Wilhelm Dancă

Nihil sine Deo!
Christologie filosofică (Curs 1): Christos persoană și idee la Kant

În primul curs de christologie filosofică din acest semestru am vorbit despre persoana istorică a lui Christos și ideea de Christos la Kant.

După câteva date biografice am trecut la prezentarea bibliografiei care stă la baza cursului. Am vorbit apoi despre christologia kantiană și am dezvoltat următoarele puncte.

Mai întâi am precizat că sursa principală pentru christologia kantiană este lucrarea „Religia în limitele rațiunii pure”. Am descoperit aici că Immanuel Kant are sentimente contradictorii față de Christos. Este fascinat, deranjat și entuziast când vine vorba despre Isus Christos.

În partea a doua am vorbit despre fundalul teoretic al christologiei kantiene. Am arătat ce se poate spune despre Christos cu ajutorul rațiunii pure și cu cel al rațiunii practice.

Am descris în partea a treia interpretarea etică, practică a figurii lui Christos. Isus Christos este asumat ca ideal al perfecțiunii morale.

În final am afirmat că problema răului radical (păcatul originar) deschide calea acceptării lui Isus Christos istoric.

Mai multe detalii în articolul postat mai jos.

  • 2 martie 2022

Lasă un răspuns