Wilhelm Dancă

Nihil sine Deo!
Sfânta liturghie sau Euharistia

Sfânta Liturghie este „izvor și culme a întregii vieți creștine” (LG 11). Cuprinzând cel mai mare bine al Bisericii, Cristos însuși, Paștele nostru, toate activitățile ecleziale sunt strâns legate de Euharistie și rânduite în vederea ei. În ea se află culmea lucrării prin care, în Cristos, Dumnezeu sfințește lumea. Participând la celebrarea euharistică, noi ne unim cu liturgia din cer și anticipăm viața eternă. Sfânta Liturghie rezumă credința noastră: „Modul nostru de a gândi concordă cu Euharistia, iar Euharistia, la rându-i, confirmă modul nostru de a gândi” (Sf. Irineu, Adversus Haereses 4, 18, 5).

Sfânta liturghie are mai multe nume: Euharistia, Cina Domnului, Cina cea de Taină, Frângerea Pâinii, Adunarea euharistică, Sfânta Jertfă, Sfânta și dumnezeiasca Liturghie, Împărtășanie, Sfânta Misă.

Sfânta liturghie are două părți: liturgia Cuvântului, cu lecturile, omilia și rugăciunea universală, și liturgia euharistică, cu prezentarea pâinii și a vinului, rugăciunea de aducere de mulțumire și de consacrare și împărtășania.

Momentul central și culminant al celebrării euharistice cuprinde următoarele părți: Prefața (Biserica aduce mulțumiri Tatălui, prin Cristos, în Duhul Sfânt, pentru toate lucrările lui – creație, răscumpărare, sfințire); Epicleza (se cere Tatălui să trimită pe Duhul Sfânt asupra pâinii și vinului, ca să devină, prin puterea lui, Trupul și Sângele lui Isus Cristos și pentru ca cei ce iau parte la Euharistie să fie un singur trup și un singur duh); Relatarea instituirii (puterea cuvintelor și a acțiunii lui Cristos și puterea Duhului Sfânt fac prezente sacramental sub chipul pâinii și vinului Trupul și Sângele lui, jertfa lui oferită pe Cruce o dată pentru totdeauna); Anamneza (Biserica reamintește patima, învierea și întoarcerea în glorie a lui Cristos Isus); Rugăciunile de mijlocire (Biserica exprimă faptul că Euharistia este celebrată în comuniune cu Biserica întreagă, din cer și de pe pământ); Împărtășanie (precedată de rugăciunea Tatăl nostru și de frângerea pâinii, cedincioșii primesc „pâine din cer” și „potirul mântuirii”, Trupul și Sângele lui Cristos dat „pentru viața lumii”).

De ce trebuie să participăm cât mai des la Sfânta Liturghie, nu doar în duminici și sărbători? Pentru că,

1). Euharistia sporește unirea noastră cu Cristos.

2). Sfânta Liturghie ne desparte de păcat.

3). Euharistia ne apără de păcatele de moarte viitoare.

4). Sfânta Liturghie reînnoiește, întărește, adâncește încorporarea noastră în Biserică, începută deja la Botez.

5). Euharistia angajează față de cei săraci.

6). Sfânta Litughie întărește dorința de refacere a unității tuturor creștinilor.

7). Euharistia este chezășia gloriei vieții viitoare.

Mai multe despre Sfânta Liturghie găsiți în Catehismul Bisericii Catolice, nr. 1322-1405.

NB. De regulă celebrez sfânta liturghie în catedrala sf. Iosif din București în fiecare duminică și sărbătoare la ora 12.15 pe toată durata anului universitar, adică de la 1 octombrie până la 30 iunie, excepție făcând duminicile și sărbătorile din săptămânile de vacanță universitară.

NB. Celebrez sfânta liturghie pentru studenți (nu doar pentru studenții Facultății de Teologie Romano-Catolică) începând cu data de 25 aprilie, inclusiv, în fiecare marți la ora 12, pe toată durata anului universitar, excepție făcând zilele de marți din timpul vacanțelor universitare.

Modificări ale acestui program liturgic vor fi postate pe site în timp util.

București, 6 aprilie 2017

 

Comentariile sunt închise.