Wilhelm Dancă

Nihil sine Deo!

Absolvenți FTRC UB 2018 imagini

În spațiul public din România sunt voci care susțin că unele cadre medicale angajate în lupta împotriva răspândirii virusului ucigaș au un comportament „dictatorial”. Nu mă pot pronunța asupra acestei chestiuni. Nu o cunosc. Poate că se exagerează. Nu știu. Dar situația dificilă a asumării unei conștiințe responsabile cât privește prevenția răspândirii virusului chinezesc dă de gândit. Suntem la nivel global, eclezial și personal asemenea lui Petru din evanghelia duminicii (cf. Mt 14, 22-33) de astăzi. De câțiva ani buni „mergeam...

Prin anii 1960 episcopul Fulton Sheen a inițiat o serie de cateheze la televiziunea americană cu titlu: „Viața merită trăită!”. Despre valoarea și demnitatea vieții a fost vorba și în Evanghelia duminicii din 2 august 2020 (Mt 14, 13-21). Isus s-a retras într-un „loc nelocuit” pentru „a fi singur” și a medita drama sfârșitului violent al vieții sfântului Ioan Botezătorul, victimă a răului pur. Lumea a aflat unde se găsea și a venit după dânsul. Isus a lăsat planurile lui deoparte și, fiind „cuprins de milă”, a început să vindece...

Astăzi, 26 iulie 2020, la catedrala „Sfântul Iosif” din București, la liturghia de la 12.15 am vorbit despre învățătura a trei parabole luate din Mt 13, 44-52. Cheia lor de lectură am găsit-o la finalul pericopei unde am văzut cum cărturarul sau copistul este invitat să devină ucenic. Cum s-ar putea întâmpla așa ceva? Scoțând lucruri noi din cele vechi. Bine. Dar cum? Analizând primele două parabole, care se referă una la comoara ascunsă într-un ogor și alta la mărgăritarul de mare preț, ucenicul scoate lucruri noi din cele vechi dacă,...

Parabola zâzaniei sau neghinei (Mt 13, 24-30) pe care am ascultat-o astăzi, 19 iulie 2020, este în strânsă legătură cu parabola semănătorului de duminica trecută (Mt 13, 1-23). Prin această succesiune liturgică suntem invitați să fim mai atenți la bunul mers al comunității din care facem parte. În cazul de față, „bunul mers” înseamnă să semănăm în relațiile cu alții nu zâzanie, discordie ci grâul armoniei sau al vieții. Zâzania sau neghina este o plantă toxică. Dacă semințele ei sunt măcinate împreună cu cele de grâu făina care...

Se recomandă să fim atenți la modul în care comunicăm cu cei din familie, școală, biserică sau, în general, cu cei din jurul nostru. Doar în cazul lui Isus comunicarea este iubire sută la sută. Cuvântul său zidește relații sănătoase, autentice, durabile aici și dincolo. Comunicările oamenilor sunt atinse de păcat și, pe cale de consecință, sunt defectuoase. Știm toți despre ce este vorba: comunicări încărcate de violență, mânie, superficialitate, banalitate, interes meschin, indiferență etc. Ele trebuie purificate. Nu ajunge la inima aproapelui...