Wilhelm Dancă

Nihil sine Deo!
Fides et ratio (Curs 7): Karl Rahner

Karl Rahner (1904-1984) este unul dintre cei mai mari teologi catolici ai secolului XX. A influențat orientări pastorale importante ale Bisericii la Conciliul Vatican II. În acest curs am subliniat efortul lui de a înnoi limbajul credinței și propunerea de noi preambuluri ale credinței. Preambulurile sunt spirituale și antropologice, nu raționale sau naturale. Este vorba de experiența sinelui în interiorul omului și descoperirea lucrării harului Spiritului Sfânt în fiecare om. În acest context transmiterea credinței înseamnă trecerea de la credința implicită la credința explicită cu ajutorul uimirii de sine din interior. Uimirea este provocată de prezența activă a Sfântului Spirit în om, în fiecare om. Creștinii cu o credință explicită din prezent și din viitor trebuie să fie mistici, să coboare în adâncimea eului și să facă experiența transcendenței. Mai multe detalii în înregistrarea postată mai jos.

  • 20 noiembrie 2020