Wilhelm Dancă

Nihil sine Deo!
„Și cred, și gândesc” la Radio România Cultural

Am stat de vorbă recent cu Cristian Curte la Radio România Cultural despre volumul „Și cred, și gândesc”. Această lucrare a apărut într-o nouă ediție, a doua, revizuită și adăugită, la editura Spandugiono 2021. Am atins în discuție câteva idei din capitolele principale ale cărții.

Astfel am detaliat raportul dintre credință și religie, subliniind importanța dialogurilor interconfesionale și interreligioase.

Apoi am dezvoltat raportul credinței cu rațiunea oprindu-mă mai mult la rugăciunea ca rațiune vorbită la fericitul Vladimir Ghika.

Am oferit câteva explicații despre rolul credinței în educație dându-l ca exemplu pe fericitul Anton Durcovici cu „Lecțiile tomiste” din anii 1936-1940.

În fine, am susținut că rugăciunea este o puternică și eficace activitate a rațiunii spirituale fiindcă poate dărâma orice formă de ideologie sau opresiune.

  • 2 iunie 2021

Lasă un răspuns