Wilhelm Dancă

Nihil sine Deo!
Christos e viu în Scripturi și Euharistie. Cum să-L recunoaștem?

Christos înviat continuă să se arate discipolilor săi. De ce? Pentru a le întări credința în Înviere și a-i face martori credibili. Astăzi am meditat la cele două semne prin care Domnul rămâne cu ucenicii. Este vorba despre semnul Cuvântului și semnul Euharistiei. Ele le spun celor care cred că Domnul este viu. Dar pentru a crede asta, este nevoie de interpreți ai Scripturii. La început a mai existat un semn, și anume mormântul gol. Primii ucenici care au avut o legătură strânsă cu Domnul „au văzut și au crezut”. De exemplu, sfântul apostol Ioan, ucenicul iubit.

Am pornit de la Evanghelia după Luca 24, 35-48. Aici este vorba despre doi ucenici care mergeau triști spre Emaus. Când le-a apărut Domnul Înviat, nu L-au recunoscut. Am pus accentul pe „recunoașterea” lui Isus și am subliniat trei pași importanți.

Primul, să ne familiarizăm cu Cuvântul Domnului. Cuvintele Scripturii nu sunt dovada în sine a Învierii. De ce? Pentru că ele pot fi abordate și în mod erudit, nu doar spiritual. De exemplu, unii caută în Biblie elemente culturale, folclorice, informații istorice sau geografice. Însă, cine crede, cine îl iubește pe Domnul, acela îl vede pe Isus Viu în Scripturi.

Al doilea, să căutăm și să ascultăm interpreții credibili ai Scripturi. În cazul de față credibilitate înseamnă competență dobândită prin trăirea Cuvântului. Ucenicii în drum spre Emaus au fost privilegiați. Isus însuși le-a explicat Scripturile cu privire la El. Interpreții credibili, asemenea lui Isus, aprind focul dragostrei față de Christos.

Al treilea, să nu fugim la Emaus. Astăzi, din păcate, sunt mulți cei care fug din Biserică. Fug spre Emausul descurajării și al indiferenței. Uneori au motive întemeiate, căci Biserica și interpreții nu sunt credibili. Isus ne îndeamnă să întreținem focul iubirii față de El. Poate la mulți dintre noi s-a stins. Cu siguranță, sub cenușă, mai există cărbuni aprinși. Să nu lăsăm să se stingă de tot.

În concluzie, Christos e viu. De aceea, să nu fugim la „Emaus”, să fim veseli!

Mai multe detalii în articolul postat mai jos.

  • 14 aprilie 2024

Lasă un răspuns