Coronavirus, am celebrat Duminica „Bunul Păstor”. Isus își revendică în evanghelia după Ioan calitatea de păstor legitim, bun și unic. El spune: „Eu sunt poarta. Dacă cineva intră prin mine va fi mântuit” (In 10, 9). În contextul dialogurilor interreligioase și interculturale, afirmarea acestui adevăr trebuie făcută în spirit de înțelegere frățească, fiindcă altfel poate...