Wilhelm Dancă

Nihil sine Deo!

Am început cursul vorbind despre fenomenul recent al pluralității religiilor într-un același loc și același timp. Reacțiile la pluralitatea religiilor sunt de mai multe feluri: exclusivism, inclusivism, indiferență și sincretism. Pluralismul religios ține de inclusivism, adică toate religiile sunt la fel de bune. Creștinii sunt invitați de Conciliul Vatican II să le trateze cu atenție, respect și să cultive dialogul cu reprezentanții altor religii. Am analizat riscurile pluralismului religios în epoca mondializării. Am vorbit despre magazinul cu religii,...

Am vorbit în cadrul cursului (9) de Filosofia religiei, partea întâi, despre temeiul religiei. Am prezentat pe scurt istoria ideii de religie, de la grecii antici până în zilele noastre. Am vorbit apoi despre simțul religios al omului căruia îi corespunde sacrul, divinul, ca obiect. Am arătat că nu ar exista religie, dacă nu ar exista Dumnezeu. Am trecut în revistă trei filosofi moderni care au căutat să explice baza religiei. Primul a fost William James (1842-1910), care a susținut că baza religiei sunt credința, sentimentele, experiențele religioase...

Flannery O’Connor (1925-1964) a fost o scriitoare catolică americană care a scrise romane, povestiri, nuvele, eseuri cu subiecte despre credință și morală. Are o operă impresionantă, aproximativ 70 de lucrări. Toate au fost deja publicate. F. O’Connor se adresează lumii catolice americane din Georgia, S.U.A., pe care o critică pentru, ipocrizie, superificialitate și formalism în trăirea vieții creștine. Vorbește mult despre urgența convertirii. Acest obiectiv nu poate fi atins fără ajutorul imaginației. Drumul convertirii începe cu un...

Bernard Lonergan (1904-1984) a fost un preot iezuit, filosof și teolog, de origine canadiană, care a regândit temeliile credinței. A fost influențat de „Gramatica consimțământului” lui J.H. Newman pe care a citit-o de șase ori. A fost înrudit ca abordare teologică cu K. Rahner. Fructifică auto-transcendența, aspirațiile și dorințele umane profunde. Teza principală este următoarea: credința se naște din experiența iubirii ca dar din partea lui Dumnezeu. Misiunea teologului seamnă cu aceea a terapeutului: ajută oamenii să-și dea jos ochelarii...

Am vorbit astăzi despre Legile ca element structural al religiei. Am făcut câteva precizări terminologice, spunând că Legile ca parte a experienței religioase nu se identifică cu reglementările rituale, cu normele liturgice etc. Apoi am făcut o deosebire între morală și etică, subliniind conceptul de morală în general. Am analizat raportul dintre morală și religie, arătând cum se trece de la „indicativ”-ul din narațiunile mitului sau simbolului la „imperativul” moralei. Am trecut în revistă câteva texte biblice și coranice...