Wilhelm Dancă

Nihil sine Deo!

Ospitalitatea este o calitate a poporului român. Asta nu înseamnă că nu mai sunt și alte popoare ospitaliere. Dar noi ținem atât de mult la această trăsătură umană încât ajungem să credem că numai românii sunt ospitalieri. Din prima lectură de astăzi și din Evanghelie (Lc 10, 38-42) aflăm că ospitalitatea este și o valoare biblică, orientală. Evreii apreciau ospitalitatea pentru că au făcut de multe ori experiența de a fi străin și de a fi primit bine/rău de alții. Creștinii au practicat ospitalitatea de-a lungul istoriei mai ales din rațiuni...

Omul este o ființă vulnerabilă, fragilă. Asta ne spune, printre altele, parabola Bunul Samaritean. Oricând i se poate întâmpla ceva, dar mai ales ceva rău. Când dă de necaz, atunci se văd caracterele oamenilor. Unii se concentrează pe ei înșiși, nu le pasă de soarta celorlalți. Aceștia fac parte din categoria cinicilor sau a indiferenților. Astăzi, ca și în trecut, această categorie este foarte populată. Din păcate. Alții se apropie de omul încercat și îi întind o mână de ajutor. Aceștia fac parte din categoria celor milostivi, empatici,...

A fi misionar înseamnă multe lucruri. Depinde de obiectul vorbirii. Dacă discutăm despre creștinism și creștini, atunci misionar înseamnă să fii botezat în numele Sfintei Treimi. Iar la botez ți se încredințează, printre altele, misiunea de a vesti că „împărăția lui Dumnezeu este aproape”. Bref, a fi misionar (creștin) înseamnă să vestești împărăția lui Dumnezeu. Dar cine să fie? Cui să-i vorbească? Unde? Cine se mai gândește la așa ceva astăzi? Câți dintre cei botezați cred că lucrurile acestea sunt legate de identitatea...

Preoția creștină este de două feluri. Una este comună tuturor celor botezați, alta este slujitorială sau ierarhică. Ambele forme de preoție trec astăzi printr-un con de umbră. Numărul celor botezați este în scădere. Cauzele sunt de multe feluri, de la cele demografice până la cele de ordin spiritual. Dar și numărul preoților scade, evident, în mod direct proporțional cu cel al botezaților. Iarăși, rațiunile prin care se explică acest fenomen sunt multe și felurite. Nu le discutăm aici. Important e că în ciuda acestor aspecte deloc încurajatoare...

Să devii ceea ce ești! Să fii ceea ce ești, în întregime, nu pe jumătate! Aceasta mi se pare că este misiunea noastră cea mai importantă aici pe pământ. Christos le-a încredințat-o creștinilor „în acel timp” spiritual la care face referință Evanghelia de azi (Lc 9, 18-24). Celor care nu cred Dumnezeu le-a încredințat-o într-un mod natural. Astfel, chemarea la a deveni ceea ce este omul o aude ori de câte ori așteaptă o confirmare din partea altora a ceea ce face sau a ceea ce este în adâncul ființei sale. Dar efortul de a actualiza ființa noastră...