Wilhelm Dancă

Nihil sine Deo!

Încep cursul prezentând câteva date biografice din viața lui Edith Stein. Subliniez faptul că a fost 1) evreică, 2) filosoafă, 3) călugăriță și 4) martiră. Apoi descriu conținutul a două cărți care stau la baza prelegerii. Prima, „Edith Stein. Philosophe crucifié” de Joachim Bouflet, o biografie. A doua, „Știința Crucii. Un studiu asupra lui Ioan al Crucii” de Edith Stein. Studiul are trei părți – Mesajul Crucii, Învățătura Crucii și Pe urmele Crucii. Partea a treia nu a fost finalizată. Analizez „datoriile”...

Am început cursul de christologie filosofică la Vladimir Soloviov (1853-1900) invitând pe studenți să facă deosebire între cultura rusă și regimurile politice ale Rusiei. Cultura nu trebuie confundată cu politica trecută, actuală sau viitoare. Cursul are trei părți. În prima parte prezint câteva date biografice și descriu pe scurt filosofia lui Soloviov, o filosofie existențialist creștină. În partea a doua vorbesc despre două cărți care stau la baza cursului: „Lecții despre divino-umanitate” și „Povestire despre Antichrist”. În...

Antonio Rosmini (1797-1855), preot, filosof, teolog exponent al catolicismului liberal italian. A fost marginalizat până în 1967, când Papa Paul al VI-lea îl aduce în atenția filosofilor și teologilor. În 2007 Papa Benedict al XVI-lea l-a ridicat la cinstea altarelor. Ziarele vremii aveau titluri elogioase printre care și acesta: „Beatificarea lui Rosmini, triumful rațiunii”. Are două contribuții la înțelegerea filosofică: ideea de ființă înnăscută în om ca element apriori și conceptul de persoană. Am folosit trei surse bibliografice....

În cursul despre christologia kierkegaardiană am dezvoltat următoarele puncte. Mai întâi am prezentat câteva elemente din viața lui Kierkegaard (1813-1855). Apoi am descris conținutul a trei cărți care stau la baza cursului: „Fărâme filosofice”, „Boala de moarte” și „Școala creștinismului”. Am trecut la temele principale ale prelegerii. Prima, interlocutorii intelectuali ai lui Kierkegaard. Aceștia sunt Lessing și Hegel. A doua, punctul de pornire al christologiei sau cum se poate salva diferența și unitatea...

În cursul dedicat christologiei hegeliene am atins trei puncte. Primul, pe scurt, despre viața lui Georg Wilhelm Friedrich Hegel, născut în 1770 la Stuttgart și mort în 1831, în timpul unei epidemii de holeră. Al doilea, despre volumele care stau la baza prelegerii mele despre christologia hegeliană. Al treilea, despre premisele și elementele constitutive ale christologiei la Hegel. Cu referire la ultimul punct am trecut în revistă metoda dialectică hegeliană, apoi am subliniat etapele trecerii de la metodă la sistem. Am vorbit despre „istoria...