Wilhelm Dancă

Nihil sine Deo!

În prima parte a cursului despre credință și rațiune de astăzi am subliniat polemica teologică dintre Rahner și Balthasar. Aveau puncte de vedere diferite, destinatari diferiți. Rahner se adresa oamenilor care nu cred. Balthasar vorbea pentru oamenii care cred. Apoi am arătat cele două momente ale drumului credinței la Balthasar. Primul moment se numește experiența frumuseții, iar al doilea experiența libertății ca răspuns la iubirea divină întrupată în Christos. Balthasar respinge intelectualismul, raționalismul, subiectivismul kantian pentru că...

Sacrul este obiectul experienței religioase. Acesta a fost punctul de pornire al cursului de Filosofia religiei de astăzi. Am justificat de ce avem nevoie de definiția minimă a unui lucru înainte de a începe căutarea lui. Am vorbit despre cele patru definiții ale sacrului date de Mircea Eliade. Definițiile folosesc termeni dialectici. Astfel avem dialectica sacru-profan, dialectica hierofaniilor, dialectica simbolului și adevărata dialectică a sacrului. Religia implică noțiuni importante cum ar fi experiență, transcendență, simbol, real. Termenul transcedență...

Karl Rahner (1904-1984) este unul dintre cei mai mari teologi catolici ai secolului XX. A influențat orientări pastorale importante ale Bisericii la Conciliul Vatican II. În acest curs am subliniat efortul lui de a înnoi limbajul credinței și propunerea de noi preambuluri ale credinței. Preambulurile sunt spirituale și antropologice, nu raționale sau naturale. Este vorba de experiența sinelui în interiorul omului și descoperirea lucrării harului Spiritului Sfânt în fiecare om. În acest context transmiterea credinței înseamnă trecerea de la credința...

În cursul despre simbol ca element constitutiv al religiei am analizat teoria lui Mircea Eliade. Cu referire la acest subiect, am atins următoarele probleme. Mai întâi am descris câteva premise antropologice, printre care instinctul de ieșire a omului din sine și din propriul destin. Apoi am răspuns la întrebarea ce este simbolul. Am subliniat că este vorba despre simbolul religios. Am vorbit despre originea simbolului. Apoi am descris funcția principală a simbolului, aceea de unificare, precum și logica simbolului. Mai multe detalii în înregistrarea postată...

În acest curs am vorbit despre mit ca element constitutiv al religiei, dar și al conștiinței umane la Mircea Eliade (1907-1986). După ce am analizat mai multe elemente ale definiției mitului ca povestire sacră a unui eveniment fondator, am analizat mitul cosmogonic. Acesta reprezintă cumva rezumatul, modelul tuturor miturilor, fiindcă miturile explică cum ceva a luat ființă sau de ce și când a început să existe ceva, sau de ce un comportament existențial trebuie concretizat ca atare. Am analizat trăsăturile mitului subliniind calitățile timpului primordial...