Wilhelm Dancă

Nihil sine Deo!
Credință și rațiune (2) la Facultatea catolică din București

Credință și rațiune este titlul unui curs pe care îl propun în acest semestru al anului universitar 2020/2021 pentru studenții de la programele de masterat ale Facultății de Teologie Romano-Catolică a Universității din București.

Am ținut cont de faptul că studenții înscriși nu au un background teologic sau filosofic. De aceea am coborât nivelul expunerii. Scopul cursurilor este acela de a fi înțelese de cei interesați de raportul dintre credință și rațiune.

Pentru a transmite un mesaj comprehensibil unui public cât mai numeros despre dialogul sau divorțul dintre credință și rațiune am recurs la exemple și imagini pentru a mă face înțeles. Dacă nu am reușit, vă rog să-mi spuneți!

Primul curs despre credință și rațiune a fost consacrat virtuții credinței în opera sfântului Toma de Aquino. Am vorbit despre credință și rațiune în Summa theologiae II-II, qq. 1-16. Din păcate nu l-am înregistrat.

Studenții au apreciat primul curs. Ei mi-au cerut să le înregistrez pe cele care urmează, fie pentru a le asculta și discuta cu prietenii, fie pentru a le aprofunda în liniște în afara orarului Facultății de Teologie Romano-Catolică.

Îmi doresc ca toți cei ce au răbdarea să asculte aceste cursuri să crească în trăirea credinței, să reușească să pună în dialog credința și rațiunea lor. Dacă le place, să aibă curajul să-l recomande prietenilor, cunoștințelor, celor apropiați.

Nu uitați: credința adevărată este molipsitoare. Căldura bucuriei întâlnirii cu Dumnezeu, care rezultă din credința trăită în mod sincer, este cea mai puternică formă de evanghelizare. Lucrul este valabil pentru noi care trăim într-o lume rece, obiectivă, științifică, tehnică, prea tehnică. Curaj! Nu vă fie teamă să spuneți celor apropiați că înregistrea cursului 2 despre credință și rațiune v-a plăcut.

Aveți ocazia să să faceți bine celor din jur care caută un sens al existenței, un reper spiritual, un fundament pentru viața adevărată. Ei sunt destinatarii îndepărtați ai cursurilor mele despre raportul credință și rațiune. Aveți grijă și de ei!

Vizionare plăcută! Multe roarde intelectuale și spirituale!

  • 17 octombrie 2020
Facultatea de Teologie Romano-Catolică, astăzi

Bună ziua,

Facultatea de Teologie Romano-Catolică a Universităţii din București este încă tânără. Istoria ei începe în 1992. De atunci, numărul programelor de studii a crescut, ca şi mărimea corpului profesoral. Principiul călăuzitor al Facultății este acesta: profesorii buni fac școala bună! Printr-o legătură strânsă cu Universitatea, profesorii au șansa de a se forma permanent prin participarea la conferințe naționale și internaționale sau la proiecte de cercetare, care se concretizează în publicații științifice. Pentru exemplificare, vă prezint trei volume, două în limba engleză – Faith and Secularization. A Romanian Narrative (2014) și Religion, the Sacred and Hospitality (2016), și unul în limba română – Credința în epoca secularizării (2015), apărute la Washington, în Statele Unite și la București.

Potrivit regulamentului de funcționare, profesorii de la Facultatea de Teologie Romano-Catolică au o dublă subordonare: administrația, activitățile didactice și de cercetare, aspectele metodologice și legale ale acestora sunt coordonate de conducerea Universității, iar conținutul teologic și filosofic al cursurilor, ca şi calitatea spirituală și morală a întregii activități de formare în spiritul educației catolice ţine de missio canonica sau de acordul Arhiepiscopiei Romano-Catolice de București. Nu se face nici un fel de discriminare la intrarea în corpul profesoral, printre cele 14 cadre didactice titulare ale Facultății numărându-se creștini catolici și ortodocși, bărbați și femei, laici, persoane consacrate și preoți.

La fel stau lucrurile şi în privinţa studenţilor, criteriul după care aceştia sunt admişi fiind de natură exclusiv academică. Studenţii Facultăţii pot fi înscrişi în  două departamente, unul de teologie romano-catolică, ce cuprinde programele de licență și cele de master, și şcoala doctorală de teologie și studii religioase.

Programele de licență sunt organizate pe două specializări Asistență socială şi Studii religioase, având o durată de 6 semestre. 1/3 din cursuri au un conţinut propriu-zis teologic, celelalte 2/3 aparţinând domeniilor asistentă socială şi, respectiv, studii religioase. Debușeele profesionale sunt diferite, în funcție de specializare. Asistenții sociali pot lucra la primării, parohii, asociații parohiale sau diecezane de caritate, fundații, case de bătrâni sau de asistare socială a copiilor orfani, a persoanelor traficate sau victime ale violenței domestice etc. Remarc faptul că, în ultimii ani, s-au înscris tot mai mulți studenți interesaţi de organizarea şi funcţionarea unor fundații sociale cu fonduri europene, naționale sau private. Absolvenții programului de studii religioase pot lucra în învățământ, ca profesori de religie, în alte instituții publice sau particulare (multinaționale, administrație, mass media, ONG) în calitate de experți în domeniul religiei, în special al dialogului religios sau inter-religios.

Programele de master au o durată de 4 semestre. Sunt autorizate sau acreditate să funcționeze trei astfel de programe: Asistența socială a Bisericii, Comunicare biblică și eclezială, precum și Patrimoniu creștin european. Între programele de licență și cel de master în specializarea asistență socială există o continuitate clară, fiindcă cei mai mulți studenți de la acest master sunt absolvenți ai programului corespunzător de licență. Printre disciplinele de specialitate ale acestui program se găsesc 5 cursuri cu caracter interdisciplinar care pun în dialog științele sociale cu teologia, filosofia sau studiile biblice. Debușeele profesionale ale programului sunt similare celor de la programul de licență asistență socială. Oarecum diferită este situația studenților de la celelalte două programe.

La masterul de comunicare se înscriu studenți care au absolvit o facultate, deseori de un profil foarte diferit, cu scopul de a se perfecționa în cunoașterea și folosirea conţinutului şi limbajului religios în comunicarea publică. Datorită importanței comunicării în zilele noastre, programul include şi studenți care au absolvit o facultate fie în domeniul științelor umaniste, fie în cel al științelor exacte. Astfel, printre studenți am avut mulți ingineri, medici, economiști, juriști etc. Absolvenții programului pot lucra în domenii de activitate care sunt deschise comunicării: școală, Biserică, mass media, organizații non profit, companii, administrație publică etc. Printre cursurile propuse se regăsesc nu doar cele de fundamentare a culturii teologice, cum ar fi christologie filosofică, antropologie religioasă, limbaj simbolic, filosofia comunicării, metode și tehnici de comunicare biblică, ci și câteva seminarii practice de cunoaștere și însușire a unor tehnici de comunicare, cum ar fi limbajul radiofonic, limbajul de televiziune și cinema, limbajul publicității și altele.

În fine, programul de master Patrimoniu Creștin European se adresează în primul rând studenților care vor să cunoască mai bine rădăcinile iudeo-creștine ale civilizației și culturii europene și care urmăresc să lucreze în instituții publice și private care se îngrijesc de protejarea patrimoniului sau în turismul religios. De asemenea, programul de Patrimoniu este atractiv pentru cei care doresc să cunoască istoria artei, picturii și muzicii sacre, ca şi chestiunile practice legate de îngrijirea, protejarea și gestionarea patrimoniului Bisericii locale. Toate cursurile sunt fascinante, dar unul dintre ele atrage foarte mulți „ingineri”. Este vorba de cursul Biserica și știința. Prin urmare, la acest curs se pot înscrie absolvenți cu diplomă de licență în științele umaniste, dar și în științele exacte. Nu în ultimul rând, acest program de master, precum și cel de comunicare, este interesant și atractiv pentru cei care doresc să-și aprofundeze identitatea creștină, chiar dacă nu intenționează să se angajeze într-o profesie din cele menționate ca posibilitate de angajare.

Școala doctorală a Facultății de teologie catolică are 5 îndrumători. Domeniile în care doctoranzii beneficiază de îndrumare sunt: teologie fundamentală, teologie biblică, teologie patristică, teologie dogmatică și drept canonic și teologie morală. De ce ar trebui să se înscrie cineva la doctorat? Pentru că în anumite domenii de activitate (învățământ, cercetare etc.) o asemenea diplomă este o cerință la angajare, aducând un spor financiar la salariu și, nu în ultimul rând, pentru că facilitează intrarea într-un cerc de specialiști pentru care bucuria de a cunoaște este cea mai mare răsplată a actului cercetării sau dialogului.

Pentru toate motivele expuse mai sus vă recomand să vă înscrieți la Facultatea de Teologie Romano-Catolică a Universității din București. Aș mai adăuga încă trei motive. Mai întâi Facultatea oferă locuri bugetate sau cu bursă. Bursele sunt de trei feluri: sociale, de merit și speciale. Apoi, cursurile se țin și în format clasic, fizic, dar și în format electronic, prin internet. De aceea, se pot înscrie studenți din București, din alte orașe ale țării, dar și din străinătate, de unde ne-au venit în ultimul timp mai mulţi studenți. În fine, educația oferită de Facultatea de Teologie Romano-Catolică este integrală. Urmărește să ofere studenților nu doar Competențe, Calificări, ci și Caracter. Ultimul aspect, cel al caracterului este propus în orele de consiliere profesională și spirituală, dar și în programul liturgic săptămânal din catedrala „Sfântul Iosif” din București.

Îndrăzniți să cunoașteți mai mult! Îndrăzniți să fiți mai buni! Îndrăzniți să fiți ceea ce sunteți, oameni și creștini, dar nu pe jumătate, ci în întregime!

Rezumatul acestei prezentări îl puteți urmări vizionând clipul video postat mai jos.Vă așteptăm cu drag!

Este nevoie de educație religioasă, astăzi?

Tinerii pot studia orice. În diferite colțuri ale lumii, există instituții de învățământ cu profiluri inedite precum Facultatea de Magie sau Universitatea Hamburger. Cu toate acestea, există încă tineri dornici să studieze teologie. Încercând să aflăm ce îi determină pe studenți să se îndrepte către educația religioasă, am discutat cu pr. prof. dr. Wilhelm Dancă, decanul Facultății de Teologie Romano – Catolică a Universității din București, despre tineri, școală și „teama de teologie”.

De ce este necesară educația teologică

Întrebat de ce este necesară educația teologică, pr. Dancă explică;

Pentru că omul este o ființă religioasă în mod natural. Vă dau un argument de autoritate. Mircea Eliade spunea că «sacrul nu este o etapă din istoria omului pe pământ, ci parte constitutivă a conștiinței omului ca om». Așadar, încă de la început, omul a fost o ființă religioasă, o ființă deschisă spre sacru. Educația religioasă îl ajută pe om să se împlinească potrivit structurii sacre a conștiinței sale”.

Wilhelm Dancă, decanul Facultății de Teologie Romano – Catolică a Universității din București

Pr. Wilhelm Dancă, alături de studenți

Mai mult, părintele crede că facultățile de teologie sunt benefice în cadrul învățământului superior și oferă argumente de ordin istoric;

În Europa, Biserica a înființat primele școli și universități. Teologia era una dintre disciplinele fundamentale din curricula de studii. Ca știință sacră, teologia integra toate celelalte cunoștințe obținute cu ajutorul științelor empirice. Este adevărat că, pe atunci, lumea trăia într-un univers articulat potrivit structurilor de inteligibilitate din creație și adevărurilor revelate de Sfânta Scriptură. De aceea, teologia avea un loc bine precizat în universitățile medievale. Sub presiunea culturii iluministe, în special a curentelor anti-ecleziale din modernitate, unele universități au renunțat la Facultățile de teologie. Dar nu peste tot. De exemplu, în Germania, în Austria, în România, în Polonia, dar și în alte țări europene, studiul teologiei a supraviețuit și se propune și astăzi în universitățile publice. Da, fiindcă lumea s-a convins că teologia umanizează oamenii. Cred că ar trebui introdus un curs de teologie, de exemplu, despre Credință și Rațiune în toate Facultățile din Universitățile din România. Ar prinde bine tuturor. I-ar umaniza pe studenți și i-ar feri de pericolul transformării lor într-un fel de FachIdioten, adică idioți specializați într-un singur domeniu de cunoaștere. Acest pericol este foarte mare și întreține fenomenul dezumanizării societăților din care și noi facem parte. Bref, teologia îi face pe oameni mai oameni. Deci, universitatea are nevoie de teologie în măsura în care societatea simte că are nevoie de oameni mai umani.”, explică pr. Dancă.

Decanul spune că Facultatea de Teologie Romano – Catolică se bazează foarte mult pe calitatea profesorilor și a studenților. La rândul lor, aceștia atrag alți tineri.

„Mai întâi prin pregătirea continuă a profesorilor. Sunt convins că profesorii buni fac ca școala să fie bună. Apoi printr-o politică de la om la om. Studenții sunt cei mai buni ambasadori ai Facultății. Ajută într-o anumită măsură și rețelele de socializare, dar în mod fundamental profesorii și studenții buni atrag alți studenți.”, explică părintele.

Pr. Wilhelm Dancă, alături de studenți

„Biserica și școala merg împreună”

Preotul Wilhelm Dancă consideră că între școală și Biserică există o relație puternică;

Biserica se îngrijește în continuu de formarea omului. Școala are un rol important în formarea permanentă a creștinilor. Acest concept de „formare permanentă” provoacă pe fiecare preot și creștin. În calitate de creștini avem datoria morală de a ne forma conștiința, mintea, inima, pentru a rămâne deschise spre transcendență și a le antrena în alegerea spontană a binelui, a adevărului, a frumosului. Pe cale de consecință, Biserica motivează formarea creștină de bază a copiilor și tinerilor, dar invită și la promovarea formării permanente a creștinilor. Biserica și școala merg împreună, pentru că împreună caută să dezlege tainele, în mod specific și cu mijloace specifice. Cine merge la Biserica face deja exercițiul dezlegării misterelor sau participării la taine. Școala face același lucru. De aceea aceste două instituții conlucrează, se sprijină reciproc.”

Întrebat dacă există tehnici speciale pentru a-i face pe tineri să îmbrățișeze latura spirituală, părintele profesor spune că studenții sunt îndrumați atât din punct de vedere spiritual, cât și profesional;

Nu avem tehnici speciale. Celebrăm o Liturghie în fiecare săptămână pentru studenți în cadrul căreia omiliile sau predicile sunt centrate pe tematici care ating căutările și problemele lor existențiale. Apoi avem un preot responsabil cu consilierea studenților, nu doar din punct de vedere profesional, ci și spiritual. Însă studenții pot apela la toți profesorii, laici, preoți sau persoane consacrate, pentru a cere un sfat spiritual. Unii chiar fac lucrul acesta.”

Întrebat ce aduce în plus teologia, pr. prof. dr. Wilhelm Dancă explică:

„Programele sunt structurate în așa fel încât 1/3 să fie discipline teologice, iar 2/3 discipline ale specializării. Teologia reprezintă orizontul în care se propun cunoștințele specializate. Teologia are un rol motivațional, un rol de încurajare, de stimulare pentru a îndrăzni mai mult în asimilarea cunoștințelor legate de disciplinele laice”.

Wilhelm Dancă, alături de studenți

Pr. Wilhelm Dancă, alături de studenți

Cu ce se pleacă de la Facultatea de Teologie Catolică

Rugat să explice cu ce pleacă studenții după ce parcurg cursurile Facultății de Teologie, părintele vorbește cu încântare de cele trei C-uri;

„În primul rând pleacă cu un plus de cunoaștere și de umanitate. Dar, în general, câștigul cuprinde trei direcții educaționale: competența, calificarea și caracterul uman. Fiecare absolvent poate da mărturie prin ceea ce va face după absolvire despre atingerea acestor trei C-uri.”

Decanul este bucuros pentru majoritatea absolvenților Facultății de Teologie Romano – Catolică. Conform acestuia, mulți dintre ei și-au găsit un rol în societate;

Nu pot da nume și prenume, dar vă pot spune că unii dintre absolvenții noștri de asistență socială ocupă astăzi poziții importante în Centrele de Asistență Socială din București, din țară și din străinătate. De asemenea, unii dintre absolvenții de la comunicare lucrează la Radio România sau la Televiziunea Română. În fine, unii absolvenți de la studii religioase lucrează în domeniul lor de specializare ca profesori de religie, iar alții ca experți sau consilieri pe teme legate de religie la diferite trusturi de presă.”

Pr. Wilhelm Dancă, alături de studenți

„Nu suntem o fabrică de preoți sau de călugări!”

Rugat să transmită un mesaj de încurajare celor care doresc să se înscrie la Facultatea la care este decan, pr. Wilhelm Dancă îi îndeamnă pe toți cei interesați să nu le fie teamă de teologie;

„Investiția în educație este cea mai bună investiție. Se poate învăța la orice vârstă. Facultatea noastră propune programe de studii care acoperă necesitatea «formării permanente» a creștinilor, indiferent de confesiune. Facultatea de Teologie Romano – Catolică a Universității din București nu este «fabrică de preoți» sau de «călugări», ci de creștini laici specializați în asistență socială, studii religioase, comunicare biblică și eclezială și patrimoniu creștin european. Teologia îl face pe om să îndrăznească să cunoască mai mult. Nu vă fie teamă de teologie!”

(Interviu realizat de Alexandru Marin pentru www.editiadedimineata.ro, 10 iulie 2019)

  • 13 iulie 2019
Credință multă puțină sau credibilă

Credință multă sau puțină? Ce fel de credincioși suntem? Cu multă sau puțină credință? Vă aduceți aminte pasajul din Evanghelie unde ucenicii îl întreabă pe Isus de ce nu au putut să alunge diavolul dintr-un om posedat. Isus le răspunde: „Din cauza puținei voastre credințe” (Mt 17, 20). Neîndoielnic în cazul acesta „multă” sau „puțină” nu înseamnă ceva cantitativ, ci mai curând ceva calitativ. Astfel putem să prelungim dimensiunea calitativă a credinței și să ne întrebăm: cum putem face credința noastră credibilă? Mai mult decât atât: unde și cine ar putea să transforme credința noastră „multă” sau „puțină” într-o credință credibilă?

Răspunsul propus de mine are legătură cu gândirea Fer. Paul al VI-lea: educatorii sau educații care sunt în același timp și martori! Studenții ar putea să-i formeze în credință pe profesori și profesorii pot să-i formeze în credință pe studenți. Da, dar cu o condiție simplă și angajantă: credința educatorilor și a celor care sunt educați să fie credibilă.

Lucrul acesta am căutat să-l subliniez în predica ținută la deschiderea anului universitar 2018/2019 în cadrul Facultății de Teologie Romano-Catolică a Universității din București. Deschiderea a avut loc în ziua de 1 octombrie 2018 și a cuprins două momente principale. Primul a fost consumat în celebrarea sfintei liturghii în catedrala sf. Iosif din București în prezența studenților și profesorilor Facultății. M-am bucurat mult că au participat câțiva preoți studenți sau doctoranzi la concelebrare. Nu au fost prea mulți studenți laici, poate și din cauza ploii care începuse să curgă peste București începând de la primele ore ale dimineții.

Am început noul an universitar împreună cu 119 studenți la programele de licență și de master și 38 de studenți la școala doctorală. Cadrele didactice titulare sunt 13, iar cele invitate 5. Nu suntem mulți, e adevărat! Dar succesul formării nu constă în a avea cifre mari, ci în capacitatea celor care sunt formați și a formatorilor să cultive spiritul unei familii. Secretul formării umane integrale este sentimentul apartenenței la această familie. De asemenea, asumarea spiritului acelui drum educațional parcurs nu de unul singur, ci împreună cu alții. Am invocat-o pe sf. Tereza a Pruncului Isus asupra noastră pentru a putea învăța și de la ea că înțelepciunea este scopul ultim al oricărui program educațional.

Mai jos puteți să ascultați predica:

Absolvenți FTRC UB 2018 imagini

Absolvenți în imagini la Facultatea de Teologie Romano-Catolică, Universitatea din București, la încheierea ciclurilor de studii de licență și de master. Fotografiile redau clipele despărțirii profesorilor de studenți, mai întâi în catedrală, prin celebrarea unei liturghii de mulțumire, și apoi în aula mare a Facultății pentru festivitatea de terminare a studiilor cu acordarea premiilor. Felicitări tuturor, studenți și profesori! Non scholae, sed vitae! Nu pentru școală, ci pentru viață învățăm! Deci, să umplem viața cu viață!

Cei care doresc să studieze la Facultatea noastră, sunt invitați să viziteze site-ul: www.ftcub.ro Pe acest site se găsesc detalii importante referitoare la admitere, care începe în 6 iulie 2018. Vă așteptăm cu drag!

Pentru a sublinia caracterul de misiune pe care l-au avut studiile licență în teologie asistență socială și studiile de master în teologie comunicare, am făcut fotografia de grup la ieșirea din catedrală. Vrem să fim sau să devenim o Facultate în care studenții au mereu conștiința pragului, intră sau ies pentru a-i ajuta pe alții, mai ales pe cei nevoiași.

Mai jos câteva momente din catedrală, pregătind și celebrând sf. liturghie de mulțumire pentru darurile primite în cei 3 sau 2 ani de studii.

Ieșind din catedrală, în drum spre Aula mare a Facultății, încă vreo câteva fotografii spre aducere aminte.

Mai jos câteva imagini de la festivitatea de acordare a premiilor absolvenților 2018.

 

Acordarea premiilor. Din păcate nu am primit și nu am găsit fotografii cu toți premianții, care au fost 7: 3 la licență și 4 la master.


Pregătindu-ne pentru vizionarea unui film documentar…

Absolvenții de la licență au realizat film documentar intitulat „Generația de aur”, evident generația lor, rezumând în imagini și muzică momente importante din timpul formării lor în Facultate. Accentul a fost pus pe expresiile sau exemplele tipice/hazlii folosite de profesori la cursuri și pe excursiile organizate împreună. Acestea din urmă, trebuie să recunosc, au fost puține. Sper în viitor să fie mai dese, măcar două în fiecare an.

La sfârșit de studii, încă o dată, să tresătăm de bucurie. Gaudeamus igitur! Vivat academia! Vivant professores!