Wilhelm Dancă

Nihil sine Deo!
Wilhelm Dancă: CV Română

„Orice adevăr, indiferent de cine este spus, vine de la Duhul Sfânt” (Ambrosiaster)

DATE BIOGRAFICE

Numele și prenumele: Dancă Wilhelm

Data și locul nașterii: 18.05.1959, sat Buruienești, comuna Doljești, jud. Neamț

STUDII PRE-UNIVERSITARE

1966-1974: Școala generală clasele I-VIII, sat Buruienești, comuna Doljești, jud. Neamț

1974-1976: Liceul Roman-Vodă din Roman, jud. Neamț

1976-1979: Liceul Romano-Catolic din Iași

STUDII UNIVERSITARE

1980-1986: licența la Institutul Teologic Romano-Catolic de grad universitar din Iași

1991-1996: masteratul și doctoratul la Facultatea de Filozofie, Universitatea Pontificală Gregoriana din Roma (Italia)

TITLURI UNIVERSITARE

2005: profesor abilitat în domeniul filozofie

2016: profesor abilitat în domeniul teologie

VISITING RESEARCH PROFESSOR

Roma:1997; 1998; 2000; Washington D.C.: 2006; Roma: 2008; 2010

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

Institutul Teologic Romano-Catolic din Iași

1996-1998: lector

1997-2001: decan

2001-2011: rector

Institutul Teologic Romano-Catolic din București

1998-2003: conferențiar

2004-2018: profesor

2012-2018: rector

Academia Catolică „Sfântul Augustin” din Iași

1998-2011: președinte

Facultatea de Filozofie și Științe Politice, Universitatea „Al.I.Cuza” din Iași

2005-2014: profesor abilitat și membru al școlii doctorale de filosofie

Council for Research in Values and Philosophy, Washington D.C., S.U.A.

2008-prezent: director regional

Societatea Internațională Toma de Aquino, secția română, București

2010–––: președinte

Facultatea de Teologie Romano-Catolică, Universitatea din București

2012-2024: decan

2015-2016: director școală doctorală

2016: profesor abilitat în domeniul teologie

Facultatea de Filozofie, Universitatea din București

2015-prezent: profesor abilitat și membru al școlii doctorale de filozofie

MEMBRU AL UNOR SOCIETĂȚI ȘTIINȚIFICE

2001: membru fondator al secției române a Societății Internaționale Toma de Aquino (București).

2002: membru de onoare al Societăţii culturale Societatea Ioan Paul al II-lea pentru Credinţă şi Cultură (Timişoara).

2008: membru al Union Mondiale des Sociétés Catholiques de Philosophie (Canada).

2008: membru al Council for Research in Values and Philosophy din Washington D.C. (SUA).

2011-2020: membru CNATDCU, domeniul teologie.

2013: membru corespondent al Academiei Române.

2017: membru al Academiei Europene de Științe și Arte, Salzburg, Austria.

REDCATOR/ MEMBRU AL UNOR COMITETE DE REDACȚIE

1998: membru în colegiul științific și director (1998-2011) al revistei Dialog teologic din Iași.

2003: membru în colegiul științific al revistei Argumentum din Iași

2004: membru în colegiul științific al revistei Studii tomiste din București

2012: membru în consiliul științific și director al revistei Caietele Institutului Catolic din București.

2016: membru în colegiul științific al revistei BSU – International Journal for Humanities and Social Sciences.

2020: membru în colegiul științific și director al revistei Verbum, Revista Facultății de Teologie Catolică din București.

COORDONATOR PROIECTE DE CERCETARE

27 de proiecte de cercetare exploratorie cu finanțare din fonduri private.

DISTINCȚII PROFESIONALE

1). Medalia jubiliară şi Diploma de Merit, din partea Episcopiei Romano-Catolice de Iași, 26 iunie 2004.

2). Diploma sinodală, din partea Episcopiei Romano-Catolice de Iași, 8 decembrie 2004.

3). Distincţia Crucea Sinodală, din partea Episcopiei Romano-Catolice de Iaşi, 2 februarie 2006.

4. Premiul Carte, de religie, la Salonul Internaţional de Carte Românească, Iaşi, 5 octombrie 2006, pentru volumul Fascinaţia adevărului.

5). Diploma şi Medalia de aur, din partea Institutului Român pentru Drepturile Omului (Bucureşti), 2007.

6). Diploma şi Medalia aniversară „Prof. Dumitru Mărtinaş 1897 – 1979 – 2007”, din partea Arhivelor Naţionale. Direcţia Judeţeană Bacău şi Asociaţia Romano-Catolicilor „Dumitru Mărtinaş” Bacău, 20 octombrie 2007.

7). Premiul de Excelenţă, din partea Fundaţiei Naţionale pentru Ştiinţă şi Artă (Bucureşti), 17 decembrie 2007.

8). Diploma de Excelenţă pentru volumul „Fascinaţia binelui – creştinism şi postmodernitate”, din partea Editurii Sapientia, Iaşi 2007.

9). Premiul „Sfânta Cuvioasă Parascheva”, la Salonul Internaţional de Carte Românească, Iaşi, pentru volumul Anton Durcovici. Lecţii tomiste despre Dumnezeu (1936-1940), în 8 octombrie 2008.

10). Distincția și Crucea Arhiepiscopală, din partea Arhiepiscopiei Romano-Catolice de București, 2019.

11). Crucea Pro Ecclesia et Pontefice, din partea Papei Francisc, 11 mai 2020.

DISTINCȚII CIVILE ȘI DE STAT

1). Distincția Cetățean de onoare al comunei Doljești, jud. Neamț, din 2002.

2). Ordinul Național Meritul cultural în grad de Ofiţer, 7 februarie 2004.

3). Ordinul Național Serviciul Credincios în grad de Cavaler, 01 decembrie 2016.

COMPETENȚE ȘTIINȚIFICE

1). Competențe științifice în domeniul filozofie cu activități de cercetare în direcția istoriei filosofiei medievale, a filosofiei religiei și a filosofiei culturii.

2). Competențe științifice în domeniul teologie cu activități de cercetare în direcția teologiei filosofice, a teologiei fundamentale și a ecleziologiei.

3). A publicat 29 de cărți: 19 cărți de autor (1 în limba italiană) și 10 cărți în calitate de coordonator (3 în limba engleză). De asemenea, a publicat peste 260 de studii și articole științifice, dintre care 35 în limbi străine: italiană, engleză, franceză și germană.

PREZENTĂRI BIOGRAFICE

1). Wilhelm Dancă, „Omul adevărat este omul educat”, în:

https://adevarul.ro/locale/iasi/iasi-portret-wilhelm-danca-omul-adevarat-omul-educat-1_50ad67b87c42d5a6639485f2/index.html

3). Wilhelm Dancă, Pentru iubirea lui Cristos. Dialoguri despre Biserică, Preoție și Credință, Editura Sapientia, Iași 2012, pp. 131-190.

4). Cristiana Bortaș, „Lumea ca lumea are o inimă” în: Ziarul de Roman (Roman, 30 septembrie 2013).

5). Daniela Zeca Buzura, „Mic dejun cu un campion”, interviu difuzat pe TVR 2: https://wilhelmdanca.ro/mic-dejun-cu-un-campion-interviu-la-tvr2/

6). Dorina N. Rusu, Membrii Academiei Române. Dicționar 1866-2016. Partea I (A-L), ed. V, Editura Academiei Române, București 2016, pp. 458-459.

7). Viorela Mihai, „Despre Dumnezeu și relevanța lui în secolul tehnologiei. Cu Preotul Wilhelm Dancă”, în: www.despreoameni.ro (23 martie 2019).

8). Wilhelm Dancă, în: https://ro.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Dancă

9). Wilhelm Dancă, în: https://www.societateamuzicala.ro/elitele/wilhelm-danca

10). Wilhelm Dancă, în Dancă Wilhelm

LISTĂ DE LUCRĂRI

I. Teza de doctorat

1). Definitio sacri. Il sacro come „il significativo” e „il destino” e la sua relazione con il metodo storico-fenomenologico nell’opera di Mircea Eliade, PUG, Roma 1996.

II. Autor / Volume

1). Mircea Eliade. Definitio sacri,Editura „Ars Longa”, Iași 1998.

2). Bazele filosofice ale teologiei, Editura ARCB, București 1998.

3). Introducere în Teologia Fundamentală, Editura ARCB, București 1998.

4). Logica filosofică, Editura Polirom, Iași 2002.

5). Fascinația sacrului. De la Mircea Eliade la Papa Ioan Paul al II-lea, Editura Sapientia, Iași 2002.

6). Sacro e simbolo in Mircea Eliade, Editura Sapientia, Iași 2004.

7). Fascinația adevărului. De la Toma de Aquino la Anton Durcovici, Editura Sapientia, Iași 2005.

8). Fascinația binelui. Creștinism și postmodernitate, Editura Sapientia, Iași 2007.

9). Pentru iubirea lui Cristos. Dialoguri despre Biserică, Preoție și Credință, Editura Sapientia, Iași 2011.

10). Și cred și gândesc, Editura ARCB, București 2013.

11). Teologia are nevoie de filozofie?, Editura Sapientia, Iași 2015.

12). Mysterium Christi. I. Meditații despre Crăciun, Editura Ratio et Revelatio, Oradea 2020.

13). Mysterium Christi. II. Meditații despre Postul Mare, Editura Ratio et Revelatio, Oradea 2021.

14). Mysterium Christi. III. Meditații despre Paște, Editura Ratio et Revelatio, Oradea 2021.

15). Și cred, și gândesc. Viitorul unui dialog controversat, ediția a doua, revizuită și adăugită, Editura Spandugino, București 2021.

16). Mysterium Christi. IV. Meditații la Evanghelia după Matei, Editura Ratio et Revelatio, Oradea 2021.

17). Mysterium Christi. V. Meditații la Evanghelia după Marcu, Editura Ratio et Revelatio, Oradea 2022.

18). Mircea Eliade: Definitio sacri, ediția a doua revizuită, Editura Spandugino, București 2022.

19). Mysterium Christi. VI. Meditații la Evanghelia după Luca, Editura Ratio et Revelatio, Oradea 2023.

III. Coordonator / Volume colective

1). Euharistia în viața Bisericii (coord.), Editura ARCB, București 2000.

2). Creștinii laici (coord.), Editura Sapientia, Iași 2001.

3). Truth and Morality. The Role of Truth in Public Life (ed.), The Council for Research in Values and Philosophy, Washington, D.C., 2008.

4). Anton Durcovici. Lecții tomiste despre Dumnezeu [1936-1940] (ed.), Editura Sapientia, Iași 2008.

5). Anton Durcovici. Nu sunt de acord. Declarații din arestul Securității București [1950] (ed.), Editura Sapientia, Iași 2011.

6). Pe urmele Bunului Păstor (coord.), Editura ARCB, București 2014.

7). Faith and Secularization: a Romanian Narrative (ed.), The Council for Research in Values and Philosophy, Washington, D.C., 2014.

8). Religion, the Sacred and Hospitality (ed.), The Council for Research in Values and Philosophy, Washington, D.C., 2016.

9). Fatima 100. Aniversarea centenarului aparițiilor Maicii Domnului în context românesc, Editura ARCB, București 2018.

10). Studia in honorem Ioan Robu. Cu ocazia împlinirii vârstei de 75 de ani, Editura ARCB, București 2019.

IV. Articole în limbi străine în volume colectiv

1). „Il progetto della formazione dell’uomo ideale, secondo il pensiero del martire A. Durcovici”, in Atti del Congresso Tomista Internazionale. L’umanesimo cristiano nel III millennio: prospettiva di Tommaso d’Aquino, Roma, 21-25 settembre 2003. Cf. www.e-aquinas.net/comunicaciones

2). „Cult, Culture and Memory. For a Theology of Memory”, in Bogdana Todorova, Valeri Litchev, Rumen Mudrov, Stoicho Yotov (ed.), The Balkans as reality, vol. 1, Institute for Philosophical Research, IphR-BAS, Sofia 2004, 38-51.

3). „The Origin of the Concept of Mysticism in the Thought of Mircea Eliade”, in B. Rennie (ed.), The International Eliade, State University of New York Press, State University of New York, 2007, 209-225.

4). „Morals of Communication of Truth: Dialogue among Philosophy, Theology and Science”, in Wilhelm Dancă (ed.), Truth and Morality. The Role of Truth in Public Life, Romanian Philosophical Studies, The Council for Research in Values and Philosophy, Washington, D.C., 2008, 127-140.

5). „Introduction”, in Wilhelm Dancă (ed.), Truth and Morality. The Role of Truth in Public Life, The Council for Research in Values and Philosophy, Washington, D.C., 2008, 1-12.

6). „Education as Harmony between faith and culture. Challenges of the Catholic Education in Europe and in Romania, today”, in L’éducation et l’enseignement dans l’Europe d’aujourd’hui. Séminaire Internationale Penser l’Europe, VIIIèmeédition, Editura Academia Română / Fundația Națională pentru Știință și Artă, Bucarest 2009, 37-42.

7). „Migration and Dialogue. Romanian notes for religious values and identity”, in Edward Alam (ed.), Christianity, Culture, and the Contemporary World: Challenges and New Paradigms. Reflections on International Catholic Thinkers in Honor of George Francis McLean on the occasion of his 80th Birthday, Notre Dame University Press, Louaize, Lebanon 2009, 37-59.

8). „Anti-communist resistance through spiritual values”, in Dialog teologic 24 (2009) 23-26.

9). „National identity and European spirit in John Paul II’s thoughts”, in Comment écrit-on l’histoire? Conscience européenne et l’histoire des identités nationales. Séminaire Internationale Penser l’Europe, IXème édition,  Editura Academia Română / Fundația Națională pentru Știință și Artă, Bucarest 2010, 126-133.

10). „Giovanni Paolo II ha creduto nei santi”, in FABIAN DOBOȘ (a cura di), Le colonne dell’infinito. I santi ed i beati proclamati da Giovanni Paolo II, 5 voll., Editrice Sapientia, Iași 2010, ix-xxxii.

11). „Memory and identity in Post-Communist Romania: A Phenomenological Approach to the Recent Past”, in John Hogan (ed.), History and Cultural Identity. Retrieving the Past. Shaping the Future, Romanian Philosophical Studies, The Council for Research in Values and Philosophy, Washington D.C. 2011, 333-366.

12). „Notes for a Dialogue. Faith and Reason in Nowadays World”, in Monica Merutiu (ed.), Reason and Faith at the Beginning of the Third Millennium, Editura Fundației pentru Studii Europene, Cluj-Napoca 2011, 227-258.

13). „La culture et l’education en Europe de l’an 2061”, in Quelle Europe dans 50 ans?. Séminaire Internationale Penser l’Europe, XIème édition, Editura Academia Română / Fundația Națională pentru Știință și Artă, Bucarest 2011, 82-84.

14). „Mircea Eliade’s prophecies on the future of Christianity”, in World Congress of Catholic Universities, Identidad y missión de las Universidades católicas, Ávila (España), 12-14 de agosto 2011, 471-486. Cf. http://www.wccu.es/wccu_es/docs/COMUNICACIONES-PAPERS%20WCCU.pdf)

15). „Le bon européen sait vivre avec les autres”, in Les droits de l’homme et les valeurs du monde européen. Séminaire Internationale Penser l’Europe, XIIème édition, Editura Academia Română / Fundația Națională pentru Știință și Artă, Bucarest 2012, 142-144.

16). „Antonio Durcovici, teologo e pastore”, in Aurel Percă (ed.), Il Vescovo Antonio Durcovici (1888-1951). A 60 anni dal martirio, Atti del simposio internazionale organizzato a Roma, 12 dicembre 2011, Editrice Sapientia, Iaşi 2012, 53-70.

17). „The Acting Person and the Experience of the Vertical Transcendence in Karol Woytla’s Writings”, in Mihaela Pop (ed.), Values and Human Person: Contemporary Challenges, The Council for Research in Values and Philosophy, Washington D.C., 2013 / Editura Universității din București, București 2013, 345-350.

18). „The Priest’s Temptations and the People’s Escape from Church”, in Wilhelm Dancă (ed.), Faith and Secularization: a Romanian Narrative, The Council for Research in Values and Philosophy, Washington D.C. 2014, 161-178.

19). „L’Europe chrétienne, l’Europe à deux poumons”, in Y a-t-il deux Europes?. Séminaire International Penser l’Europe, XIIIème édition, Edition Académie Roumaine / Fondation Nationale pour la Science et l’Art, Bucarest 2014, 153-158.

20). „Introduction”, in Wilhelm Dancă (ed.), Faith and Secularization: a Romanian Narrative, The Council for Research in Values and Philosophy, Washington D.C. 2014, 1-7.

21). „Faith and Reason by Antonio Rosmini”, in Nur Kirabev / Yuriy Pochta / Ruzana Psku (edd.), Philosophy and Spirituality across Cultures and Civilizations. Russian Philosophical Studies, The Council for Research in Values and Philosophy, Washington D.C. 2014, p. 77-86.

22). „Notes ecclésiales sur l’esprit européen”, in La Science : est-elle une dimension de l’identité européenne ? Séminaire International, XIVème édition, Edition Académie Roumaine / Fondation Nationale pour la Science et l’Art, Bucarest 2015, 193-199.

23). How Should Immigrants Be Received? Some Christian Social Proposals”, in Wilhelm Dancă (ed.), Religion, the Sacred and Hospitality, The Council for Research in Values and Philosophy, Washington D.C. 2016, 195-214.

24). „Valeurs blessées dans la première guerre mondiale que le pape Jean XXIII n’a pas oubliées”, in Bientôt un siècle depuis la fine de la Première Guerre Mondiale : Qu’est-ce que l’Europe a appris de son histoire ? Séminaire Internationale Penser l’Europe XVeme édition, Edition Académie Roumaine / Fondation Nationale pour la Science et l’Art, Bucarest 2016, 75-79.

25). „For a Natural Inductive Theology”, in Richard Swinburne, Why Believe That There Is a God ? Pro Universitaria, București 2016, 63-65.

26). „Introduction: Metamorphoses of Hospitality across History and Cultures”, in Wilhelm Dancă (ed.), Religion, the Sacred and Hospitality, The Council for Research in Values and Philosophy, Washington D.C. 2016, 1-18.

27). „Dem Migranten muss man helfen. Einige Motivationen christlicher Anthropologie”, in Raluca Rădulescu / Alexandru Ronay / Markus Leimbach (Hg.), „Willkommen und Abschied”. Interdisziplinäre Annäherungen an Migration, KAAD-Alumnvereine: Beiträge zur zivilgeselchaftlichen Entwicklung in Mittel-und Osteuropa Band 3, Berlin 2019, 11-26.

28). Dancă W. (2020) „Catholic Teacher Education in Romania”, in Peters M. (eds) Encyclopedia of Teacher Education. Springer, Singapore. (https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-981-13-1179-6_146-1.pdf)

29). „L’herméneutique de la nouveauté dans la continuité, in Au lieu de Penser l’Europe. Séminaire International Penser l’Europe. XIXème édition, Edition Académie Roumaine / Fondation Nationale pour la Science et l’Art, Bucarest 2021, 71-72.

30). „Homo orans”, în William Sweet and George F. McLean (edds.), Philosophy Re-engaging Culture and Ways of Life, The Council for Research in Values and Philosophy, Washington D.C. 2022, 132-143.

31). „The Metamorfoses of Memory: Rediscovering Vladimir Ghika”, in Joao J. Vila-Cha and Hu Yeping, Thinking with / for Many Others: In Memory of Vincent Shen (1949-2018), The Council for Research in Values and Philosophy, Washington D.C., 2022, 313-332.

V. Articole în limba română în volume colective

1). „Homo religiosus și ontologia pragmatică”, in: C. Mircea/R. Lazu (coord.), Orizontul sacru, Editura Polirom, Iași 1998, 77-94.

2). „Euharistia cea de toate zilele”, astăzi”, in W. Dancă (coord.), Euharistia în viața Bisericii, Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice București 2000, 11-19.

3). „Unitatis redintegratio: Unitatea reconciliată a Bisericii”, in Wilhelm Dancă (coord.), Euharistia în viața Bisericii, Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice București 2000, 65-78.

4). „Respectul față de persoana umană și transplantul de organe”, in Actele Congresului internațional Familia și viața la începutul unui nou mileniu creștin, Patriarhia Română, București 25-27 septembrie 2002, 216-221.

5). „Popas la Valeriu D. Cotea”, in Academician Valeriu D. Cotea Doctor Honoris Causa al Universității de Știința Agronomice și Medicină Veterinară București, Editura „Tipo-Aktis”, București 2002, 59-66.

6). „Misiunea ad gentes și colaborarea între Biserici”, in Sinod diecezan, Biserica, noul popor al lui Dumnezeu, trimisă în misiune la oamenii de astăzi, Editura Presa Bună, Iași 2004, 129-134.

7). „Ecumenism și dialogul ecumenic”, in  Sinod diecezan, Biserica, noul popor al lui Dumnezeu, trimisă în misiune la oamenii de astăzi, Editura Presa Bună, Iași 2004, 135-140.

8). „Sacru, magic și definiții ale omului în cultura contemporană (cu referire la romanul Stăpânul inelelor și ecranizarea acestuia)”, in V. Nemoianu / R. Lazu, J. R. R. Tolkien. Credință și imaginație, Editura Hartmann, Arad 2005, 115-136.

9). „Mons. Anton Durcovici. Pastorația intelectualilor din București între 1936 și 1940″, in D. Doboș / E. Bortoș, Parohia catedralei „Sf. Iosif” din București, Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice, București 2005, 187-198.

10). „Era Vărsătorului”, in Sorin Pârvu (coord.), Dicționar de postmodernism. Monografii și corespondențe tematice, Editura Institutul European, Iași 2005, 65-78.

11). „Moartea episcopului Anton Durcovici. O introducere în teologia creștinismului contemporan”, in Tudor Ghideanu (coord.), Adversus haereses. Filozofie creștină și dialog cultural, vol. II, Lumen, Iași 2008, 171-196.

12). „Metafizica și bicicleta la Battista Mondin”, in B. MONDIN, Manual de filozofie sistematică. Logică, semantică, gnoseologie, vol. 1, Editura Sapientia, Iași 2008, 9-31.

13). „Unind credința cu știința, profesorul Valeriu D. Cotea transformă școala într-un sanctuar”, in Petru Ioan (coord.), Cu și despre Valeriu D. Cotea, sub semnul bunului gust, Editura „Ștefan Lupașcu”, Iași 2008, 203-208.

14). Studiu introductiv. „Anton Durcovici, un al doilea sfânt Toma de Aquino?”, in Wilhelm Dancă (ed.), Anton Durcovici. Lecții tomiste despre Dumnezeu [1936-1940], Editura Sapientia, Iași 2008, 17-31.

15). „Paradoxurile modernității. Ioan Paul al II-lea și contradicțiile lumii moderne”, in PS Aurel PERCĂ (coord.), Ca toți să fie una. Studii și articole în onoarea PS Petru Gherghel cu ocazia aniversării a 20 de ani de episcopat și 70 de ani de viață, Editura Sapientia, Iași 2010, 44-67.

16). „Martori ai adevărului filosofic”, in Tudor Ghideanu (coord.), Adversus haereses. Învățătura adevărată, vol. IV, Editura Lumen, Iași 2010, 547-584.

17). „Un Papă contrar sistemelor totalitare și aproape de români”, in Profet al vremurilor noi. Volum festiv publicat cu ocazia beatificării Papei Ioan Paul al II-lea, 1 mai 2011, Editura ARCB, București 2011, 15-54.

18). Studiu introductiv. „Biserica și Statul la mons. Anton Durcovici”, in Anton Durcovici, Nu sunt de acord. Declarații din arestul Securității București (1950), Editura Sapientia, Iași 2011, 7-33.

19). „Provocările libertății religioase în România”, in Nelul Burcea/Thomas Schirrmacher (ed.), Jurnalul libertății de conștiință, Editura Universitară, București 2013, 486-500.

20). „Anton Durcovici, preot profesor de credință”, în Wilhelm Dancă (coord.), Pe urmele Bunului Păstor, Editura ARCB, București 2014, 11-39.

21). „Binecuvântați-i pe cei care privesc cu simpatie”, in Acad. Cristian Hera/Conf. dr. Adrian Peticilă, Academicianul Valeriu D. Cotea 90/65 de ani dedicați științei viei și vinului, Editura Academiei Române, București 2016, 69-70.

22). „Izvoarele teologice ale expunerii tomiste la simbolul apostolilor”, in Toma de Aquino, Expunere la Simbolul Apostolilor, traducere, studiu introductiv și note de Wilhelm Dancă, Editura Polirom, Iași 2016, 5-41.

23). „Mesajul de la Fatima și căderea comunismului”, în Wilhelm Dancă, Fatima 100, Editura ARCB, București 2018, 15-31.

24). „Suplimentul de suflet, persoana carismatică și declanșarea revoluţiilor”, in Emanuel Grosu, Anca-Diana Bibiri, Camelia Grădinaru, Andreea Mironescu, Roxana Patraș (eds.), Revolutions. The Archeology of Change, Editura UAIC, Iași 2018, 37-47.

25). „Arhiepiscopul Ioan Robu, profesor al binelui comun”, Wilhelm Dancă (coord.), Studia in honorem Ioan Robu, Editura ARCB, București 2019, 7-43.

26). „Metamorfozele memoriei la fer. Vladimir Ghika”, în Wilhelm Dancă (coord.), Studia in honorem Ioan Robu, Editura ARCB, București 2019, 157-186.

27). „Frica de coronavirus și rezistența prin credință”, in Laurențiu Șoitu (coord.), Covid. Colivia noastră, Editura Institutul European, Iași 2020, 69-79.

28). „Incursiune în istoria școlilor catolice din România”, în PS Cornel Damian (coord.), Rămâneți înrădăcinați și întemeiați în iubire. Studii și articole în onoarea ÎPS Aurel Percă, Arhiepiscop Mitropolit de București, cu ocazia aniversării a 70 de ani de viață, Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice, București 2021, 201-212.

29). „Condiția umană între bine și rău. Comentarii la Geneză 3 într-un context pandemic”, in Petru Bejan, Corneliu Bîlbă, George Bondor (coord.), Ce înseamnă a gândi altfel: in honorem Ștefan Afloroaei 70, Editura Eikon, București 2022, 330-344.

VI. Articole în limbi străine în reviste de specialitate

1). „Educare al bene comune, oggi. Il contesto sociale romeno”, in Caietele Institutului Catolic, nr. 1-2 (19-20), 2012, 25-52.

2). „Faith and Reason according to Antonio Rosmini”, in European Journal of Science and Theology, September 2012, vol. 8, no. 3, p.73-82. (ISI: factor de impact 0389, NSD Indexes, Accession Number: WOS:000306446100009 ISSN: 1841-0464).

3). „When Is Love Right? Justice as Form of Love”, in Caietele Institutului Catolic, 21 (2013) 69-80.

4). „The challenges of religious freedom in Romania”, in European Journal of Science and Theology, October 2013, vol. 9, no. 5, p. 35-46. (ISI: factor de impact 0389, NSD Indexes, Accession Number: WOS:000326065700005, ISSN: 1841-0464, eISSN: 1842-8517).

5). „Why is Friendship So Rare Even Today?”, in Caietele Institutului Catolic, 22 (2014) 207-224.

6). „Tolerance, Dialogue and Hospitality in Europe, Today”, in Caietele Institutului Catolic 24 (2016) 7-22.

7). „Fatima as Message of Hope”, in Caietele Institutului Catolic 25 (2017) 13-32.

8). „Mary, The Mother of Freedom”, in Caietele Institutului Catolic, 25 (2017) 5-10.

9). „Reason and Faith in Today’s Searching for the Common Good”, în Verbum 1 (2020) 207-230.

10). „Elements religiosos en el conflicte a Ucraina”, in Documents D’Església, num. 1134 (2022) 1-11.

11). „Elementi religiosi del conflitto in Ucraina, in Rivista di Studi Cattolici, 739 (2022) 26-31.

12). „Combien de temps devons-nous encore entendre jusqu’à l’unité complète de l’Eglise ?”, in Hermeneia 29 (2022) 50-62.

13). „Pope Benedict XVI: Lord, I love you”, in Review of Ecumenical Studies 15 (2023) 134-139.

VII. Articole în limba română în reviste de specialitate

1). „Rugăciunea, postul și… Filosofia!”, in Actualitatea creștină 4-5 (1996) 11.

2). „Realitate ultimă. Dimensiunea transcendentă a sacrului”, in Mesagerul Sfântului Anton (noiembrie 1996) 12-13.

3). „Creștinii votează?”, in Actualitatea creștină 19 (1996) 1.3.

4). „Mircea Eliade. 10 ani de la moarte”, in Actualitatea creștină 19 (1996) 6-8.

5).„Misionarism sau prozelitism”, in Actualitatea creștină 20 (1996) 1.7.

6). „Caritatea creștină și stabilitatea socială”, in Actualitatea creștină 21 (1996) 7-8.

7). Schiță pentru o introducere în cristologia filosofică, in Actualitatea creștină 23-24 (1996) 4-5.

8). „Transcendența sacrului la Mircea Eliade. Sacrul – categorie echivocă” (I), in Cronica 21-22 (noiembrie 1996) 14.

9). „Transcendența sacrului la Mircea Eliade. Sacrul și metoda” (II), in Cronica 23-24 (decembrie 1996) 6.

10). „M-am făcut catolic ca să fiu un mai bun ortodox. Prințul Vladimir Ghika”, in Actualitatea creștină 2 (1997) 6; 1(2002) 3.

11). „Ierburile de sub cruce…”, in Actualitatea creștină 6 (1997) 7.

12). „Parohia – fântâna din sat”, in Actualitatea creștină 11 (1997) 7.

13). „Copilul din noi”, in Actualitatea creștină 24 (1997) 6.

14). „Mircea Eliade și dialogul ecumenic. O contribuție la biografia integrală a savantului român”, in Mesagerul Sfântului Anton (ianuarie-februarie 1997) 24-26.

15). „Mircea Eliade. 90 de ani de la naștere”, in Mesagerul Sfântului Anton (mai-iunie 1997) 20-21.

16). „Jacques Maritain și neotomiștii români”, in Actualitatea creștină 1 (1997) 7.

17). „Chestiuni dezbătute. Sfântul Toma de Aquino”, in Actualitatea creștină 3 (1997) 24-25.

18). „Biserica în istorie, Biserica în actualitate. Mir vama, Sarajevo, Bosna Hercegovina!”, in Actualitatea creștină 8 (1997) 10-11.

19). „Papa Paul VI. 100 de ani de la naștere”, in Actualitatea creștină 17 (1997) 25-29.

20). „Religie și națiune. Biserică liberă în stat liber”, in Mesagerul Sfântului Anton (septembrie-octombrie 1997) 18-19.

21). „Familia și bioetica”, in Mesagerul Sfântului Anton (septembrie-octombrie 1997) 17.

22). „Pneumatologie și eshatologie”, in Actualitatea creștină 24 (1997) 17.

23). „Nu vă temeți”, in Actualitatea creștină 24 (1997) 18.

24). „Transcendența sacrului la Mircea Eliade. Sacrul și istoria religiilor” (III), in Cronica 1-2 (ianuarie 1997) 6.

25). „Transcendența sacrului la Mircea Eliade. Sacrul și simbolul” (IV), in Cronica 3-4 (februarie 1997) 6.

26). „Conceptul de participare la Sf. Toma de Aquino. În grădina lui Academos”, in Actualitatea creștină 3 (1998) 34-35.

27). „Sfântul Duh și creația”, in Actualitatea creștină 1-2 (1998) 6.

28). „Sfântul Duh și unitatea în credință”, in Actualitatea creștină 3 (1998) 6.

29). „Omul nu poate trăi fără sacru”, in Lumina creștinului 100 (aprilie 1998) 20.

30). „Trupul, sufletul și Sfântul Duh”, in Actualitatea creștină 5-6 (1998) 10.

31). „Să privim Rusaliile: o singură Biserică în mai multe Biserici”, in Actualitatea creștină 7-8 (1998) 8.

32). „Paradisul: Dumnezeu Treime în noi și noi în El”, in Actualitatea creștină 9-10 (1998) 8.

33). „Pe urmele Sfântului Petru”, in Actualitatea creștină 11-12 (1998) 6.

34). „Sfântă Marie, care ai locuit printre noi …”, in Actualitatea creștină 15-16 (1998) 10.

35). „Trăim la porțile Învierii”, in Actualitatea creștină 5-6 (1998) 27-28.

36). „Mircea Eliade, un creștin care venea din Răsărit și se îndrepta spre Apus”, in Actualitatea creștină 13-14 (1998) 20-21.

37). „Ioan Paul al II – lea: 20 de ani de pontificat. Karol contra Karol sau Ioan Paul al II-lea și căderea comunismului”, in Actualitatea creștină 17-18-19 (1998) 7-9.

38). „Expertă în umanitate”, in Actualitatea creștină 20-21 (1998) 22-23.

39).„Postul Mare și misiunile”, in Actualitatea creștină 4 (1998) 13.21.

40). „În sărbătoarea Sfântului Iosif”, in Actualitatea creștină 5-6 (1998) 18.

41). „Documente inedite privind istoria Seminarului Teologic din Iași”, in Dialog teologic 1(1998) 154-158.

42). „Pentru dialog”, in Dialog teologic 1 (1998) 5-9.

43). „Doctrina sau învățătura socială a Bisericii”, in Dialog teologic 2 (1998) 5-9.

44). „Misterul crucii și filosofii”, in Cronica 4 (1998) 20.

45). „Toate religiile sunt la fel de bune?”, in Cronica 10 (octombrie 1998) 20.

46). „Sfântul Duh și religiile necreștine”, in Dialog teologic 1 (1998) 124-146.

47). „Drepturile și obligațiile părinților în educația copiilor”, in Dialog teologic 2 (1998) 180-193.

48).„Omul nu poate trăi fără sacru”, in Almanahul Presa Bună 1999, Editura Presa Bună, Iași 1999, 173-180.

49). „Credința și rațiunea. Sfântul Toma de Aquino”, in Actualitatea creștină 1 (1999) 17-19.

50). „Ioan Paul al II-lea și secularismul. Karol Wojtyla contra Sigmund Freud”, in Actualitatea creștină 2 (1999) 5-7.

51). „Expoziția de fotografii de la Iași”, in Actualitatea creștină 6 (1999) 25.

52). „Parabola bradului. Despre 22 decembrie 1989”, in Actualitatea creștină 12 (1999) 22-23.

53). „Fides et Ratio. Aspecte filosofice”, in Actualitatea creștină 3 (1999) 14-15.

54). „Întâlniri cu Sfântul Părinte”, in Actualitatea creștină 4 (1999) 8-9.

55). „Anul 2000 se apropie”, in Actualitatea creștină 6 (1999) 26-27.

56). „Cardinalul Basil Hume. Pelerinul ca mod de a fi în lume”, in Actualitatea creștină 8 (1999) 6-7.

57). „Alegerea Papei și Providența”, in Actualitatea creștină 10 (1999) 4-5;22.

58). „Grota Nașterii și Peștera platonică după Sf. Grigore din Nyssa”, in Actualitatea creștină 12 (1999) 9-10.

59). „Un singur Dumnezeu și Părinte al tuturor”, in Dialog teologic 3 (1999) 5-9.

60). „Ce lucru bun să fac, ca să am viața veșnică?”, in Dialog teologic 4 (1999) 5-8.

61). „Creștinism și democrație”, in Cronica 3 (1999) 22.

62). „Un papă (și) al românilor: Ioan Paul al II-lea. Alegere și Providență”, in Orizont 7 (15 iulie 1999) 9.

63). „Dumnezeu fără Dumnezeu”, in Dialog teologic 3 (1999) 77-92.

64). „Dimensiunea cristologică a dialogului teologic”, in Dialog teologic 4 (1999) 118-136.

65). „Misterele lui Mircea Eliade”, in Altarul Banatului 10-12 (1997) 53-61 (Indexată CEEOL).

66). „Karol contra Karol sau Ioan Paul al II-lea și căderea comunismului”, in Altarul Banatului 1-3 (1999) 175-180 (Indexată CEEOL).

67). „Euharistia și întruparea după Sfântul Toma din Aquino”, in Actualitatea creștină 2 (2000) 11-13.

68). „Pâinea cea vie după F. Mauriac”, in Actualitatea creștină 4 (2000) 10-11.

69). „Ecumene creștină în România înainte și după vizita Papei”, in Actualitatea creștină 10 (2000) 10-11.15-17.

70). „Guvernarea bună după Sf. Toma din Aquino”, in Actualitatea creștină 11 (2000) 16-18.

71). „Pacem in terris!”, in Actualitatea creștină 12 (2000) 10-11.

72). „Dominus Iesus într-o lume secularizată”, in Actualitatea creștină 2-3 (2000) 7-8.35.

73). „Spre o societate civilă în Europa. Perspectiva creștin-socială”, in Actualitatea creștină 5 (2000) 8-9.

74). „Inaugurarea Centrului Catolic pentru Viață”, in Lumina creștinului 8 (august 2000) 14.

75). „Jubilee mai mici într-un Jubileu mai mare!”, in Lumina creștinului 8 (august 2000) 13.

76). „Sanctuarul de la Cacica în Anul Jubiliar 2000”, in Actualitatea creștină 9 (septembrie 2000) 18.

77). „La Iași, unde se formează viitorii noștri preoți”, in Actualitatea creștină 10 (2000) 7-8.

78). „Agonia lui Cristos. Agonia creștinismului?”, in Cronica 4 (aprilie 2000) 22.

79). „Informația între sacru și profan”, in Cronica 6-7-8 (iunie, iulie, august 2000) 22.

80). „Trăirea credinței în Sfânta Treime”, in Dialog teologic 5 (2000) 7-11.

81). „Semnificațiile euharistiei și dialogul ecumenic”, in Dialog teologic 6 (2000) 7-12.

82). „Omul ca imagine a Sfintei Treimi”, in Dialog teologic 5 (2000) 69-88.

83). „Dorința de unire a Bisericilor la mitropolitul ortodox Visarion Puiu” , in Dialog teologic 5 (2000) 205-219.

84). „Euharistia și întruparea după sfântul Toma de Aquino”, in Dialog teologic 6 (2000)  211-220.

85). „Limbajul ca semn al realului”, in Caietele Institutului Catolic 1 (2000) 104-115.

86). „Nu există libertate fără adevăr! Reflecții pe marginea scrisorii enciclice a Papei Ioan Paul al II-lea Fides et ratio”, in Vatra, 4 (2000) 48-50.

87). „Finalitățile și programul cursurilor pentru laici”, in Lumina creștinului 3 (2001) 9.

88). „Întâlnirea laicilor de la Traian, un privilegiu și o datorie”, in Actualitatea creștină 4 (2001) 9.

89). „Cine este Biserica?”, in Dialog teologic 7 (2001) 5-12.

90). „Literatura și teologia în fața suferinței după F.M. Dostoiewski”, in Cronica (aprilie 2001) 22.

91). „Omul în fața ieslei din Betleem. Schiță pentru o introducere în cristologia filosofică”, in Cronica (decembrie 2001) 22.

92). „Familia ca formă de rezistență la ideologii”, in Dialog teologic 8 (2001) 101-111.

93). „Statutul embrionului uman după Sfântul Toma de Aquino”, in Studii tomiste Anul I (2001) 120-131.

94). „Episcopul Anton Durcovici. 50 de ani de la moarte”, in Actualitatea creștină 2 (2002) 3-4.

95). „Modele de sfințenie laică într-o societate pluralistă”, in Actualitatea creștină 3 (2002) 15-18.

96). „Data Paștelui”, in Actualitatea creștină 4 (2002) 3-4.

97). „Persoană și societate în doctrina socială a Bisericii”, in Actualitatea creștină 9 (2002) 9-14.

98). „Predarea religiei în școală”, in Dialog teologic 9 (2002) 7-10.

99). „Cercetarea teologică și sinodul diecezan de la Iași (2001-2204), in Dialog teologic 10 (Iași 2002) 13-16.

100). „Învierea prin Golgota după Boris Pasternak”, in Cronica 3 (2002) 22.

101). „Creștinismul este o religie?”, in Dialog teologic, 9 (2002) 39-51.

102). „Raportul dintre Biserică și Stat la Sfântul Toma de Aquino”, in Studii tomiste II (2002) 116-133.

103). „Omul recent și noua evanghelizare”, in Dialog teologic 12 (2003) 38-62.

104). „Paștele între război și pace. 40 de ani de la enciclica Pacem in terris”, in Actualitatea creștină, 4-5/2003, 19-22.

105). „Banii frumoși din străinătate?”, in Mesagerul (noiembrie – decembrie 2003) 4-6.

106). „Papa Ioan Paul II: Originalitatea pontificatului”, in Cronica 10 (Iași 2003) 22.

107). „Sacru, magic în cultura contemporană cu referire la filmele Stăpânul inelelor și Harry Potter”, in Cronica 8-9 (2003) 22; 22-23.

108). „Trei trepte pentru Mistica Betleemului”, in Cronica 12 (2003) 22.

109). „Conciliul Vatican II, izvor de reînnoire”, in Dialog teologic 11 (2003) 7-10.

110). „Pentru adevăr: Petru sau Pilat?”, in Dialog teologic 12 (2003) 15-20.

111). „Evanghelizarea și îndreptarea privirii spre Cristos”, in Dialog teologic 13 (2003) 15-18.

100).

112). „Înțelepciune teologală și cultura contemporană”, in Academica 15 (București 2003) 28-30.

113). „Ecumenismul și dialogul ecumenic”, in Pax et unitas (Roman) 1/2003, 5-12.

114). „A. Durcovici și neotomismul în România”, in Pro Memoria (București) 3/2004, 127-141.

115). „Dialogul dintre artă și credință”, in Dialog teologic 14 (2004) 15-19.

116). „Ecumenismul spiritual și ecleziologia comuniunii”, in Familia creștină (on-line: www.catholica.ro), 1/2004.

117). „40 de ani de la promulgarea decretului despre ecumenism”, in Cronica 12 (2004) 3.

118). „Astăzi s-a născut Cristos, și pentru tine!”, in Cronica 12 (2004) 22;27.

119). „Pentru o teologie a memoriei”, in Cronica 9 (sept. 2004) 22, (I); Cronica 10 (oct. 2004) 22, (II).

120). „Influențe neoplatonice în concepția tomistă despre suflet”, in Studii tomiste, Anii IV-V (2004-2005) 123-139.

121). „Morala comunicării adevărului. Dialogul dintre filozofie, teologie și știință”, in Dialog teologic 15 (2005) 53-65.

122). „Moștenirea Conciliului al II-lea din Vatican”, in Dialog teologic 16 (2005) 13-19.

123). „Constituția dogmatică despre Biserică Lumen gentium”, in Dialog teologic 16 (2005) 137-153. 

124). „Decretul despre Bisericile Orientale Orientalium ecclesiarum”, in Dialog teologic 16 (2005) 171-176.

125). „Decretul despre ecumenism Unitatis redintegratio”, in Dialog teologic 16 (2005) 192-200.

126). „Decretul despre relațiile Bisericii cu religiile necreștine Nostra aetate”, in Dialog teologic 16 (2005) 215-222.

127). „Ce facem cu adevărul în spațiul public?”, in Dialog teologic 15 (2005) 15-21.

128). „Dialogul dintre filozofie, teologie și știință”, in Academica, 37 (2005) 59-61.

129). „Dumnezeu este iubire. Scrisoarea enciclică a Papei Benedict al XVI-lea privind iubirea creștină”, in Mesagerul Sfântului Anton (martie-aprilie 2006), 12-13.

130). „Dumnezeu este iubire. Prima scrisoare enciclică a Papei Benedict al XVI-lea privind iubirea creștină”, in Cronica 2 (februarie 2006) 22;26.

131). „Creștinismul și provocările actuale”, in Mitropolia Olteniei 5-8 (2006) 134-151 (Copernicus International, Scipio).

132). „Papa Ioan Paul al II-lea: Glasul celor fără de glas. Un an de la moartea unui mare prieten al vieții”, in Cronica 4 (aprilie 2006) 22;27.

133). „Francisc Xaveriu Habeni și Anton Trifaș”, in Dialog teologic 18 (2006) 79-91.

134). „Prin integrarea europeană România își onorează trecutul marcat de suferință”, in Adevărul literar și artistic, nr. 5126, miercuri 3 ianuarie 2007.

135). „Identitatea creștină și valorile Europei de astăzi”, in Dialog teologic 19 (2007) 13-17.

136). „Formarea permanentă: când și pentru cine?”, in Dialog teologic 20 (2007) 11-14.

137). „Dumnezeu, Europa și religiile. Identitatea creștină și pluralismul religios”, in: Dialog teologic 19 (2007) 132-147.

138). „Benedict al XVI-lea și iubirea. Eros, agape și philia în enciclica Deus caritas est”, in: Dialog teologic, 20 (2007) 160-180.

139). „În speranță am fost mântuiți”, in Mesagerul Sfântului Anton, 86 (2008) 12-13.

140). „Omul și economia de piață astăzi”, in Dialog teologic 21 (2008) 49-68.

141). „Icoana: imagine și cuvânt. Pentru o introducere în filozofia icoanei”, in Hermeneia, Editura Fundației Academice AXIS, Iași 2008, 54-67 (BDI).

142). „Testamentul spiritual al episcopului Anton Durcovici”, in Buletin istoric 9 (Iași 2008) 205-224.

143). „Educația ca armonie între credință și cultură, astăzi”, in Dialog teologic 23 (2009) 11-18.

144). „Rezistența anticomunistă prin valori spirituale”, in Dialog teologic 24 (2009) 11-14.

145). „Biserica și politica. Despre angajarea credincioșilor laici în politică”, in Cronica 12 (2009) 22;23.

146). „Literă și spirit. Paradigme vechi și noi”, in Cronica 9 (2010) 22-23.

147). „Rugăciunea și căderea comunismului”, in Dialog teologic 25 (2010) 108-124.

148). „Mesaj de Paște”, in Drumuri deschise, nr. 138 / aprilie 2011, pp. 4-5. Articolul a fost reluat sub titlul „Gânduri pascale”, pe site-ul Institutului Teologic Romano-Catolic din Iași, www.itrc.ro, din 24 aprilie 2011.

149). „Din România l-am chemat pe fiul meu! In memoriam Anton Durcovici”, in Mesagerul Sfântului Anton, nr. 108, septembrie-octombrie 2011, 10.

150). „Prima mea întâlnire cu Papa Ioan Paul al II-lea”, in Vlad Mixich (ed.), „Întâmplări cu Papa Ioan Paul al II-lea povestite de români care l-au întâlnit”, în: www.HotNews.ro, din 28 aprilie 2011.

151). „Identitatea națională și spiritul european în gândirea Papei Ioan Paul al II-lea”, in Cronica 12 (2010) 22-23, reluat în: România Culturală, 11 ianuarie 2011.

152). „România și Fericitul Ioan Paul al II-lea”, in Academica 6-7 (2011) 65-68.

153). „Vladimir Ghika, un tomist convins?”, in Studii tomiste, Anul XI (2011) 99-116.

154). „Filosoful beatificat. Despre Antonio Rosmini”, in Mesagerul Sfântului Anton, nr. 110, ianuarie-februarie 2012, 12.

155). „Duhul Sfânt suflă unde vrea … chiar și în China!”, in Mesagerul Sfântului Anton, nr. 112, mai-iunie 2012, 12.

156). „Petru Albert, așa cum l-am cunoscut”, in Mesagerul Sfântului Anton, 114 (septembrie-octombrie 2012), 16-18. Supliment: In memoriam. Pr. Petru Albert OFMConv.

157). „Simboluri ale credinței (I)”, in Actualitatea creștină 10 (2012) 16-17.

158). „Simboluri ale credinței (II)”, in Actualitatea creștină 11 (2012) 16-17.

159). „Mons. Vladimir Ghika”, in Mesagerul Sfântului Anton, 115 (noiembrie-decembrie 2012) 14.

160). „Simboluri ale credinței (III). Sfântul Toma de Aquino spunea Crezul de două ori pe zi”, in Actualitatea creștină 12 (2012) 16-17.

161). „După unsprezece ani”, in Caietele Institutului Catolic, nr. 1-2 (19-20), 2012, 7-9.

162). „Homo orans. Fenomenologia rugăciunii la Tomáš Špidlík”, in Vatra 3-4 (2012) 70-76.

163). „Simboluri ale credinței (IV). Simbolul niceean”, in Actualitatea creștină 1 (2013) 16-17.

164). „Anton Durcovici”, in Mesagerul Sfântului Anton 116 (ianuarie-februarie 2013) 18.

165). „Simboluri ale credinței (V). Simbolul constantinopolitan”, in Actualitatea creștină 2 (2013) 16-17.

166). „Receptarea simbolului credinței. Conciliul de la Efes (431)”, in Actualitatea creștină 3 (2013) 8-9.

167). „Receptarea simbolului credinței. Conciliul de la Calcedon (451)”, in Actualitatea creștină 4 (2013) 24-25.

168). „Martori ai credinței. Fericitul John Henry Newmann”, in Mesagerul Sfântului Anton, 117 (martie-aprilie 2013) 16-17.

169). „Receptarea simbolului credinței (III). Conciliul Vatican II – Dei Verbum”, in Actualitatea creștină 5 (2013) 16-17.

170). „Experiența mistică originală a sf. Tereza de Lisieux”, in Mesagerul Sfântului Anton, 118 (mai – iunie 2013) 18-19.

171). „Receptarea simbolului credinței (IV). Conciliul Vatican II – Lumen gentium”, in Actualitatea creștină 6 (2013) 16-17.

172). „Receptarea simbolului credinței (V). Conciliul Vatican II – Sacrosanctum concilium”, in Actualitatea creștină 7 (2013) 16-17.

173). „Întrebări – amintiri de la beatificarea mons. Vladimir Ghika”, in Mesagerul Sfântului Anton, 120 (septembrie – octombrie 2013) 10-12.

174). „Europa creștină. Europa cu doi plămâni”, in Cultura, nr. 491/30.10.2014.

175). „De la cine a învățat Vladimir Ghika să se roage?”, in Caietele Institutului Catolic 23 (2015) 91-110.

176). „Mormântul gol este leagănul creștinismului”, in Mesagerul Sfântului Anton, 135 (martie-aprilie 2016) 8-11.

177). „Imago Dei și imitatio Dei la Virgil Nemoianu”, in Secolul 21, 7-12 (2016) 120-132.

178). „Crăciun cu filosofi”, in Cultura, nr. 555 (22 decembrie 2016) 8-9.

179). „Ecumenism în România: miracol sau erezie?”, in Vatra, 5-6 (2017) 135-138.

180). „Academicianul Ionel-Valentin Vlad și metafizica luminii”, în Academica 9 (2018) 19-22.

181). „Crăciunul pentru toți, chiar și pentru filosofi”, in Mesagerul Sfântului Anton, 163 (noiembrie-decembrie 2020) 12-15.

182). „Libertatea, iubirea, suferința la Dostoievski”, in Observator cultural, 1090 (2021) 14-15.

183). „Elemente religioase în conflictul ruso-ucrainean”, in Dilema 955 (28 iulie – 3 august 2022) 20-21.

184). „Paștele creștin și Paștele evreiesc. Asemănări și diferențe”, in Academica 4-5 (2023) 74-81.

185). „Câteva remarci despre construcția păcii durabile astăzi” , in Academica 10-11 (2023) 17-23.

VIII. Prefețe, recenzii

1). Recenzie, „Claudiu Dumea, Cuvintele de pe urmă rostite de Cristos pe cruce, Sapientia, Iași 2001”, in Dialog teologic7 (2001) 196-197.

2). Recenzie, „Ioan Paul II, Sacramentul spovezii, Sapientia, Iași 2001”, in Dialog teologic 7 (2001) 190-191.

3). Recenzie, „J. Dreisben-H. Steffans, Celebrarea cuvântului lui Dumnezeu în luna mai, Sapientia, Iași 2001”, in Dialog teologic 7 (2001) 189.

4). Recenzie, „A. I. Adămuț, Filosofia Sfântului Augustin, Editura Polirom, Iași 2001”, in Dialog teologic 8 (2001) 270-271.

5). Recenzie, „Actele Congresului Internațional, Familia și viața la începutul unui nou mileniu creștin, București, Palatul Patriarhiei, 25-27 septembrie 2001”, in Dialog teologic 8 (2001) 271-273.

6). Recenzie, „L. Farcaș, Die soziale Dimension der Metanoia. Bekehrung aus der sozialen Sünde und Wandel der schuldhaften Strukturen, Editura Sapientia, Iași 2002”, in Dialog teologic 10 (2002) 220-222.

7). Recenzie, „V. Nemoianu, Înțelepciunea calmă. Dialoguri în cyberspace cu Robert Lazu, Editura Sapientia, Iași 2002”, in Dialog teologic 10 (2002) 230-231.

8). Recenzie, „D. Spataru, Sacerdoti e diaconesse. La gerarchia ecclesiastica secondo i Padri Cappadoci, Edizioni Studio Domenicano, Bologna 2007, 502p.”, in Dialog teologic 20 (2007) 184-185.

9). Recenzie, „Pr. Dr. Nicolae Răzvan Stan, Antropologia din perspectiva cristologică: bazele doctrinaire ale vieții duhovnicești, Editura Arhiepiscopiei Tomisului, Constanța, 2007, 571p”, in Dialog teologic 20 (2007) 185-189.

10). Recenzie, „J. Daniélou, Reflecții despre misterul istoriei, (traducere în românește de Willi Tauwinkl), Editura Universității, București 1996, 300 p.)”, in Actualitatea creștină 22 (1996) 5.

11). Recenzie, „E. Munteanu / L.G. Munteanu, Aeterna Latinitas, Polirom, Iași 1997, 423 p.”, in Actualitatea creștină 9-10 (1997) 10-11.

12). Recenzie, „J. Ratzinger, Sale della terra (Sarea pământului), Edizioni San Paolo, Roma 1997”, in Actualitatea creștină 12-13 (1997) 15;28;29-30.

13). Recenzie, B. M. Mandache, Oglinda unității, Editura Presa Bună, Iași 2001, in Cronica 7 (2001) 6.

14). Prefață, „A fi sau a nu fi … european”, in Valerius M. Ciucă, Euronomosofia. Volumul I. Prolegomene la o operă în eșafodaj, Editura Fundației Academice Axis, Iași 2012, 13-15.

15). Prefață, „Mergeți la George Bernanos”, in Isidor Chinez, Omul între păcat și har în scrierile lui Georges Bernanos, Editura Sapientia, Iași 2012, 11-13.

16). „Prefață”, în Pablo Dominguez Prieto, Exerciții spirituale cu Tatăl nostru. Rugăciunea lui Isus, Editura Serafica, Roman 2017, 7-10.

17). „La Pensée et l’Action, de Thierry  de Montbrial”, in Politique étrangère 4 (2023) 182-185.

IX. Traduceri din limba latină

1). „Scrisoarea lui Theotimus, episcopul Scythiei, către împăratul Leon” (din latină), in: Nelu ZUGRAVU (director), Fontes Historiae Daco-Romanae Christianitatis. Izvoarele creștinismului românesc, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași 2008, 429-431.

2). „Scrisoare episcopilor Moesiei Secunda către Împăratul Leon (458)” (din latină), in Nelu ZUGRAVU (director), Fontes Historiae Daco-Romanae Christianitatis. Izvoarele creștinismului românesc, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași 2008, 433-435.

3). TOMA DE AQUINO, Expunere la Simbolul Apostolilor, traducere din limba latină, studiu introductiv, Editura Polirom, Iași 2016, 220p.

X. Traduceri din limba italiană

1). „Familia creștină” în magisteriul Papei Ioan Paul al II-lea. Antologie de texte și traducere, in Dialog teologic 8 (2001) 112-220

2). PAPA IOAN PAUL al II-lea, Sacramentul spovezii. Mesajele Suveranului Pontif Ioan Paul al II-lea către Penitențieria Apostolică, Editura Sapientia, Iași 2001, 110p.

3). JOSEPH RATZINGER, „Despre ecleziologia constituției Lumen gentium”, in Dialog teologic 7 (2001) 14-31.

4) BENEDICT XVI, Scrisoarea enciclică Deus caritas est Editura Presa Bună, Iași 2006, 62p.

5). IOAN PAUL II, Scrisoarea enciclică Fides et ratio + Scrisoarea enciclică Ecclesia de Eucharistia, in IOAN PAUL II, Enciclice, Editura ARCB, București 2008, 757-876 (A4)

6). „Documente inedite privind Seminarul Teologic din Iași” (din italiană), in Dialog teologic 1 (1998) 154-158.

7). FLAVIO PAJER, „Studiul științelor religioase într-o Europă multiculturală” (din italiană), in Dialog teologic 9 (2002) 76-102.

8). BRUNO FORTE, „Euharistia și Biserica, comuniune și misiune” (din italiană), in Dialog teologic 10 (Iași 2002) 17-28.

9). IOAN PAUL II, Sacramentul Spovezii (din italiană), Editura Sapientia, Iași 2001.

XI. Cursuri

1). Introducere în logică, ITRC, Iași 1997, 79p.;

2). Introducere în teologie, ITRC, Iași 1997, 118p.;

3). Elemente de psihologie filozofică, ITRC, Iași 1997, 104p.;

4). Introducere în metafizică, ITRC, Iași 1997, 95p.;

5). Cosmologie filozofică, ITRC, Iași 1997, 112p.;

6). Logică filozofică, ITRC, Iași 1998, 169p.;

7). Filozofia naturii, ITRC, Iași 1998, 200p.;

8). Etică, ITRC, Iași 1999, 210p.;

9). Filozofia religiei, ITRC, Iași 1999, 115p;

10). Filozofie patristică, ITRC, Iași 2000, 160p;

11). Teologie filosofică, ITRC, Iași 2002, 139p.

XII. Organizări de evenimente extracuriculare

Poziţia

Director de proiecte de cercetare pe bază de contract / grant

Co-autor de proiecte (*)

1.Quaestiones disputatae De Veritate. Academia tomistă, Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaşi, 28 ianuarie 1997.

2 (*). Sfântul Duh şi unitatea în credinţă. Simpozion naţional interconfesional, Facultatea de Teologie Ortodoxă şi Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaşi, 24 ianuarie 1998.

3. Sfântul Toma de Aquino şi Sfântul Bonaventura. Academia tomistă, Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaşi, 28 ianuarie 1998.

4. Sfântul Augustin şi filosofia istoriei. Colocviu internaţional, Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaşi, 8 mai 1998.

5. Doctrina socială a Bisericii şi societatea românească de astăzi. Simpozion internaţional, Universitatea Pontificală din Lateran, Roma, şi Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaşi, 9-10 octombrie 1998.

6. Enciclica Sfântului Părinte Ioan Paul al II – lea „Fides et ratio” despre raporturile dintre credinţă şi raţiune. Colocviu interdisciplinar, Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaşi, 18 noiembrie 1998.

7. Viaţa şi opera Sfântului Toma de Aquino. Academia tomistă, Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaşi, 28 ianuarie1999.

8. Dumnezeu Tatăl. Simpozion naţional interconfesional, Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaşi, 25-26 martie 1999.

9. Vizita Sfântului Părinte Ioan Paul al II-lea în România. Colocviu ecumenic, Facultatea de Teologie Ortodoxă şi Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaşi, 16 iunie 1999.

10. Isus Cristos, unicul Mântuitor al lumii. Simpozion naţional interconfesional, Facultatea de Teologie Ortodoxă şi Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaşi, 5-6 noiembrie1999.

11. Sfântul Toma din Aquino în anul jubiliar 2000. Academia tomistă, Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaşi, 28 ianuarie 2000.

12 (*). Jubileul anului 2 000. Simpozion naţional, Episcopia Romano-Catolică şi Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaşi şi Arhiepiscopia Romano-Catolică din Bucureşti, la Traian, jud. Neamţ, martie-aprilie 2000.

13. Sfânta Treime. Izvorul şi temeiul unităţii creştine. Simpozion naţional interconfesional, Facultatea de Teologie Ortodoxă şi Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaşi, 25-26 mai 2000.

14 (*). Euharistia în viața Bisericii. Colocviu naţional, Institutul Teologic Romano-Catolic din Bucureşti şi Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaşi, 22-23 noiembrie 2000, Traian, Jud. Neamţ.

15. Elemente de antropologie tomistă. Academia tomistă, Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaşi, 28 ianuarie 2001.

16 (*). Cursuri de formare pentru laici. Simpozion internaţional, Nunţiatura Apostolică în România, Arhiepiscopia Romano-Catolică de Bucureşti, Episcopia Romano-Catolică de Iaşi, la Traian, jud. Neamţ, martie 2001.

17. Doctrina socială a Bisericii şi sfântul Toma de Aquino. Academia tomistă, Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaşi, 28 ianuarie 2002.

18 (*). Religia în şcoală, la începutul mileniului III. Simpozion internaţional. Universitatea „Al I. Cuza”, Şcoala Normală „Vasile Lupu” şi Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaşi, la Traian, jud. Neamţ, martie 2002.

19. Conciliul Vatican II, pentru noi astăzi. Colocviu naţional, Institutul Teologic Romano-Catolic din Bucureşti şi Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaşi, 28 ianuarie 2003.

20. Sinoadele din Moldova în secolul al XVII-lea. Colocviu naţional, 16 mai 2003, Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaşi.

21. Căutarea adevărului la sfântul Toma de Aquino. Academia tomistă, Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaşi, 28 ianuarie 2004.

22. Perspectivele evanghelizării în lumea de azi. Simpozion internaţional, Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaşi, 8-9 martie 2004.

23 (*). Doctrina despre suflet la Toma de Aquino. Conferinţă anuală SITA, la Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaşi, 18 septembrie 2004.

24. Doctrina despre adevăr la Toma de Aquino. Academia tomistă, Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaşi, 28 ianuarie 2005. 

25 (*). Orient şi Occident în Antichitate: contacte şi interferenţe. Colocviu româno-italian, Facultatea de istorie din cadrul Universităţii „Al. I. Cuza” şi Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaşi, 23-27 aprilie 2005.

26. (*) Adevăr şi moralitate în spaţiul public. Conferinţă internaţională, The Center for Research in Values and Philosophy din Washington, D.C. şi Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaşi,1-2 iunie 2005.

27. (*) Înţelepciunea, astăzi. Abordări filosofice, teologice şi culturale. Conferinţa anuală, SITA, secţia română şi Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaşi, 30 aprilie – 2 mai 2006.

28. Sette lezioni sul vangelo di Giovanni (cu prof. Ugo Vanni, Universitatea Gregoriana, Roma). Cursuri de formare spirituală pentru profesori, Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaşi, 25-28 iunie 2006.

29. (*) Seminarul din Iaşi la ceas aniversar: 50 de ani de la redeschidere şi 120 de ani de la înfiinţare. Simpozion naţional, Institutul Teologic Romano-Catolic şi Departamentul de istorie ecleziastică a Episcopiei Romano-Catolice din Iaşi, 23 noiembrie 2006.

30. Identitatea creştină şi valorile Europei de astăzi. Simpozion internaţional, Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaşi, 18-19 aprilie 2007.

31. Teologia del libro dell’Apocalisse (cu prof. Ugo Vanni, Universitatea Gregoriana, Roma). Cursuri de formare teologică pentru profesori, Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaşi, 25 – 28 iunie 2007.

32. Aniversarea a 40 de ani de la publicarea enciclicei Humanae Vitae. Colocviu naţional, Institutul Teologic Romano-Catolic, Iaşi 8 martie 2008.

33. (*) Omul şi piaţa. Simpozion internaţional, Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaşi şi Confederaţia Caritas România, 16-17 aprilie 2008.

34. I sei pilastri della teologia paolina (prof. Ugo Vanni, Universitatea Gregoriana, Roma). Cursuri de formare biblică pentru profesori, Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaşi, 25-28 iunie 2008.

35. (*) În căutarea adevărului. Academia tomistă, Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaşi, 28 ianuarie 2009.

36. Creaţie şi evoluţie (invitat prof. univ. dr. Gheorghe Mustaţă, Universitatea Al. I. Cuza din Iaşi). Colocviu interdisciplinar, Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaşi, 7 martie 2009.

37. „Aeterni Patris”, valoarea perenă a gândirii Sfântului Toma. Forum filosofico-teologic, Institutul Teologic Romano-Catolic, Iaşi, 17 octombrie 2009.

38. (*) Rezistenţa creştinilor în timpul regimului comunist prin valori spirituale. Modele şi fapte. Simpozion internaţional (co-organizatori: Episcopia Romano-Catolică de Iaşi, Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaşi, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, Facultatea de Teologie Romano-Catolică din Iaşi), Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaşi, 10 şi 11 decembrie 2009.

39. Conferinţele Institutului – Biserica şi secularizarea: provocări şi strategii pastorale. Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaşi, 14 conferinţe prezentate de profesori din ţară şi din străinătate de-a lungul anului academic 2010/2011.

40. Project on Four Disjunctions: Church Renewal in a Secular Age. 1). Masa rotundă: Faith in a Secular Age, organizatori: Facultatea de Teologie Romano-Catolică București / Academia Română, Secția de Filozofie, Teologie, Pedagogie și Psihologie (București, 28 iunie 2013). 2) Conferința internațională: Faith in a Secular Age, organizatori: Facultatea de Teologie Romano-Catolică București / Council for Research in Values and Philosophy, Universitatea Catolică a Americii, Washington D.C. (București, 22-23 noiembrie 2013).

41. Proiectul Investește în oameni. Fondul social european. Titlul proiectului: Cultura Română și Modele Culturale Europene – cercetare, sincronizare, durabilitate. Beneficiar: Academia Română. Numărul de identificare al contractului: POSDRU/159/1.5/136077. Am participat la proiect în calitate de Expert evaluator pe termen lung/ Tutore îndrumător.

XIII. CONFERINȚE NAȚIONALE

1.IAŞI: 7 noiembrie 1996, Sesiune de comunicări, Şcoala Normală „Vasile Lupu”. Comunicarea: Religia factor de stabilitate în societate.

2. BUCUREŞTI: 14 noiembrie 1996, Universitatea din Bucureşti. Comunicarea: Jean Daniélou şi Mircea Eliade.

3. IAŞI: 27 noiembrie 1996, Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaşi. Comunicarea: Ion Miclea. Teoria originalităţii în filozofie.

4. IAŞI: 12 decembrie 1996, Sesiune de comunicări, Şcoala Normală „Vasile Lupu”. Comunicarea: Mircea Eliade şi Biserica.

5. IAŞI: 14 decembrie 1996, Sesiune de comunicări, Şcoala Normală „Vasile Lupu”. Comunicarea: Creaţia divină şi creaţia umană.

6. IAŞI: 28 ianuarie 1997, Colocviu tomist, Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaşi. Comunicarea: Quaestiones disputatae. De veritate.

7. IAŞI: 23 aprilie 1997, Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaşi. Comunicarea: Gândirea europeană în expresie latină.

8. IAŞI: 24 ianuarie 1998, Colocviu interconfesional, Institutul Teologic Romano-Catolic din

Iaşi. Comunicarea: Sfântul Duh ca Înţelepciune în religiile creştine şi religiile necreştine.

9. IAŞI: 28 ianuarie 1998, Colocviu tomist, Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaşi. Comunicarea: Conceptul de participare la Sfântul Toma de Aquino.

10. IAŞI: 10 martie 1998, Casa Cărţii din Iaşi. Comunicarea: „Homo religiosus” ca fiinţă-întru-sacru.

11. BUCUREŞTI: 12 martie 1998, Librăria Humanitas din pasajul Kretzulescu. Comunicarea: Mircea Eliade şi „Homo religiosus” ca fiinţă-întru-sacru.

12. IAŞI: 24 martie 1998, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi. Comunicarea: Limba latină în Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaşi.

13. IAŞI: 1 iunie 1998, Zilele şcolii ieşene – Casa Cărţii din Iaşi. Comunicarea: „Definitio sacri” – Geneza cărţii.

14. IAŞI: 18 noiembrie 1998, Academia Catolică „Sf. Augustin” din Iaşi (şedinţa de inaugurare). Comunicarea: Aspecte filosofice în enciclica „Fides et Ratio” a Papei Ioan Paul al II-lea.

15. IAŞI: 5 noiembrie 1998, Simpozion interconfesional, Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaşi. Comunicarea: Dimensiunea cristologică a dialogului ecumenic.

16. TRAIAN (jud. Neamţ): 15; 22; 29 martie; 5 aprilie 2000, Colocviu teologic, Casa misionarilor verbiţi. Comunicarea: „Unitatis redintegratio”unitatea reconciliată a Bisericii.

17. BACĂU: 6 iunie 2000, Jubileul jurnaliştilor. Comunicarea: Informaţia între sacru şi profan.

18. ROMÂNIA (Traian, jud. Neamţ): 9-23 martie 2001, Simpozion interdiecezan, Casa misionarilor verbiţi. Comunicarea: Modele de sfinţenie laică într-o societate pluralistă.

18. IAŞI: 17-19 septembrie 2001, Congresul naţional medical „Transplantul de rinichi”, Universitatea de Medicină din Iaşi. Comunicarea: Pentru o cultură a donării de organe.

19. IAŞI: 11 aprilie 2002, Conferinţele ASCOR Iaşi. Comunicarea: Principiul libertăţii în relaţia Biserică – Stat.

20. IAŞI: 30 septembrie – 1 octombrie 2002, Conferinţa „Dimensiunea spirituală şi drepturile omului”, Institutul Român pentru Drepturile Omului, Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, Episcopia Romano-Catolică de Iaşi. Comunicarea: Să vorbim în şoaptă despre drepturile omului în România.

21. IAŞI: 10 decembrie 2002, Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaşi. Comunicarea: Spiritualitatea preotului diecezan.

22. BUCUREŞTI: 28 aprilie 2003, Arhiepiscopia Romano-Catolică. Comunicarea: Mons. Anton Durcovici. Cursurile de religie pentru intelectuali 1936-1940.

23. BUCUREŞTI: 27 mai 2003, Academia Română. Comunicarea: Înţelepciunea teologală în faţa provocărilor culturale contemporane.

24. ORADEA: 6-10 August 2003, Conferinţa Episcopală Română – Întâlnirea naţională a tineretului catolic. Comunicarea: Sacru, magic în cultura contemporană cu referire la filmele „Stăpânul inelelor” şi „Harry Potter”.

25. ONEŞTI: 24 aprilie 2004, Casa ecumenică. Comunicarea: Ecumenismul şi sinodul diecezan.

26. IAŞI: 16 martie 2005, Sesiune de comunicări, Şcoala Normală „Vasile Lupu”. Comunicarea: Sacrul şi fantasticul în opera lui Mircea Eliade.

27. BUCUREŞTI: 30 martie 2005, Academia Română. Comunicarea: Dialogul dintre ştiinţă, filosofie şi teologie.

28. BUCUREŞTI: 21 aprilie 2005, Colocviu „Anton Durcovici”. Comunicarea: Anton Durcovici de la catedră la catedrală.

29. CLUJ NAPOCA: 8 octombrie 2005. Simpozion omagial Lucian Blaga. Comunicarea: Religia gândirii şi gândirea religiei: Lucian Blaga şi Mircea Eliade.

30. IAŞI: 30 martie 2007, Colocviul naţional „Centenarul lui Mircea Eliade”, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi. Comunicarea: Om şi religie sub legea istoriei. Cazul Mircea Eliade.

31. BUCUREŞTI: 28 aprilie 2008, Arhiepiscopia Romano-Catolică de Bucureşti. Comunicarea: Lecţiile tomiste despre Dumnezeu ale episcopului martir Anton Durcovici.

32. IAŞI: 16 mai 2008, „Aniversarea a 120 de ani de la naşterea episcopului martir Anton Durcovici”, Episcopia Romano-Catolică de Iaşi. Comunicarea: Episcopul Anton Durcovici: de la catedră la catedrală. Lecţii tomiste despre Dumnezeu (1936-1940)

33. BUCUREŞTI: 18 iunie 2008, CADI şi ISP, Conferinţa „Religie şi Politică”. Comunicarea: Valorile creştine în societatea românească, astăzi.

34. BUCUREŞTI: 17-18 septembrie 2008. Workshop CNCSIS. New Europe College. Tema „Religie şi Politică în lumea contemporană. Interferenţe, tensiuni, soluţii”. Comunicarea: „Quanta est nobis via?” Dialog şi relativism ecumenic.

35. BUCUREŞTI: 19 noiembrie 2008, Academia Română şi Biserica Catolică. Colocviul „10 ani de la publicarea enciclicei Fides et ratio a Papei Ioan Paul II”. Comunicarea: Credinţa şi raţiunea: excludere, includere sau integrare?.

36. IAŞI: 11 decembrie 2008, Institutul Teologic Romano-Catolic, Conferinţele Institutului. Comunicarea: Testamentul spiritual al episcopului Anton Durcovici.

37. BUCUREŞTI: 7 mai 2009, Academia Română şi Biserica Catolică. Expoziţie de fotografie „Ut unum sint – Ioan Paul al II-lea în România”. Comunicarea: Moştenirea teologico-pastorală a vizitei Papei Ioan Paul al II-lea în România.

38. BUCUREŞTI: 14-15 mai 2009, Patriarhia Română. Simpozion. Dialogul dintre teologie şi filozofie (ediţia a III-a). „Semnificaţia universului şi valoarea vieţii umane – abordare teologică, filosofică şi ştiinţifică actuală”. Comunicarea: Credinţa creştină şi gândirea ştiinţifică la Sf. Toma d’Aquino.

39. BUCUREŞTI: 22 mai 2009. Colocviu organizat la NEC. „Summa theologica în limba română. Actualităţi scolastice”. Comunicarea: Praeambula fidei şi moştenirea greacă în Summa Theologiae.

40. BUCUREŞTI: 23 mai 2009. Institutul Teologic Romano-Catolic „Sf. Tereza”. Întâlnirea profesorilor catolici din Bucureşti. Comunicarea: Ce înseamnă să fii învăţător sau profesor „catolic”, astăzi?

41. IAȘI: 10 iulie 2009. Editura Sapientia şi Episcopia Romano-Catolică Iaşi. Conferinţa: „Cum să faci din teologie sufletul creştinismului?”. Comunicarea: Profilul pastoral al pontificatului Papei Benedict al XVI-lea.

42. SUCEAVA: 12 iulie 2009. Editura Sapientia şi Parohia Romano-Catolică din Suceava. Conferinţa: „Cum să faci din teologie sufletul creştinismului?”. Comunicarea: Profilul pastoral al pontificatului Papei Benedict al XVI-lea.

43. ROMAN: 13 iulie 2009. Editura Sapientia şi Parohia „Fericitul Ieremia” din Roman. Conferinţa: „Cum să faci din teologie sufletul creştinismului?”. Comunicarea: Profilul pastoral al pontificatului Papei Benedict al XVI-lea.

44. BACĂU: 14 iulie 2009. Editura Sapientia şi Parohia „Sfinţii Petru şi Paul” din Bacău. Conferinţa: „Cum să faci din teologie sufletul creştinismului?”. Comunicarea: Profilul pastoral al pontificatului Papei Benedict al XVI-lea.

45. BAIA-MARE: 23 iulie 2009. Întâlnirea Naţională a Tinerilor Catolici din România. Comunicarea: Sentimentul sacrului la tânărul modern.

46. BAIA-MARE: 24 iulie 2009. Întâlnirea Naţională a Tinerilor Catolici din România. Comunicarea: Lumea promisă de reclame.

47. IAŞI: 8 (15, 22) septembrie 2009. Cursuri de formare pentru preoţi, Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaşi. Comunicarea: Preotule, încotro?

48. IAŞI: 13-14 noiembrie 2009. Conferinţa naţională „Text şi discurs religios”. Comunicarea: Literă şi spirit în hermeneutica biblică.

49. IAŞI: 9 decembrie 2010. Conferinţa în cadrul Conferinţelor Institutului „Biserica şi secularizarea”. Comunicarea: ”Nu sunt de acord”. Biserica şi Statul la mons. Anton Durcovici.

50. CLUJ: 13 mai 2011. Conferinţa anuală SITA – filiala română. Comunicarea: Mons. Vladimir Ghika, un tomist convins.

51. BUCUREŞTI: 19 mai 2011. Simpozion dedicat Fericitului Ioan Paul al II-lea organizat de Academia Română. Comunicarea: România şi Fericitul Ioan Paul al II-lea.

52. IAȘI: 10-12 noiembrie 2011. Conferința Națională „Text și discurs religios” organizată de Facultatea de litere, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași. Comunicarea: Teologul contemporan și Apocalipsa.

53. CLUJ-NAPOCA: 3 martie 2012. Dialog despre: Andrei Marga, Destiny of Europe, Editura Academiei Române, Bucureşti 2011. Comunicarea: Andrei Marga crede în Europa.

54. IAŞI: 9 martie 2012. Zilele Universităţii „Apollonia” din Iaşi. Comunicarea: Homo orans. Rugăciunea ca vector de comunicare cu Dumnezeu.

55. BUCUREȘTI: 3-7 septembrie 2012. Universitatea București, Facultatea de Filozofie. Curs de vară: Știință, religie și filozofie. Comunicarea: Epistemologia credinței și hermeneutica raționalității.

56. BUCUREȘTI: 26 octombrie 2012. Conferințele Facultății de Teologie Romano-Catolică –

Rațiunile Credinței. Comunicarea: Omul european în fața lui Cristos.

57. BUCUREȘTI: 30 octombrie 2012. Centrul de Studii Medievale, Universitatea București. Comunicarea: Hermeneutica rațiunii și a credinței.

58. CRAIOVA: 22 noiembrie 2012. Facultatea de Științe Sociale, Universitatea Craiova. Comunicarea: Hermeneutica rațiunii și a credinței.

59. IAȘI: 16-18 mai 2013. Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași. Conferința Națională a Societății Sociologilor din România: Provocări sociale: Instituții, valori, tendințe. Comunicarea: Biserica și Statul, în trecut și astăzi.

61. BUCUREȘTI / FTRC, 31 octombrie 2014. Conferințele Facultății: Rațiunile iubirii. Comunicarea: Valoarea prieteniei la Fer. Paul al VI-lea.

62. BUCUREȘTI / ACADEMIA ROMÂNĂ / INCE, 28 ianuarie 2015. Comunicarea: Demnitatea umană și obsesia profitului

63. BUCUREȘTI / SITA, 8-9 mai 2015. Conferința anuală SITA: Contemplație și intuiție. Comunicarea: De la mistica acțiunii la contemplarea mistică

64. BUCUREȘTI / SITA, 15-16 aprilie 2016. Conferința anuală SITA: Aristotel și Toma de Aquino. Comunicarea: Comentariul la Metafisica lui Aristotel. Despre determinism, întâmplare și providență

65. BUCUREȘTI / FTO, 10 mai 2016. Dezbaterea: Europa unită – are viitor? Comunicarea: Dialogul ecumenic, contribuție a Bisericilor la unitate Europei

66. BUCUREȘTI / TEMPLUL CORAL / ȘAVUOT, 10 iunie 2016. Comunicare: Credința rațională și credința morală

67. TÂRGOVIȘTE / UNIVERSITATEA VALAHIA, 4 octombrie 2016. Simpozionul:     Fericitul Anton Durcovici: memorie, demnitate, spiritualitate. Comunicarea: Profilul spiritual al Mons. Anton Durcovici

68. CRAIOVA / FUNDAȚIA AMADEUS, 29 octombrie 2016. Comunicarea: Teologia are nevoie de filosofie

69. BUCUREȘTI / SITA, 12-13 mai 2017. Conferința națională: Despre bunătate. Comunicarea: Ființa ca bunătate, valoarea și principiul finalității

70. BUCUREȘTI / FTRC, 18 mai 2017. Conferințele Facultății: Rațiunile speranței. Comunicarea: Mesajele de la Fatima, mesaje de speranță

71. BUCUREȘTI / FTRC, 13-14 octombrie 2017. Conferința Facultăților de Teologie Catolică    din România, prima ediție: Fatima 100. Comunicarea: Mesajul de la Fatima și ideologiile răului

72. BUCUREȘTI / ACADEMIA ROMÂNĂ, 31 octombrie 2017. Conferința: Dumnezeu își ia revanșa? Geopolitica religiilor azi. Comunicarea: Credința creștină nu poate fi prinsă în statistici

73. BUCUREȘTI / FTRC, 11-12 octombrie 2017. Masa rotundă: Europa, încotro? Comunicarea: Primatul persoanei sau al individului?

74. BUCUREȘTI / FTB, 31 octombrie 2017. Simpozion: Reforma 500. Comunicarea: Abordarea catolică a sintagmei „simul iustus et peccator”

75. BUCUREȘTI / CENTRUL „Sfinții Petru și Andrei”, 22 noiembrie 2017. Conferința: De la conflict la comuniune. Comunicarea: Perspectiva catolică locală asupra documentului „De la conflict la comuniune”.

76. BUCUREȘTI / SITA, 11-12 mai 2018. Conferința anuală: Memorie și identitate. Comunicarea: Metamorfozele memoriei la mons. Vladimir Ghika

77. BUCUREȘTI / ACADEMIA ROMÂNĂ, 20 septembrie 2018. Sesiunea omagială: 75 de ani de la nașterea lui Ionel Valentin Vlad. Comunicarea: Metafizica luminii în viața lui Ionel Valentin Vlad

78. ROMAN – NEAMȚ / ITRCF / CENTRUL DE STUDII BIBLICE SFÂNTUL ANTON DE    PADOVA, 07-08 decembrie 2018. Sesiune științifică: Cuvânt și Cânt în cinstea Neprihănitei Zămisliri. Comunicarea: Neprihănita Zămislire, Revelație a Milostivirii Divine

79. BUCUREȘTI, SITA, 7-8 mai 2021. Conferință anuală: Despre bine și despre rău în timp de pandemie. Comunicarea: Condiția umană între bine și rău. Însemnări despre Geneză 3.

80. BUCUREȘTI, ACADEMIA ROMÂNĂ, 22 septembrie 2021. Comunicarea: Ce este sacrul? In memoriam Mircea Eliade.

81. BUCUREȘTI, ACADEMIA ROMÂNĂ, 23 decembrie 2021. Comunicarea: Crăciunul între simbol și semn.

82. BUCUREȘTI, SITA, 7 octombrie 2022, Colocviul anual. Comunicarea: Rugăciune și poezie la Sfântul Toma de Aquino: Comentariu la sărbătoarea „Corpus Domini”.

83. TIMIȘOARA, Consiliu județean Timiș, 10 noiembrie 2022. Comunicarea: Știința și credința la Mircea Eliade.

84. IAȘI, Universitatea Națională de Arte „George Enescu”, 24 noiebrie 2022. Lansare de carte Mircea Eliade: Definitio sacri, în dialog cu George Bondor. Masterclass pentru masteranzii și doctoranzii de la Facultatea de Teatru. Comunicarea: Sacru, timp și spațiu sacru în contextul secularizării.

85. TIMIȘOARA: Zile pastorale, 5-7 octombrie 2023. Comunicarea: Misiunea Bisericii la Papa Francisc.

86. BUCUREȘTI: Conferința anuală SITA, 6-7 octombrie 2023. Tema conferinței: Război și pace în literatură, filosofie și teologie. Perspective tomiste. Comunicarea: Câteva remarci despre construcția păcii durabile astăzi.

87. ALEXANDRIA: Simpozion teologic cu tema „Teologia darului și cultura dărniciei. Implicațiile sociale și misionare ale generozității creștine”, 20 decembrie 2023. Comunicarea: Tradiția magilor între istorie și simbol

XIV. CONFERINȚE INTERNAȚIONALE

1.CETATEA VATICAN: 7 noiembrie 1995, Congresul Consiliului Pontifical pentru Itineranţi şi Emigranţi. Comunicarea: Gesti cristiani nella storia degli zingari romeni.

2. ITALIA (Roma): 8 februarie 1996, Congresul Asociaţiei Şcolilor Creştine Italiene. Comunicarea: La religione nella scuola romena dopo il 1989.

3. ITALIA (Milano): 17 martie 1996, Conferinţa Centrului Cultural al Bazilicii Sfântul Ambroziu. Comunicarea: Vivere la fede dentro il pluralismo religioso d’oggi.

4. CETATEA VATICAN: 10 mai 1996, Congresul Consiliului Pontifical pentru Itineranţi şi Emigranţi. Comunicarea: Per un nuovo comportamento cristiano nei confronti degli zingari.

5. ROMÂNIA (Timişoara): 16-18 aprilie 1998. Colocviu internaţional interdisciplinar organizat de Universitatea de Vest şi Fundaţia Soros. Tema: „Sacrul”. Comunicarea: „Homo religiosus” şi ontologia pragmatică în viziunea lui Mircea Eliade.

6. ROMÂNIA (Iaşi): 9 octombrie 1998, Simpozion internaţional, Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaşi. Comunicarea: Doctrina socială a Bisericii. Status quaestionis.

7. ROMÂNIA (Iaşi): 10 octombrie 1998, Simpozion internaţional, Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaşi. Comunicarea: Drepturile şi obligaţiile părinţilor în educaţia copiilor.

8. AFRICA DE SUD (Durban): 5-12 august 2000 – Congresul mondial de istorie a religiilor „Doctrinele mistice”. Comunicarea: Geneza conceptului de mistică în opera de tinereţe a lui Mircea Eliade.

9. GERMANIA (Freising – München): 14-16 septembrie 2000 – Al IV-lea Congres Internaţional  Renovabis „Konfrontation oder Kooperation? Ökumene in Mittel- und Osteuropa”. Comunicare: „Ecumene” românească înainte şi după vizita Papei în România.

10. ROMÂNIA (Şumuleu-Ciuc): 17-20 mai 2001. Colloquio Internazionale „I centri culturali cattolici: un servizio cristiano per l’identità culturale e per il dialogo tra le culture”. Comunicare: Relazione sull’attività di alcuni centri cattolici di lingua romena.

12. ROMÂNIA (Bucureşti): 25-27 septembrie 2001, Congresul internaţional „Familia şi viaţa la început de mileniu III”. Comunicare: Respectul faţă de persoana umană şi transplantul de organe.

13. ROMÂNIA (Sinaia): 18 – 20 aprilie 2001, SITA, Conferinţa anuală „Antropologia tomistă, punte între Orient şi Occident”. Comunicarea: Statutul embrionului uman, după sfântul Toma de Aquino

14. ROMÂNIA (Oradea): 7-9 mai 2002, SITA, Conferinţa anuală „Filosofia practică a sfântului Toma de Aquino”. Comunicarea: Relaţiile dintre Stat şi Biserică, azi în România.

15. ROMÂNIA (Timişoara): 31 mai – 1 iunie 2002, Consiliul Judeţean, Ministerul de Externe al României, Universitatea de Vest. Conferinţa „Democraţie şi religie – Experienţa românească”. Comunicarea: Pentru o lectură creştină a realităţii.

16. ROMÂNIA (Oradea): 3-6 octombrie 2003, SITA, secţia română, Conferinţa „Sfântul Toma şi neoplatonismul”. Comunicarea: „In lumine tuo videbimus lumen tuum”. Comentariul lui A. Durcovici la Summa Theologiae I, q. 12, aa. 4-5.

17. ITALIA (Roma): 21-25 septembrie 2003. Congresul internaţional tomist „L’umanesimo cristiano nel III millennio. San Tommaso d’Aquino”. Comunicarea: Il progetto antropologico di A. Durcovici, tomista e martire della fede.

18. ROMÂNIA (Iaşi): 8-9 martie 2004. Simpozion internaţional „Perspectivele evanghelizării în lumea de azi”. Comunicarea: Omul recent şi noua evanghelizare.

19. ROMÂNIA (Iaşi): 1 – 2 iunie 2005. International Congress „Truth and Morality. The Role of Truth in Public Life”. The Center for Research in Values and Philosophy şi Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaşi. Comunicarea: Morala comunicării adevărului. Dialogul dintre filozofie, teologie şi ştiinţă.

20. ROMÂNIA (Iaşi): 1 mai 2006. SITA, secţia română. Conferinţa internaţională „Înţelepciunea, astăzi. Abordări filosofice, teologice şi culturale”. Comunicarea: De la experienţă la înţelepciune în gândirea sfântului Toma de Aquino.

21. ROMÂNIA (Iaşi): 18-19 aprilie 2007. Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaşi.  Simpozion internaţional „Identitate creştină şi valori europene, astăzi”. Comunicarea: Dumnezeu, Europa şi religiile.

22. ROMÂNIA (Sibiu): 1-5 mai 2007. Confederaţia Caritas România. Conferinţa internaţională „Perspectivele organizaţiilor Caritas în contextul ortodoxiei”. Comunicarea: Charta Oecumenica în contextul ortodoxiei române.

23. ROMÂNIA (Bucureşti): 21-22 mai 2007. Colloque international „Les Regards” organisé par le Centre d’excellence dans l’étude des images (CESI). Comunicarea: Immagine e parola: per una introduzione nella filosofia dell’icona.

24. ROMÂNIA (Iaşi): 16-17 aprilie 2008. Institutul Teologic Romano-Catolic din Iaşi şi Confederaţia Caritas România. Simpozionul internaţional „Omul şi piaţa”. Comunicarea: Ce fel de economie pentru ce fel de om, astăzi?.

25. ROMÂNIA (Bucureşti): 18 aprilie 2008. Arhiepiscopia Romano-Catolică de Bucureşti şi Confederaţia Caritas România. Simpozionul internaţional „Doctrina Socială a Bisericii”. Comunicarea: Compendiul DSB este gramatica omului social.

26. ROMÂNIA (Cluj-Napoca): 22-25 mai 2008. SITA, secţia română. Conferinţa internaţională „The Anthropology in Thomas Aquinas’ Summa Theologiae (Ia)”. Comunicarea: The Aquinas Lectures on God by the Martyr Bishop Anton Durcovici.

27. COREEA (Seoul): 27-29 august 2008. The Center for Reserach in Values and Philosophy. The Pre-Congress of XXII World Congress of philosophy in Seoul „Philosophy emerging from culture”. Comunicarea: Religious identity and values in nowadays.

28. COREEA (Seoul): 31 iunie – 5 august 2008. The XXII World Congress of Philosophy in Seoul. Comunicarea: Philosophy and culture in today Romania.

29. ROMÂNIA (Cluj-Napoca): 9 – 11 octombrie 2008. Conference „Reason and Faith at the Beginning of the Third Millenium (Babeş – Bolyai University, UNESCO-European Center for Higher Education, The Italian Cultural Institute of Bucharest). Comunicarea: Notes for a Dialogue. Faith and Reason in Nowadays World.

30. FRANŢA (Paris): 2 februarie 2009. Ambasada României de la Paris. Comunicarea: Les catholiques de Moldavie. Histoire d’une minorité religieuse de Roumanie chez Jean Nouzille.

31. FRANŢA (Strasbourg): 5 februarie 2009. Universitatea din Strasbourg. Comunicarea: Les catholiques de Moldavie. Histoire d’une minorité religieuse de Roumanie chez Jean Nouzille.

32. ROMÂNIA (Iaşi): 3 – 5 iunie 2009. Academia Oamenilor de Ştiinţă şi Fundaţia Ernest Ungureanu: The International Congress of Medicine and Faith. Comunicarea: Faith and Science in St. Thomas of Aquinas.

33. CHINA (Shanghai, Fudan University and Council for Research in Values and Philosophy of Washington DC): 28 – 30 June 2009. International Conference: „Enlightment and Its Contemporary Reevaluation. Comunicarea: The paradoxes of modernity.

34. CHINA (Shanghai, Academy of Social Sciences and Council for Research in Values and Philosophy of Washington DC): 2 – 4 July 2009. International Conference: „Diversity in Unity: Harmony in a Global Age”. Comunicarea: The context of Globalization as Opportuniy to forward the Social Doctrine of the Church

35. ROMANIA (Roman, ITRCF): 1-2 octombrie 2009. Simpozion internaţional: „Fedeltà di Cristo, fedeltà del sacerdote”. Comunicarea: Provocări culturale pentru preotul de la începutul secolului al XXI-lea.

36. ROMANIA (București, Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Religie / Academia Română): 2-4 octombrie 2009. Seminar internaţional: „Penser l’Europe / Think up Europe”. Comunicarea: Education as Harmony between Faith and Culture.

37. ROMANIA (Iași, ERC, ITRC, UAIC FTRC): 10-11 decembrie 2009. Simpozion internaţional: „Rezistenţa prin valori spirituale. Modele şi fapte din istoria recentă a României şi a Europei de Est”. Comunicarea: Rugăciunea şi căderea zidurilor comunismului în România.

38. ROMANIA (București, Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Religie / Academia Română): 8-10 octombrie 2010. Seminar internaţional: „Penser l’Europe”. Comunicarea: National identity and European spirit in John Paul II’ thought.

39. ROMANIA (Iași: 13-14 decembrie 2010. Simpozionul internaţional: „Provocări ale educaţiei la începutul secolului al XXI-lea”. Comunicarea: Educaţia în orizontul dialogului între credinţă şi raţiune.

40. ROMANIA (București: 3-4 June, 2011). International Conference: Values of the human person. Contemporary challenges. Comunicarea: The Acting Person and the Vertical Experience of Transcendence in Karol Wojtyla’s writings.

41. SPANIA (Avila): 12-14 august 2011. World Congress of Catholic Universities. Comunicarea: Mircea Eliade’s prophecies on the future of Christianity.

42. ROMANIA (București): 14-15 octombrie 2011. Penser l’Europe. Seminar internaţional, a X-a ediţie. Comunicarea: L’avenir de la culture et de l’éducation en Roumanie.

43. RUSIA (Moscova): 19-21 aprilie 2012. International Conference: „Philosophy and Spirituality across Cultures and Religious Traditions” organizată de People’s Friendship University of Russia. Comunicarea: Faith and reason according to Antonio Rosmini.

44. ROMANIA (Sinaia): 3-6 mai 2012. Conferinţa anuală SITA, filiala română. Tema Conferinţei: Corpul ca limită şi provocare. Comunicarea: Corpul ca simbol. De la cultul trupului la respectul persoanei.

45. ITALIA (Bari): 24-25 mai 2012. International Congress on Edith Stein organizat de Universitatea de studii din Bari şi Universitatea Pontificală Lateranense din Roma. Comunicarea: Edith Stein e la cultura romena. Come si può diventare amici di Edith Stein?

46. ROMANIA (București): 22-24 octombrie 2012. Conferința Mondială a Provincialilor Carmelitani. Comunicarea: L’uomo europeo di fronte a Cristo. Considerazioni antropologiche, filosofiche e teologiche.

47. AUSTRIA (Viena): 8-9 iunie 2013. Workshop internațional: Project on Four Disjunctions: Church Renewal in a Secular Age. Comunicarea: A post-communist Christianity, kenosis in secular time.

48. ATENA, 1-3 August 2013, University of Athens. The Pre-Congress organized by Council for Research in Values and Philosophy: Cultural and Philosophy as Ways of Life in Times of Gloabl Change. Comunicarea: The Definition of the Sacred in Eliade’s Thought ant its Relevance Today.

49. ATENA, XXIII World Congress of Philosophy, 4-10 August 2013. Comunicarea: Cultural Synthesis and Open Identity in Romania Nowadays.

50. ROMÂNIA (București): 22-23 noiembrie 2013. Conferința internațională „Credința în epoca secularizării”. Comunicarea: Tentațiile preotului și îndepărtarea lumii de Biserică.

51. ROMÂNIA (București): 9-10 mai 2014. Conferința anuală SITA „Intelect și rațiune”. Comunicarea: Adevărul intelectului și adevărul rațiunii.

52. AUSTRIA (Viena): 15-16 iunie 2014. Workshop internațional: Faith in a Secular Age:          Disjunctions/Conjunctions between Church and People in Global Times. Comunicarea: Faith and Secularization. A Romanian Narrative

53. ROMÂNIA (Iași): 21-22 iunie 2014. Conferința internațională: Values and Identity in the World of Today. Comunicarea: Person and Value in the Christian Social Doctrine

54. ROMÂNIA (București): 3-4 octombrie 2014. Le Séminaire International “Penser l’Europe”: Y a-t-il deux Europes? Comunicarea: L’Europe chrétienne. L’Europe avec deux poumons.

55. ROMÂNIA (Tismana, Gorj): 7-10 octombrie 2014. Conferința internațională „Demnitatea    și libertatea umană, realitate și ideal. Modelul Sfântului Voievod Martir Constanti Brâncoveanu”. Comunicarea: Demnitatea umană ca dar și provocare.

56. ROMÂNIA (Oradea): 29-31 octombrie 2014. Simpozionul internațional Școala Ardeleană. Comunicarea: Existența lui Dumnezeu este o problemă?

57. ITALIA (Roma): 4-6 martie 2015. Workshop internațional „Renewing the Church in a  Secular Age: Holistic Dialogue and Kenotic Vision”. Comunicarea: Faith and Secularization: a Romanian Narrative

58. BUCUREȘTI / ACADEMIA ROMÂNĂ / FNSA, 2-4 octombrie 2015. Penser l’Europe. Séminaire International: La Science est-elle une dimension de l’identité européenne ? Comunicarea: Comment peut-on élargir les horizons de l’identité européenne?

59. BUCUREȘTI/FTRC, 4-5 martie 2016. Conferința internațională Religion, the Sacred and Hospitality. Comunicarea: How Should Immigrants Be Received? Some Christian Social Proposals

60. ROMÂNIA (Craiova): 1-2 iunie 2016. Conferința internațională: Politică, Diplomație, Cultură. Sesiunea: Dialogul dintre teologie și știință. Perspective ontologice și existențiale. Comunicarea: Hermeneutica raportului dintre credință și rațiune

61. UCRAINA (Lvov) / UNIVERSITATEA DIN LVOV/RVP, 22-24 iunie 2016. Conferința internațională: The Philosophy of Dialogue and Understanding in the Construction of Europe. Comunicarea: Tolerance, Dialogue and Hospitality

62. FRANȚA (Montpellier), 13-15 iulie 2016. Conferința internațională: Dans l’amitié de Jacques et Raissa Maritain. Rencontre de Flaugergues. Comunicarea: La spiritualité du Prince Vladimir Ghika

63. BUCUREȘTI / ACADEMIA ROMÂNĂ / FNSA, 29 septembrie – 1 octombrie 2016. Penser l’Europe. Séminaire International: Bientôt un siècle depuis la fin de la Première Guerre Mondiale: Qu’est-ce que l’Europe a appris de son histoir? Comunicarea: Valeurs blessées dans la première guerre mondiale que le pape Jean XXIII n’a pas oubliées

64. ROMÂNIA (Cluj-Napoca, Centrul „Iubire și Adevăr”), 6 mai 2017. Simpozion internațional: Sângele martirilor, sămânța Bisericii. Comunicarea: Fidelitatea față de Evanghelie în vremuri tulburi la Fer. Anton Durcovici și la Fer. Vladimir Ghika

65. ROMÂNIA (Iași): 26-27 mai 2017. Conferința internațională: Revolutions, the Archeology of Change. Comunicarea: The Supplement of Soul, the Charismatic Person and the Triggering of Revolution

66. ROMÂNIA (București): 28 septembrie – 1 octombrie 2017. Penser l’Europe. Séminaire         International XVI-ème édition : Les religions et l’identité européenne. Comunicarea: L’espérance de l’Europe est religieuse. Quelques remarques quant au dialogue interreligieux en Europe, aujourd’hui.

67. ROMÂNIA (Iași) / UAIC / RVP / ACADEMIA ROMÂNĂ, 27-28 octombrie 2017. International Conference: Re-Learning to be Human for Global Times : How Intercultural Encounters (Re) Shape the Contemporary World. Comunicarea: Person first. For the Dignity of the Human Being

68. ROMÂNIA (București) / KAAD, Ciofliceni, 16 mai 2018. Internationale Tagung der  KAAD – Alumni aus Osteuropa. Thema: Migration und Integration frueher und heute. Comunicarea: The Immgrant Must Be Loved. Some Christian Anthropological Reasons

69. CHINA (Jinan, 7-9 August 2018). Conference by Council of Research in Values and Philosophy: Re-Learning to be Human for Global Times: Dialogue of Cultures and Civilizations. Comunicarea: The Person First. For the Dignity of the Human Being.

70. CHINA (Beijing, 13-20 august 2018). XXIV World Congress of Philosophy. Learning to be human. Comunicarea: Several Remarks about the Onthology of Words in Thomas Aquinas.

71. SPANIA (Salamanca), 24-27 octombrie 2018. Seventh World Conference on Metaphysics 2018, Pontifical University of Salamanca. Comunicarea: On the Practical Metaphysics of Homo Religiosus in Mircea Eliade.

72. ROMÂNIA (București), 4-5 octombrie 2019. Seminarul Internațional „Penser l’Europe”, ediția a XVIII-a, Academia Română. Tema seminarului: Le rôle des Académies Européennes au XXI-e siècle. Comunicarea: Le rôle des Académies Catholiques Européennes au XXI-e siècle

74. ROMÂNIA (București), 4-5 iunie 2021. Conferința internațională „The Concept of Love and Its Meanings in Mystical Theological, Literary and Philosophical Contexts”. Comunicarea: The Nature of Love: The Connection betweein Human Love and Divine Love.

75. GERMANIA (Berlin), 27-29 octombrie 2021. VIII Congresso Mundial de Metafisica: „Metafisica, Ciencias y Humanidades. Un Dialogo Necesario”. Comunicarea: The complementarity between metaphyiscs and mystical life by Etty Hillesum.

76. ROMÂNIA (București), 13 decembrie 2021. Seminarul Internațional „Penser l’Europe”, ediția a XIX-a, Academia Română. Tema seminarului: Au lieu de Penser l’Europe. Comunicarea: Herméneutique de la nouveauté dans la continuité.

77. SPANIA (Barcelona), 14 iunie 2022. Tribuna Juan Carrera. Comunicarea: Elements religiosos en el conflicte a Ucraina.

78. ROMÂNIA (București), 28 octombrie 2022. Sesiunea Misiunea Orientului. Comunicarea: Combien de temps devons-nous encore entendre jusqu’à l’unité complète de l’Eglise ?

79. ROMÂNIA (București), 1-3 iunie 2023. Conferință Internațională cu tema: Peace of Religions today. Comunicarea: The Peace of Religions or That of Christian Denominations? Several remarks about Nicolas of Cusa’s De pace fidei in the context of the Russo-Ukrainian Conflict.

80. ROMÂNIA (București), 28-29 septembrie 2023. Seminarul Internațional „Penser l’Europe”, ediția a XX-a, Academia Română. Tema seminarului: Penser l’Europe, Penser le Monde. Comunicarea: Quelques remarques sur la construction de la paix durable aujourd’hui.

81). POLONIA (Lublin), 23-27 octombrie 2023, International Theological Congress „Bringing faith and theology closer”. Comunicarea: For a Theology of Peace Today.

82). REPUBLICA MOLDOVA (Chișinău), 9-11 noiembrie 2023, International Conference on Adult Education: Education for Peace and Sustainable Development. Comunicarea: Several Remarks on How to Build a Sustainable Peace Today.

83). SLOVENIA (Liubliana), 23-24 noiembrie 2023, International Conference: Human Centred AI EThics: Seeing the Human in the Artificial. Comunicarea: For a Definition of Digital Theology

XV. INTERVIURI CU ….

1). Un grup de copii din parohia Sinaia – „Biserica este casa Domnului”, in Dialog teologic 7 (2001) 98-108.

2). Un grup de credincioși din parohia N. Bălcescu – „Biserica îi ajută pe oameni să fie oameni”, in Dialog teologic 7 (2001) 109-121.

3). Acad. Valeriu D. Cotea – „Omul este o ființă care stă cu fața spre Biserică”, in Dialog teologic 7 (2001) 122-133.

4). Robert Lazu – „Biserica este organizată ierarhic”, in Dialog teologic 7 (2001) 134-143.

5). Tia Șerbănescu – „Biserica este subiect de presă”, in Dialog teologic 7 (2001) 144-147.

6). Alexander Baumgarten – „Biserica este izvor de cultură”, in Dialog teologic 7 (2001) 148-151.

7). Wili Tauwinkl – „Biserica pune întrebări omului”, in Dialog teologic 7 (2001) 152-155.

8). Isidor Chicet – „Biserica este subiect de literatură”, in Dialog teologic 7 (2001) 156-163.

9). Bogdan Mihai Mandache – „Biserica este pentru demnitatea omului”, in Dialog teologic 7 (2001) 164-166.

10). Mihai Mărtinuș – „Biserica este locul apropierii de Dumnezeu”, in Dialog teologic 7 (2001) 167-169.

11). Î.P.S. Ioan Robu – „Biserica să arate a biserică”, in Dialog teologic 14 (2004) 20-25.

12). P.S. Petru Gherghel – „Biserica frumoasă este biserica plină de lume”, in Dialog teologic 14 (2004) 26-34.

13). Ana Blandiana / Romulus Rusan – „Anton Durcovici, piatră vie a Bisericii”, in Dialog teologic 14 (2004) 35- 46.

XVI. INTERVIURI PENTRU …

1). „Roadele se vor vedea mai târziu” (dialog cu un seminarist), in Lumina creștinului 4 (2001) 9.

2). „Drumuri deschise 90” (dialog cu un seminarist), in Drumuri deschise, 12 (2001) 18-21.

3). „Cum se formează un preot? Rectorul Seminarului stă de vorbă cu un seminarist” (dialog cu studentul Claudiu Budău), in Actualitatea creștină 12 (2002) – 1 (2003) 23-30.

4). „Institutul Teologic Sf. Tereza din București, un loc al bucuriei împărtășite” (dialog cu un student), in Principium 1 (2002-2003) 9-12.

5). „Creștinismul și provocările actuale” (dialog cu pr. Nicolae Răzvan Stan), in Mitropolia Olteniei 5-8 (2006) 134-151.

6). „Omul are puterea de a cunoaște adevărul …” (dialog cu Cătălin Mosoia), in C. Mosoia, În dialog cu … Despre știință și religie, Editura Curtea Veche, București 2007, 103-111.

7). „Anton Durcovici, între București și Iași” (dialog cu pr. Francisc Doboș), in Actualitatea creștină 5 (2008) 4-5.

8). „Fidelitatea lui Cristos, fidelitatea preotului” (dialog cu Liana Gehl), in Actualitatea creștină 7 (2009) 16-17.

9). „Preotul trebuie să fie prietenul lui Dumnezeu” (dialog cu Claudia Stan), in De ce sunt preot. 15 dialoguri îndrăznețe, Editura ARCB, București 2010, 245-246.

10). „Catolicismul românesc contraatacă” (I) (dialog cu Cristian Bădiliță), in Oglinda net, din 20 aprilie 2011; vezi www.oglindanet.ro

11). „Catolicismul românesc contraatacă” (II), (dialog cu Cristian Bădiliță), in Oglinda net, din 8 mai 2011; vezi www.oglindanet.ro

Textul acestor două interviuri a apărut și in Cristian Bădiliță / Otniel Vereș, Biserici, secte, erezii? Dialoguri fără prejudecăți despre marile tradiții creștine, Editura Curtea Veche, București 2011,43-61.

12). ”Preotul paroh, garantul unității comunității parohiale” (dialog cu Cristian Bădiliță), in Timpul (28 iulie – 3 august 2011) 7.

13). „Orice Papă e de tranziție” (dialog cu George Gurescu), in Opinia veche 452 (Iași, 18-24 martie 2013) 8-9.

14). „Lumea ca lumea are o inimă” (dialog cu Cristiana Bortaș), in Ziarul de Roman (Roman, 30 septembrie 2013).

15). „I militi ignoti della fede”, Prima parte, (dialog în italiană cu Umberto Rondi), in TV2000 (Roma, 31 ianuarie 2014).

Cf.http://www.youtube.com/watch?v=Sr0VHVTy44E&feature=c4-overview-vl&list=PL6AqvbxnE8H6oZlGO_69iOlsHkjXkV2AO

16). „I militi ignoti della fede”, A doua parte, (dialog în italiană cu Umberto Rondi), in TV2000 (Roma, 7 februarie 2014).

17). „Un episcop martir – Anton Durcovici” (interviu realizat de Iulia Hossu Longin), serialul „Memorialul Durerii”, încărcat pe youtube în 21 iunie 2014

(www.youtube.com/watch?v=s30-JOVVe6A).

18). Dialog cu Ana Petrache despre cartea Sf. Ioan Paul al II-lea În mâinile Domnului. Însemnări spirituale publicat de HotNews (4 mai 2015)

19). „Le tante Romanie” (interviu acordat părintelui Francesco Strazzari), în Il Regno – attualità, Bologna 2015, 243.

20). „Bucuria, îndemn la profunzime” (interviu acordat Claudiei Stan), în Actualitatea creștină, Supliment Crăciun 2017, 13 (2017) 17-19.

21). „Il Papa in Romania per dare nuovo impulso all’unità e alla ricerca del bene comune”, interviu acordat postului de Radio Vatican, ediția italiană, Adriana Masotti, din 11 ianuarie 2019, vezi: www.vaticannews.va din 11 gennaio 2019.

22). „Papa in Romania. Don Wilhelm Danca (Università di Bucarest): Abbiamo bisogno di unità nella famiglia, nella Chiesa e nella società” (Interviu acordat lui Riccardo Benotti, în www.agensir.it/chiesa/2019/01/11/papa-in-romania, din 11 gennaio 2019).

23). „Interviu Preotul Wilhelm Dancă, despre vizita Papei Francisc în România”, (interviu acordat lui Miruna Căjvăneanu), pentru HotNews, in www.hotnews.ro, din 13 ianuarie 2019.

24). „Pr. W. Dancă: vizita papei în România, nou elan pentru unitatea creștinilor și binele comun”, interviu tradus în lb. română, pentru Radio Vatican: www.vaticannews.va, secția română, din 14 ianuarie 2019.

XVII. INTERVIURI RADIOFONICE

1. Deschiderea cursurilor de bioetică şi familie la Iaşi (Radio Vatican), 5 august 1997.

2. Familia şi bioetica (Radio Vatican), 10 august 1997.

3. Sfinţirea diaconilor la Săbăoani (Radio Vatican), 8 decembrie 1997.

4. Colocviul teologico-ecumenic de la Iaşi (Radio Vatican), 26 ianuarie 1998.

5. Ziua vieţii consacrate la Roman (Neamţ) (Radio Vatican), 2 februarie 1998.

6. Cursurile de formare biblică pastorală de la Traian (Neamţ) (Radio Vatican), 20 februarie 1998.

7. Postul Mare şi misiunile (I) (Radio Vatican), 2 martie 1998.

8. Postul Mare şi misiunile (II) (Radio Vatican), 4 martie 1998.

9. La tine alergăm Sfinte Iosife (Radio Vatican), 20 martie 1998.

10. Dialog teologic, Nr. 1 (Radio Vatican), 25 martie 1998.

11. Despre sacrul din om (Radio Iaşi), 11 iulie 1998.

12. „Monumenta Romaniae Vaticana” (Radio Iaşi), 19 septembrie 1998.

13. Templul lui Solomon – prefigurarea a bisericii creştine (Radio Iaşi), 3 octombrie 1998.

14. Colocviul de la Iaşi despre Doctrina socială (Radio Vatican), 13 octombrie 1998.

15. Doctrina socială şi societatea românească de azi (Radio Iaşi), 17 octombrie 1998.

16. De ce Crăciunul în 25 decembrie? (Radio România Tineret – Emisiunea „Moralia”), 25 decembrie 1998.

17. Sinceritatea, o cale spre noi înşine (Radio România Tineret – Emisiunea `Moralia@), 15 ianuarie 1999.

18. Despre semnificaţia Postului Mare (Radio Iaşi – Gânduri creştine), 20 februarie 1999.

19. Sfintele Paşti pentru noi (Radio România Internaţional), 4 aprilie 1999.

20. Ce aşteaptă românii de la vizita Papei (Radio Vatican – secţia engleză), 6 mai 1999.

21. Papa vizitează România (Radio Deutsche Welle), 7 mai 1999.

22. A doua zi din vizita Papei în România (Radio Vocea Americii), 8 mai 1999.

23. Ce aşteaptă românii de la întâlnirea Sfântului Părinte cu Patriarhul Teoctist (Radio România Actualităţi), 8 mai 1999.

24. Gânduri după plecarea Sfântului Părinte din România (Radio Vocea Americii), 9 mai 1999.

25. Institutul Slujitoarele Marelui Preot la Iaşi (Radio Vatican), 2 iunie 1999.

26. Expoziţia de fotografii „Vizita Papei în România” (Radio România Tineret), 13 iunie 1999.

27. Se apropie sfârşitul lumii (Radio Iaşi), 19 iunie 1999.

28. Pastorala migranţilor (Radio Vatican), 20 iunie 1999.

29. Sfinţire de diaconi la Săbăoani (Radio Vatican), 24 iunie 1999.

30. Sfinţire de preoţi la Iaşi (Radio Vatican), 29 iunie 1999.

31. Întemeiaţi şi înrădăcinaţi în iubire. Despre sfinţirea episcopului auxiliar de Iaşi (Radio România – Bucureşti), 8 decembrie 1999.

32. Convertirea sfântului apostol Paul (Radio Iaşi), 17 ianuarie 2000.

33. Săptămâna de rugăciune pentru unitatea creştină (Radio Trinitas – Iaşi), 25 ianuarie 2000.

34. Rolul Bisericii în integrarea europeană a României (Radio Vocea Speranţei – Bucureşti), 4 februarie 2000.

35. Despre prietenie (Radio România Tineret – Bucureşti), 4 februarie 2000.

36. Miercurea Cenuşii şi Postul Mare (Radio România Actualităţi – Bucureşti) 8 martie 2000.

37. Expoziţie de fotografie la Iaşi de ziua Papei (Radio Vatican) 21 mai 2000.

38. Simpozion ortodox – romano-catolic: Sfânta Treime (Radio Vatican) 26 mai 2000.

39. Congres euharistic în dieceza de Iaşi (Radio Vatican) 23 iunie 2000.

40. Jubileul a 25 de preoţie la Seminar (Radio Vatican) 11 iulie 2000.

41. Inaugurarea Centrului Catolic pentru Viaţă (Radio Vatican) 18 iulie 2000.

42. Biserica din Cacia: Basilica minor (Radio Vatican) 15 august 2000.

43. Sfinţirea altarului şi dedicarea capelei Seminarului din Iaşi (Radio Vatican) 1 octombrie 2000.

44. Semnificaţia săptămânii mondiale de rugăciune pentru unitatea creştină (Radio România – Bucureşti) 18 ianuarie 2001.

45. Cursuri de formare pentru laici. Interviu (Radio Vatican) 10 martie 2001.

46. Traian 2001. Privilegiu şi datorie (Radio Vatican) 25 martie 2001.

47. „I media cattolici in Romania” (Radio Vatican – Rete Romana) 26 martie 2001.

48. Despre sărbătoarea Paştelui (Radio Iaşi) 15 aprilie 2001.

49. Sfârşitul Evangheliei sfântului Ioan (Radio Iaşi) 23 iunie 2001.

50. Primiţii 2001 (Radio Vatican) 1 iulie 2001.

51. „Legenda” episcopului Anton Durcovici (Radio Vatican) 4 decembrie 2001.

52. Semnificaţia teologică a zilei de post din 14 decembrie 2001 (Radio România, Bucureşi) 15 ianuarie 2001.

53. Relaţiile dintre Biserica Romano-Catolică şi Biserica Ortodoxă Română (Radio Trinitas – Iaşi) 21 ianuarie 2002.

54. Retrospectivă asupra „Assisi 2002” (Radio România) 31ianuarie 2002.

55. Impresii despre „Assisi 2002” (Radio Vatican) 3 februarie 2002.

56. Concluziile simpozionului „Religia în şcoală, la începutul mileniului III” (Radio Vatican) 10 martie 2002.

57. Paştele la catolici şi la ortodocşi (Radio EuropaFM), 31 martie 2002.

58. Biserica şi societatea (Radio Trinitas), 5 iulie 2002.

59. Inaugurarea anului academic 2002/2003 la Seminarul din Iaşi (Radio Vatican), 1 octombrie 2002.

60. Convorbirile „Trinitas”: despre sărbătoarea Crăciunului (Radio Trinitas), 17 decembrie 2002.

61. Drumul speranţei (despre vizita Seminarului din Iaşi la Seminariile din Cluj, Alba-Iulia şi Blaj), 4 iunie 2003 – Radio Vatican.

62. Perspectivele evanghelizării în lumea de azi, 8 martie 2004, Radio România.

63. Semnificaţia hramului Seminarului şi a sărbătorii Floriilor, Radio Iaşi – 19 martie 2005.

64. Semnificaţia Paştelui, Radio Iaşi – 27 martie 2005.

65. Pontificatul Papei Ioan Paul II, Radio România Actualităţi (Bucureşti, 2-3 aprilie 2005; Radio Iaşi – 4 aprilie 2005).

66. Papalitatea în istorie şi în prezent, Radio România Cultural (Bucureşti, 21 aprilie 2005).

67. „Il concetto di pace in Benedetto XVI” (Radio Vaticana – Rete Romana, 9 ianuarie 2006).

68. „Sull’ecumenismo locale” (Radio Vaticana – Rete Romana, 16 ianuarie 2006).

69. Despre refacerea unităţii creştine (Radio Iaşi, 21 ianuarie 2006).

70. Despre rugăciunea inimii (Radio Iaşi, 4 mai 2006).

71. Despre discursul Papei Benedict al XVI-lea la Regensburg (Radio Bucureşti, 15 septembrie 2006).

72. „Integrarea europeană este o adevărată şansă pentru România” (Radio Vatican, 1 ianuarie 2007).

73. Emisiunea „Martori” – Despre unificarea Bisericilor creştine (Radio Iaşi, 26 ianuarie 2007).

74. Emisiunea Religioasă – Despre Bunavestire (Radio România, 25 martie 2007).

75. Emisiunea de la ora 17 – Despre Papa Ioan Paul al II-lea (Radio Iaşi, 2 aprilie 2007).

76. Despre simpozionul internaţional: Identitatea creştină şi valorile Europei de astăzi (Radio Maria, Oradea, 20 aprilie 2007).

77. Despre simpozionul internaţional: Identitatea creştină şi valorile Europei de astăzi (Radio Vatican, 20 aprilie 2007).

78. Despre simpozionul internaţional: Identitatea creştină şi valorile Europei de astăzi (Radio Iaşi, 22 aprilie 2007).

79. Sfânta Liturghie (Radio Iaşi, 13 mai 2007).

80. Actualitatea credinţei – Credinţa şi mediul înconjurător (Radio România, 7 iunie 2007).

81. Despre Sf. Dumitru (Radio Maria, Oradea, 26 octombrie 2007).

82. Despre Sărbătoarea Tuturor Sfinţilor (Radio Maria, Oradea, 1 noiembrie 2007).

83. Papa şi Universitatea La Sapienza (Radio România, Bucureşti, 3 februarie 2008).

84. Despre Luna Maicii Domnului – luna mai (Radio Maria, Oradea, 15 mai 2008).

85. Sfânta Liturghie (Radio Iaşi, 9 noiembrie 2008).

86. Pregătire de Crăciun la „Luminile nopţii” (Radio România, 21 decembrie 2008).

87. Urare de Crăciun (Radio Iaşi, 24 decembrie 2008).

88. Vizita Mitropolitului Teofan la Institut (Radio Iaşi, 18 ianuarie 2009).

89. Despre prezentarea cărţii lui Jean Nouzille, „Les catholiques de Moldavie. Histoire d’une minorité religieuse de Roumanie”, Sapientia, Iaşi 2008 la Paris şi Strasbourg în Franţa (Radio Vatican, 6 februarie 2009).

90. Despre învăţământul catolic în România (Radio Maria, 28 februarie 2009).

91. Despre Buna Vestire şi Radio Maria la 3 ani de viaţă (Radio Maria, 25 martie 2009).

92. Despre semnificaţia pastorală a Vaticanului (Radio Maria, 2 aprilie 2009).

93. Despre Fontes Historiae Daco-Romaniae Cristianitatis (Radio Iaşi, 7 aprilie 2009).

94. Semnificaţia Paştelui (Radio România Actualităţi, 12 aprilie 2009).

95. Despre aniversarea a zece ani de la vizita Papei Ioan Paul al II-lea în România (Radio Vatican, 8 mai 2009).

96. Despre raportul dintre ştiinţă şi religie, astăzi (Radio Trinitas, Bucureşti, 14 mai 2009).

97. Despre Anul sacerdotal (Radio Maria, 4 iunie 2009).

98. Sfânta Liturghie în Solemnitatea Trupului şi Sângelui Domnului (Radio Iaşi, 11 iunie 2009).

99. Deschiderea cursurile de teologie pentru călugări şi laici la Iaşi (Radio Iaşi, 30 august 2009).

100. Despre preoţie (Radio Maria, Oradea, 14 octombrie 2009).

101. Despre simpozionul internaţional „Rezistenţa prin valori spirituale” (Radio Iaşi, 6 decembrie 2009).

102. Despre simpozionul internaţional „Rezistenţa prin valori spirituale” (Radio Vatican, 10 decembrie 2009).

103. Despre anticreştinismul lumii contemporane (Radio România Actualităţi, Actualitatea credinţei, 13 ianuarie 2010).

104. Despre persecuţia creştinilor astăzi (Radio România Actualităţi, Luminile nopţii, 17 ianuarie 2010).

105. Despre lectorat şi acolitat: trepte ale iniţierii în preoţie (Radio Iaşi, Duminică, 14 martie 2010).

106. Istoria şi semnificaţia hramului Seminarului „Sf. Iosif” din Iaşi (Radio Maria, 19 martie 2010).

107. De vorbă cu personalităţi ieşene (Radio Nord-Est, Iaşi, 3 aprilie 2010).

108. Credibilitatea Paştelui, astăzi (Radio Maria, 4 aprilie 2010).

109. Despre Anul preoţiei (Radio Maria, 9 iunie 2010).

110. Despre sărbătoarea Floriilor (Radio România Actualităţi, 17 aprilie 2011).

111. Curtea neamurilor la Bucureşti (I-III), (Radio Vatican, secţia română), 11,12,13 octombrie 2011.

112. Semnificaţia Paştelui (Radio România Actualităţi, 8 aprilie 2012).

113. Sensurile și contra-sensurile democrației. Despre Revoluția din 1989 și lumea culturală de azi (Radio România Cultural, 20 decembrie 2012).

114. Dialoguri pe verticală despre Refacerea Unității Bisericii (Radio România Actualități, 25 ianuarie 2013).

115. Marea renunțare a Papei Benedict al XVI-lea (Radio România Cultural, 12 februarie 2013).

116. Dialoguri pe verticală despre retragerea Papei Benedict al XVI-lea (Radio România Actualități, 15 februarie 2013).

117. „Sede vacante” în Biserica Catolică (Radio România Actualități, 28 februarie 2013).

118. Noul Papă al Bisericii Catolice. Papa Francisc (Radio România Actualități, Dialoguri pe verticală, 15 martie 2013).

119. Calea Crucii și Vinerea Mare (Radio România Actualități, 29 martie 2013).

120. Despre ZMT 2013, Rio de Janeiro, Brazilia (Radio România Actualități, Agenda globală, 30 iulie 2013).

121. Dialoguri despre actuala mișcare ecumenică (Radio România, Lumina credinței, miercuri 22 ianuarie 2014).

122. Biserica și societatea. Despre familia creștină, astăzi (Radio România, miercuri 12 ianuarie 2014).

123. Patima lui Isus, astăzi (Radio România, 18 aprilie 2014).

124. Familia creștină, astăzi (Radio România, 22 octombrie 2014).

125. Despre cartea Însemnări spirituale a Papei Ioan Paul II (Radio RFI, 22 aprilie 2015).

126. Despre cartea Însemnări spirituale a Papei Ioan Paul II (Radio România Cultural, 24 aprilie 2015).

127. Despre ziua Statului Vatican și despre Papa Francisc (Radio România Cultural, 14 martie 2017).

128. Gânduri de pregătire pentru Paști. În dialog cu un preot ortodox (Radio România Actualități, 12 aprilie 2017).

XVIII. INTERVIURI TELEVIZATE

1. Biserica ortodoxă şi Biserica catolică: asemănări şi deosebiri doctrinare (CREDO – TVR 2), 7 mai 1997.

2. Data Paştelui în anul 2 000 (CREDO – TVR 2), 30 iulie 1997.

3. Epifanie şi Teofanie (CREDO – TVR 2), 5 ianuarie 1998.

4. Laicii şi ecumenismul (CREDO – TVR 2), 1 septembrie 1998.

5. Personalitatea Papei Ioan Paul al II-lea (CREDO – TVR 2), 1 martie 1999.

6. Catolicii în România înainte de venirea Papei (CREDO – TVR 2), 19 aprilie 1999.

7. Mulţi chemaţi puţini aleşi (Audienţa Naţională – PRO TV), 3 mai 1999.

8. Comentariul Sosirii Sfântului Părinte în România (TVR 1), 7 mai 1999.

9. Comentariul Întâlnirii Sfântului Părinte cu Preşedintele României la Palatul Cotroceni (TVR 1), 7 mai 1999.

10. Comentariul primei zile din vizita Sfântului Părinte în România (TVR Internaţional), 7 mai 1999.

11. Comentariul Întâlnirii Sfântului Părinte cu Patriarhul Teoctist la Palatul Patriarhal (TVR 1), 8 mai 1999.

12. Comentariul Sfintei Liturghii Ortodoxe din Piaţa Unirii (Centro Televisivo Vaticano), 9 mai 1999.

13. Comentariul Sfintei Liturghii Romano-Catolice din Parcul Izvor (TVR 1), 9 mai 1999.

14. Marea Schismă din 1054 (TVR 2 – Credo), 5 iulie 1999.

15. Raţiune şi credinţă (TVR 2 – Credo), 23 ianuarie 2000.

16. Iad, Purgator şi Rai (TVR 2 – Credo), 18 aprilie 2000.

17. Mesajul Sfântului Părinte de Crăciun (TVR 2), 25 decembrie 2001.

18. Semnificaţia Sărbătorii Paştelui (PROTV – Iaşi), 13 aprilie 2001.

19. Pregătirea pentru Paşti (TVR 1 – Ştiri), 14 aprilie 2001.

20. Mesajul Sfântului Părinte de Paşti (TVR 2), 15 aprilie 2001.

21. Celebrarea Paştelui (TVR 1 – Ştiri), 16 aprilie 2001.

22. Repere sacre. Assisi 24 ianuarie 2002 (TVR1), 24 ianuarie 2002.

23. Paştele catolic (ProTV – Ştiri), 29 aprilie 2002.

24. Repere sacre. Noaptea de Paşti (TVR1), 31 martie-1 aprilie 2002.

25. Însemnătatea Paştelui pentru omul de azi (Tele7Abc), 1 aprilie 2002.

26. Mozaic cultural – Despre filosofia tomistă astăzi (TVS – Oradea), 9 mai 2002.

27. Raportul Biserică-Stat (TVR1 – Universul credinţei), 9 iunie 2002.

28. Papa Ioan Paul II la 25 de ani de pontificat (TVR1), 16 octombrie 2003.

29. Săptămâna de rugăciune pentru unitatea creştinilor (Realitatea TV, Prima TV), 19 ianuarie 2004.

30. Mişcarea ecumenică, azi (TVR1 – Universul credinţei), 1 februarie 2004.

31. Perspectivele evanghelizării în lumea de azi (TVR1), 8 martie 2004.

32. Slujba Învierii (comentariu sfintei liturghii de Paşti celebrate la Iaşi), TVR 2, 10-11 aprilie 2004.

33. Semnificaţia pontificatului Papei Ioan Paul II (TVR1 – Jurnal – 2-3 aprilie 2005).

34. Sfânta Liturghie de înmormântare a Papei Ioan Paul II (TVR1 – 8 aprilie 2005).

35. Alegerea Papei Benedict al XVI-lea (TVR1 – Jurnal – 19 aprilie 2005).

36. Sfânta Liturghie de inaugurare a Pontificatului Papei Benedict al XVI-lea (TVR1 – 24 aprilie 2005).

37. Despre Adunarea a III-a Ecumenică de la Sibiu (TVR 1 România, 9 septembrie 2007).

38. Despre simpozionul „Omul şi piaţa” (TVR Iaşi, 24 aprilie 2008).

39. Gânduri de Crăciun (TV Iaşi Life, 25 decembrie 2008).

40. Via sacra. Sfintele Paşti la catedrala Sf. Iosif din Bucureşti şi Sf. Petru din Vatican (TVR2, Bucureşti, 11-12 aprilie 2009).

41. Despre moştenirea vizitei Papei Ioan Paul al II-lea în România (TVR1 – Universul credinţei), 10 mai 2009.

42. Despre viaţa Sf. Augustin (TVR2 – Între cer şi pământ), 23 mai 2009.

43. Despre episcopul martir Anton Durcovici (TVR2 – Semne), 31 octombrie 2009.

44. Despre teologia Sf. Augustin (TVR2 – Între cer şi pământ), 28 noiembrie 2009.

45. Vigilia di Natale (TVR2 – Via sacra), 24 decembrie 2009.

46. Mesajul Urbi et Orbi (TVR2 – Via sacra), 25 decembrie 2009.

47. Despre teologia Sf. Augustin (TVR2 – Între cer şi pământ), 26 decembrie 2009.

48. Semnificaţia Paştelui în 2010 (TVR3 – Spirit şi credinţă), 3 aprilie 2010.

49. Sfânta Înviere (TVR2 – Via sacra), 3 aprilie 2010.

50. Mesajul Urbi et Orbi (TVR2 – Via sacra), 4 aprilie 2010.

51. Ca la carte (TVR1), 1 august 2010.

52. Alma Mater Iassiensis (TVR 3), 20/21 noiembrie 2010.

53. Vigilia Pascală (TVR 2 – Via sacra), 23-24 aprilie 2011.

54. Mesajul Urbi et Orbi (TVR 2 – Via sacra), 24 aprilie 2011.

55. Avanpremiera beatificării Papei Ioan Paul al II-lea (TVR Info), 24 aprilie 2011.

56. Beatificarea Papei Ioan Paul al II-lea (TVR2 / TVR Info), 1 mai 2011.

57. Ziua mondială a tineretului de la Madrid (TVR2), 21 august 2011.

58. Sf. Liturghie din Noaptea de Crăciun (TVR2), 24 decembrie 2011.

59. Mesajul Urbi et Orbi (TVR2), 25 decembrie 2011.

60. Sf. Liturghie din Noaptea de Paşti (TVR2), 7 aprilie 2012.

61. Mesajul Urbi et Orbi (TVR2), 8 aprilie 2012.

62. Sf. Liturghie din Noaptea de Crăciun (TVR2, 24 decembrie 2012).

63. Mesajul Urbi et Orbi (TVR2), 25 decembrie 2012.

64. Interviu despre Biserica Catolică din România (TVR1, Universul credinței, 27 ianuarie 2013).

65. Marea renunțare a Papei Benedict al XVI-lea (TVR1, Prim Plan, 11 februarie 2013).

66. Marea renunțare a Papei Benedict al XVI-lea (Gândul Live, 11 februarie 2013).

67. Retragerea Papei Bendecit al XVI-lea (TVR1, Universul credinței, 17 februarie 2013).

68. Sede vacante la Vatican (TVR1, Prim Plan, 28 februarie 2013).

69. Alegerea Papei Francisc (TVR1, Prim Plan, 13 martie 2013).

70. Credo. Sfânta Liturghie de inaugurare a pontificatului Papei Francisc (TVR 1, 19 martie 2013).

71. Inaugurarea pontificatului Papei Francisc (Gândul. Live, 19 martie 2013).

72. Învierea Europei (Național TV Plus, 30 martie 2013).

73. Vigilia pascală de la Vatican (TVR1, 30 martie 2013).

74. Mesajul Urbi et Orbi 2013 (TVR2, 31 martie 2013).

75. Sf. Liturghie a ZMT 2013, Rio de Janeiro, Brazilia (TVR2, 28 iulie 2013).

76. Beatificarea Mons. Vladimir Ghika (TVR 2, 31 august 2013).

77. Sf. Liturghie din Ajunul Crăciunului de la Vatican (TVR2, 24 decembrie 2013).

78. Mesajul Urbi et Orbi al Papei Francisc (TRV2, 25 decembrie 2013).

79. Vigilia pascală de la Vatican (TVR 2, 19 aprilie 2014).

80. Mesajul Urbi et Orbi cu ocazia Paștelui 2014 (TVR 2, 20 aprilie 2014).

81. Canonizarea Papilor Ioan XXIII și Ioan Paul II (TVR 2, 27 aprilie 2014).

82. Beatificarea mons. Anton Durcovici (TVR 2, 17 mai 2014).

83. Beatificarea Papei Paul VI (TVR 2, 19 octombrie 2014).

84. Sf. Liturghie din Noaptea de Crăciun TVR 2 (24 decembrie 2014).

85. Mesajul Urbi et Orbi TVR2 (25 decembrie 2014).

86. Sf. Liturghie din Noaptea de Paști TVR 2 (4 aprilie 2015).

87. Mesajul Urbi et Orbi TVR2 (5 aprilie 2015).

88. Sf. Liturghie din Noaptea de Crăciun TVR 2 (24 decembrie 2015).

89. Mesajul Urbi et Orbi TVR2 (25 decembrie 2015).

90. Sf. Liturghie din Noaptea de Paști TRV2 (26 martie 2016).

91. Mesajul Urbi et Orbi TVR2 (27 martie 2016).

92. Vigilia Pascală de la Vatican TVR2 (15 aprilie 2017).

93. Mesajul Urbi et Orbi Paști TVR2 (16 aprilie 2017).

94. Sf. Liturghie din Noaptea de Crăciun TVR2 (24 decembrie 2018).

95. Mesajul Urbi et Orbi TVR2 (25 decembrie 2018).

96. Vigilia Pascală de la Vatican TVR2 (31 martie 2018).

97. Mesajul Urbi et Orbi TRV2 (1 aprilie 2018).

98. Comentariul vizitei Papei Francisc în România TVR1 (31 mai 2019).

99. Comentariul vizitei Papei Francisc în România TVR1 (1 iunie 2019).

100. Comentariul vizitei Papei Francisc în România TVR1 (2 iunie 2019).

*****

București, 29 februarie 2024

  • 12 octombrie 2020