Wilhelm Dancă

Nihil sine Deo!

Absolvenți FTRC trimiși să facă lumea mai bună. Cum?

Eșecul vestirii Evangheliei despre care vorbesc evangheliștii este o dovadă de realism. Sfântul Marcu consemnează un eșec în capitolul al VI-lea. Dar nu numai acolo, și nu doar el. Eșecul poate să devină o piedică sau o provocare pentru ucenicii Domnului. De exemplu, ce înseamnă eșecul lui Isus la Nazaret? Răspunsul îl găsim în Marcu 6, 7-13. Aici, mai întâi, observăm că ucenicii sunt „chemați” și „trimiși”. Înțelegem că chemarea vine de la Domnul. El îi alege pe discipoli, chiar dacă prin interpuși. Accentul...

Dumnezeu iubește lumea, dar lumea nu-L iubește pe Dumnezeu. Istoria omenirii este marcată de răzvrătire și neascultare. Vezi cartea profetului Ezechiel 2, 2-5. Darurile divine nu sunt acceptate. Într-un anumit fel omul vrea să „moară” singur decât să trăiască cu Dumnezeu. Această dramă a omenirii este sintetizată de vizita pe care o face Isus la Nazaret. În timpul vizitei compatrioții Lui nu primesc vestea cea bună. Nu cred în Domnul Isus. De aceea, acolo nu a făcut multe minuni. Evenimentul este redat de Marcu 6, 1-6. Atitudinea de...

Recent am fost invitat să țin o conferință la Centrul pentru studii de drept natural din cadrul Facultății de Drept a Universității din București. Tema a fost „Ce este natural?”. Pentru a răspunde la această întrebare am recurs la ajutorul filosofiei. Dar, nu la ajutorul filosofiei moderne sau contemporane, ci al filosofiei aristotelico-tomiste. Astfel răspunsul este marcat de privirea metafizică asupra ființei și asupra persoanei. În prima parte am vorbit despre natură ca lumea tuturor lucrurilor care există și ca principiu interior...

Iubirea umană e fragilă, iubirea divină este eternă. Omul iubește imperfect, Dumnezeu iubește în mod desăvârșit. De aceea, Domnul este Dătător de Viață. Când iubirea umană întâlnește iubirea divină atunci se petrece o schimbare în om. Evident, o transformare în bine. Omul se vindecă de toate relele sale pământești. Totodată, se vindecă de răul său radical, care este moartea. Sau, mai bine zis, începe să pășească pe drumul Vieții adevărate. Am dezvoltat aceste gânduri meditând Evanghelia după Marcu 5, 21-43. Aici este vorba despre...

Dragi creștini, practicanți sau mai puțin practicanți! Astăzi am meditat la Marcu 4, 35-41 și am dezvoltat tema „furtunii”. Am spus că în viața oamenilor există multe feluri de furtuni. De la cele existențiale, emoționale, până la cele morale și spirituale. Cum ne comportăm în asemenea situații? Înainte de toate avem nevoie de calm și încredere. Am dat ca exemplu un film românesc din 1985, „Furtuna în Pacific”. Aceste virtuți naturale sunt necesare în momentele de încercare naturale. Dar în cazul celor spirituale? Atunci...