Wilhelm Dancă

Nihil sine Deo!
Curs teoretic: Cristologie filosofică

CRISTOLOGIE FILOSOFICĂ

Semestrul I 2019/2020

Responsabil curs: Pr. Prof. Dr. Wilhelm Dancă

Eligibilitate: studenții masteranzi, anul I (FTRC); doctoranzi, anul I (SDF, SDTSR)

Structura pentru masteranzi:

Curs teoretic 2 ore/ săptămână = 28 ore.

Seminar 2 ore / săptămână = 28 ore.

Structura pentru doctoranzi SDF/SDTRS:

Curs teoretic 1 oră/ săptămână = 14 ore.

Seminar 1 oră/ săptămână = 14 ore.

Sala 24, et. 2.

Vineri, între 16.30 și 19.45

1). Introducere

* Xavier Tilliette, Le Christ de la philosophie, Les Editions du Cerf, Paris 1990.

* –––––––, Filosofi davanti a Cristo, trad. Giuliano Sansonetti, Queriniana, Brescia 1991.

* Silvano Zucal (a cura), Cristo nella filosofia contemporanea, vol. I-II, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) 2000.

2). De la Cristos ca ideal al moralității desăvârșite la Cristos al credinței în limitele rațiunii (Kant)

* Immanuel Kant, Religia în limitele rațiunii pure, trad. Radu Gabriel Pârvu, Ed. Humanitas, București 2004.

* –––––––, Il conflitto delle facoltà, a cura di Domenico Venturelli, Morcelliana, Brescia 1994.

* Manfred Kühn, Kant. O biografie, trad. Cornelia Eșianu și Delia Eșian, Ed. Polirom, Iași 2009.

3). Cristos salvat de filozofie împotriva teologilor de profesie (Hegel)

* Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Viața lui Isus, trad. Alexandru Boboc, Ed. Paideia, București 1994.

* ––––––––––––––-, Prelegeri de filozofie a religiei, trad. D. D. Roșca, Ed. Humanitas, București 1995.

* –––––––––––––––, Spiritul creștinismului și destinul său, trad. Dragoș Popescu, Ed. Paideia, București 2002.

* Alexandre Kojève, Introducere în lectura lui Hegel, trad. Ed. Pastenague, Ed. Biblioteca Apostrof, Cluj-Napoca 1996.

4). Cristos ca mijlocitor, paradox și model (Kierkegaard)

* Sören Kierkegaard, Fărâme filosofice, trad. Adrian Arsinevici, Ed. Amarcord, Timișoara 1999.

* ––––––––-, Boala de moarte, trad. Mădălina Diaconu, Ed. Humanitas, București 2006.

* –––––––-, Școala creștinismului, trad. Mircea Ivănescu, Ed. Adonai, București 1995.

* Patrick Gardiner, Kierkegaard, trad. Laurențiu Ștefan-Scalat, Ed. Humanitas, București 1997.

5). Cristologia, ontologia trinitară și metafizica iubirii de aproapele (Rosmini)

*Antonio Rosmini, Introducere în filozofie, trad. Raluca Anca Popescu, Ed. Ars Docendi, București 2002.

* –––––––, L’Introduzione del Vangelo secondo Giovanni, Ed. Città Nuova, Roma 2002.

* –––––––-, Teodicea, a cura di Umberto Murator, Ed. Città Nuova-Stresa 1977.

6). Cristos și AntiChrist (Soloviov)

* Vladimir Soloviov, Povestire despre AntiChrist, trad. Dana Cojocaru, Ed. Humanitas, București 2005.

* ––––––––-, Sulla divinoumanità e altri scritti, trad. Pietro Modesto, Ed. Jaca Book, Milano 1971.

7). Iubirea-ură față de Isus și încercarea surprinzătoare de identificare (Nietzsche)

* Friedrich Nietzsche, Așa grăit-a Zarathustra, trad. Ștefan Augustin Doinaș, Ed. Humanitas, București 1996.

* ––––––––-, AntiChristul, trad. Vasile Muscă, Ed. Biblioteca Apostrof, Cluj-Napoca 2003.

* ––––––––-, Ecce homo, trad. Mircea Ivănescu, Ed. Dacia, Cluj-Napoca 1994.

* Paul J.M. van Tongeren, O introducere în filosofia lui Nietzsche, trad. Alex Moldovan, Ed. Galaxia Gutenberg, Tg. Lăpuș 2004.

8). Un Christos spaniol între donchihotismul tragic și pietatea populară (Unamuno)

* Miguel de Unamuno, Cristul lui Velazquez, trad. Sorin Mărculescu, Ed. Humanitas, București 2015.

* ––––––––––, L’Agonia del cristianesimo, trad. Carlo Bo, ed. Corbaccio, Milano 1993.

9). Cristos în gândirea rusă între kenoză și frumusețe (Florenski și Berdiaev)

* Pavel Florenski, Stâlpul și Temelia Adevărului. Încercare de teodicee ortodoxă în douăsprezece scrisori, trad. Emil Iordach, Iulian Friptu și Dimitrie Popescu, Ed. Polirom, Iași 1999.

* Nicolai Berdiaev, Sensul creației. Încercare de îndreptățire a omului, trad. Anca Oroveanu, Ed. Humanitas, București 1992.

* ––––––––, Spirit și libertate. Încercare de filozofie creștină, trad. Stelian Lăcătuș, Ed. Paideia, București 2009.

10). Isus între credința evreiască și credința creștină (Buber)

* Martin Buber, Due tipi di fede. Fede ebraica e fede cristiana, trad. Sergio Sorrentino, Ed. San Paolo, Cinisello Balsamo 1995.

11). Cristos și misterul încarnării (Marcel)

* Gabriel Marcel, A fi și a avea, trad. Ciprian Mihali, Ed. Biblioteca Apostrof, Cluj-Napoca 1997.

* –––––––, Jurnal metafizic, trad. Dorin Ștefănescu, Ed. Amarcord, Timișoara 1995.

* –––––––, Dialoguri cu Pierre Boutang, trad. Aurelian Crăiuțu și Cristian Preda, Ed. Anastasia, București 1996.

* –––––––-, Homo viator, trad. Luigi Castiglione e Mario Rettori, Ed. Borla, Roma 1980.

12). Înțelepciunea crucii (Stein)

* Edith Stein, Știința Crucii. Un studiu asupra lui Ioan al Crucii, trad. Ricarda Maria Terschak, Ed. Carmelitană, Ciofliceni 2012.

* Joachim Bouflet, Edith Stein. Philosophe crucifiée, Presses de la Renaissance, Paris 1998.

* Angela Ales Bello, Edith Stein o dell’Armonia. Esistenza, Pensiero, Fede, Ed. Studium, Roma 2009.

13). Cristos adevărul Vieții (Henry)

* Michel Henry, Eu sunt Adevărul. Pentru o filozofie creștină, trad. Ioan I. Ică jr., Ed. Deisis, Sibiu 2000.

* ––––––, Întrupare. O filozofie a trupului, trad. Ioan I. Ică jr., Ed. Deisis, Sibiu 2003.

* ––––––, Cuvintele lui Cristos, trad. Ioan I. Ică jr., Ed. Deisis, Sibiu 2005.

 14). Concluzie

* Xavier Tilliette, La Semaine sainte des philosophes, Desclee, Paris 1992.

  • 21 martie 2017

Lasă un răspuns