Wilhelm Dancă

Nihil sine Deo!

În cursul despre christologia kierkegaardiană am dezvoltat următoarele puncte. Mai întâi am prezentat câteva elemente din viața lui Kierkegaard (1813-1855). Apoi am descris conținutul a trei cărți care stau la baza cursului: „Fărâme filosofice”, „Boala de moarte” și „Școala creștinismului”. Am trecut la temele principale ale prelegerii. Prima, interlocutorii intelectuali ai lui Kierkegaard. Aceștia sunt Lessing și Hegel. A doua, punctul de pornire al christologiei sau cum se poate salva diferența și unitatea...

În cursul dedicat christologiei hegeliene am atins trei puncte. Primul, pe scurt, despre viața lui Georg Wilhelm Friedrich Hegel, născut în 1770 la Stuttgart și mort în 1831, în timpul unei epidemii de holeră. Al doilea, despre volumele care stau la baza prelegerii mele despre christologia hegeliană. Al treilea, despre premisele și elementele constitutive ale christologiei la Hegel. Cu referire la ultimul punct am trecut în revistă metoda dialectică hegeliană, apoi am subliniat etapele trecerii de la metodă la sistem. Am vorbit despre „istoria...

În primul curs de christologie filosofică din acest semestru am vorbit despre persoana istorică a lui Christos și ideea de Christos la Kant. După câteva date biografice am trecut la prezentarea bibliografiei care stă la baza cursului. Am vorbit apoi despre christologia kantiană și am dezvoltat următoarele puncte. Mai întâi am precizat că sursa principală pentru christologia kantiană este lucrarea „Religia în limitele rațiunii pure”. Am descoperit aici că Immanuel Kant are sentimente contradictorii față de Christos. Este fascinat, deranjat...

Vă propun, dacă vă interesează, să vedeți/ascultați Introducerea la cursul de Christologie filosofică. În Introducere, care a avut loc pe 17 februarie a.c., analizez raportul dintre Christos și filosofie. Sau, relația dintre Christos și filosofi. Am luat două modele de soluționare a problemei din primu mileniu. Este vorba despre Clement Alexandrinul și Sfântul Augustin. Apoi am analizat alte două exemple de la începutul mileniului al doilea, Abelard și Allain de Lille. În fine, am dezvoltat disputa christologică din zilele noastre dintre Xavier...

Acesta este ultimul curs despre Credință și rațiune din semestrul I al anului universitar 2020/2021 la programele de masterat. Am vorbit despre teologia lui Joseph Ratzinger înainte de a fi Papă (2005) și după, până în 2013. Înainte teologia ratzingeriană era mai teoretică, sistematică, critică, apoi a căpătat accente mai pozitive și mai pastorale. Am arătat că teologia lui dezvoltă trei teme principale: prietenia cu Isus Christos, dictatura relativismului, unitatea credinței cu rațiunea în Isus Christos. Pornind de la conferința de la Subiaco...