Wilhelm Dancă

Nihil sine Deo!

Vă ofer mai jos o sinteză a vieții sfinților Petru și Paul, doi sfinți martiri, fondatori ai Bisericii Romei. De asemenea, câteva explicații cu privire la modul în care apar în iconografie, și anume unul cu cheia în mână, iar altul cu sabia. Și, nu în ultimul rând, câteva justificări ale faptului că sfinții Petru și Paul sunt sărbătoriți în aceeași zi, și de catolici, și de ortodocși, deși nu au murit împreună, nici în același an, nici în aceeași zi. Am încheiat omilia cu un îndemn la a-i imita pe cei doi sfinți martiri asumându-ne...

Am ascultat în această duminică (28 iunie 2020) câteva cuvinte tari.  Isus ne-a spus: „Cine își iubește tatăl sau mama mai mult decât pe mine nu este vrednic de mine; și cine își iubește fiul sau fiica mai mult decât pe mine nu este vrednic de mine” (Mt 10, 37). Într-adevăr sunt tari pentru că răstoarnă ordinea în care trăim aceste iubiri aici pe pământ. Cuvintele nu sunt metafore sau formulări literare. Cine vrea să fie discipolul lui Isus este obligat să regândească ierarhia potrivit căreia trebuie să-și trăiască iubirile...

În evanghelia după Matei se găsesc cinci discursuri misionare. Astăzi, 21 iunie 2020, la catedrala „sfântul Iosif” din București, ba chiar în catedrală, l-am meditat pe cel de-al doilea (Mt 10, 26-33). Aici apare de trei ori îndemnul: „nu vă fie frică!” sau „nu vă temeți!”, ori „nu vă fie teamă!”. La evanghelistul Matei, îndemnul „nu vă fie frică!” este ca un fel de ramă a tabloului care este viața, moartea și învierea Domnului. Într-adevăr, de la început și până la sfârșit, evanghelia lui Matei este traversată de cuvintele...

Chipul lui Christos, milostivirea lui Dumnezeu, a fost deformat de-a lungul istoriei chiar de ucenicii lui. Astfel, s-a întâmplat, și nu de puține ori, ca discipolii, în loc să-l vestească pe Christos, mângâierea lui Dumnezeu, să se predice pe ei înșiși și problemele lor legate de identitatea Bisericii, dogme, tradiții, ritualuri, confesiuni, etc. Instituțiile ecleziale, din ferestre spre Dumnezeu, au devenit ziduri despărțitoare. Din păcate. Christos a dispărut parțial, uneori cu totul, în fața importanței acordate regulamentelor, legilor, obiceiurilor...

În solemnitatea „Corpus Domini” sau „Trupul Domnului” Biserica Catolică celebrează Euharistia ca prezență reală a lui Isus Christos în lumea vizibilă. Sărbătoarea a apărut la nivel local în sec. al XII-lea și instituită la nivel universal în sec. al XIII-lea în contextul afirmării ereziilor albigenzilor sau catarilor în sud-vestul Franței. Printre altele, ei respingeau lumea materială și ceea ce ținea de trup, pentru că ar fi opera diavolului, ajungând astfel să respingă căsătoria și euharistia. Evanghelia sărbătorii este luată...