Wilhelm Dancă

Nihil sine Deo!

Am meditat astăzi aceste trei realități din viața noastră: idolatria, auto-latria și teo-latria. Pe scurt, latria înseamnă cult. Punctul de pornie a fost parabola administratorului necinstit din Evanghelia după Luca 16, 1-13. Am reflectat asupra ei împreună cu mulți credincioși prezenți la liturghia de la 12.15 în catedrala „Sfântul Iosif” din București. Am subliniat trei idei spirituale importante ținând cont de contextul social în care trăim astăzi. Prima se referă la idolatrie, adică la pericolul transformării bogățiilor,...

În „Duminica Iertării” am meditat iubirea divină care, spre deosebire de cea umană, este gratuită și absolută. Evident, în lumina celor trei lecturi de la sfânta liturghie. În special, în lumina Evangheliei după Luca 15. Am subliniat că răspunsul nostru plin de iubire filială la bunătatea milostivă nu poate fi revendicat ca lucrarea noastră în întregime. Iubirea divină motivează la început, în timpul și la finalul răspunsului iubirea omului față de Dumnezeu. Astfel chiar și atunci când suntem fii respectuoși ai lui Dumnezeu...

Formarea discernământului este una dintre preocupările majore ale Papei Francisc. Într-adevăr, în multe din meditațiile, catehezele și intervențiile sale publice el insistă asupra nevoii de a dezvolta în noi puterea sau virtutea discernământului. Am pornit de la această constatare și am comentat Evanghelia după Luca 14, 25-33. Am vorbit despre condiția obligatorie pentru a fi ucenici. Adică, trebuie să fim nu împreună cu El, alături de El sau în fața Lui, ci pe urmele lui Christos. Dar, pentru a ajunge aici, trebuie să discernem între Dumnezeu...

Am meditat astăzi Evanghelia după Luca 14, 1.7-14. Am arătat, printre altele, că legătura dintre vizibilitatea publică și stima de sine începe să fie cultivată încă din anii de școală. Din păcate. Am pledat pentru o școală bazată pe spirit de colaborare, de empatie, nu pe spiritul de competiție sau pe dorința de câștig în orice condiție. Școala modernă vrea că toți elevii să fie nu doar mai buni, ci cei mai buni. Unii încearcă și după ce își dau seama că nu reușesc cad în invide, frustrare, depresie. Alții doresc să fie pe podium...

Astăzi am meditat Evanghelia despre ospitalitatea oferită de Marta și Maria lui Isus. Vezi Luca 10, 38-42. Am subliniat trei puncte. Primul, ospitalitatea este pasul pe care l-a făcut omenirea de la barbarie la civilizație. Diferința este de o literă, t, adică ostilitate sau barbarie, ori p, adică ospitalitate sau civilizație. Balanța între „t” și „p” a fost mereu greu de ținut. În zilele noastre riscăm să cădem în barbarie. Al doilea, față de ospitalitatea ca lege sacră întâlnită la toate popoarele, avem ospitalitatea...