Wilhelm Dancă

Nihil sine Deo!

Curs 6 despre credință și rațiune la Maurice Blondel

Cursul al III-lea despre raportul dintre credință și rațiune a avut două părți. În prima parte am finalizat trecerea în revistă a unor teme biblice cu rezonanță filosofică. Astfel, am vorbit despre Dumnezeu „nomoteta” din Sfânta Scriptură și Dumnezeu care se supune legii naturale din filosofia greacă. Legea morală din Biblie este asemănătoare cu legea naturii de la greci. Dar legea morală implică un raport între voința umană și voința divină. Legea naturală nu are acest aspect relațional; trebuie sau este respectată și de Dumnezeu, și...

Filosofia religiei este o disciplină filosofică apărută în Occident în perioada modernității. Se ocupă de raportul dintre filosofie și religie sau dintre reflecția filosofică și experiența religioasă. Astăzi, 22 octombrie 2020, am vorbit mai întâi despre câteva aspecte istorice ale raportului dintre credință și cunoaștere în creștinism. Am văzut cum logosul a fost asumat de creștini în orizontul experienței lor religioase de credință. Raportul dintre mit și logos din lumea antică greacă a devenit în creștinism raport între credință...

Astăzi am auzit cuvintele celebre ale lui Isus despre datoriile față de cezar și față de Dumnezeu (Mt 22, 21). Ele au fost interpretate deseori în lumina raportului dintre Biserică și Stat. Comentarii numeroase s-au oprit aproape exclusiv asupra datoriilor oamenilor față de puterea pământească. Dar Isus spune aici ceva mai mult, și anume că discipolii săi nu pot trăi fără sentimentul de apartenență. Mai întâi apartenența la familie, apoi la comunitatea religioasă, la cea civilă și, în fine, la Dumnezeu. Din păcate ultimul fel de apartenență...

Credință și rațiune este titlul unui curs pe care îl propun în acest semestru al anului universitar 2020/2021 pentru studenții de la programele de masterat ale Facultății de Teologie Romano-Catolică a Universității din București. Am ținut cont de faptul că studenții înscriși nu au un background teologic sau filosofic. De aceea am coborât nivelul expunerii. Scopul cursurilor este acela de a fi înțelese de cei interesați de raportul dintre credință și rațiune. Pentru a transmite un mesaj comprehensibil unui public cât mai numeros despre dialogul...

„Orice adevăr, indiferent de cine este spus, vine de la Duhul Sfânt” (Ambrosiaster) DATE BIOGRAFICE Numele și prenumele: Dancă Wilhelm Data și locul nașterii: 18.05.1959, sat Buruienești, comuna Doljești, jud. Neamț Studii preuniversitare 1966-1974: Școala generală clasele I-VIII, sat Buruienești, comuna Doljești, jud. Neamț 1974-1976: Liceul Roman-Vodă, Roman, jud. Neamț 1976-1979: Școala liceală de cantori romano-catolică din Iași Studii universitare 1980-1986: licența la Institutul Teologic Romano-Catolic de...