Wilhelm Dancă

Nihil sine Deo!
Omul cale pregătită pentru venirea Domnului

În duminica a doua din Advent am aprofundat cuvântul „pregătire” și atitudinile existențiale corespunzătoare. Am ascultat Începutul Evangheliei după Marcu (Mc 1, 1-8). Astfel, pentru a deveni om cale pregătită să-l primească pe Domnul, am sugerat trei atitudini. Prima, să cultivăm dorința de început sau începuturi noi în viață. A doua, să celebrăm începutul sau începuturile prin semne clare. De exemplu pentru creștini, începutul vieții noi este botezul. A treia, să maturizăm promisiunile de la botez, fuga de păcat etc., prin participarea la sacramentul cardinal al vieții creștine, și anume spovada. Ca să nu rămânem în pragul începuturilor am spus că trebuie să acordăm mai multă atenție rugăciunii. Am definit rugăciunea ca formă de revoltă împotrivă a ceea ce este ne-esențial în viața umană. De asemenea, rugăciunea este poarta care ne deschide spre logica darului iubirii lui Dumnezeu. Mai multe detalii în articolul postat mai jos. Advent binecuvântat!

  • 6 decembrie 2020

Lasă un răspuns