Wilhelm Dancă

Nihil sine Deo!
Chemarea lui Matei, metaforă a tuturor chemărilor din Biserică

Chemarea lui Matei a fost în centrul meditației de astăzi. Precizez că începând cu această duminică am reluat meditațiile la Evanghelia după Matei. Ele au fost întrerupte de timpul pascal, un timp binecuvântat.

M-am oprit la chemarea apostolului Matei dintr-un motiv simplu. Și anume, pentru că exprimă pe scurt esențialul tuturor chemărilor din lumea creștină. Putem spune că este o metaforă sau un simbol al chemării creștine ca atare. Am subliniat trei verbe vocaționale. Ele descriu trei acțiuni săvârșite de Isus.

Primul verb este „a trece”. În capitolele 8 și 9 din Evanghelia după Matei, Domnul înfăptuiește mai multe minuni. Ele au loc în diferite localități de pe malurile Mării Galileii. De aceea, El trece dintr-o parte în alta, dar și prin vieților acelora care au nevoie de ajutor. Acțiunea de trecere face trimitere la primul „Pesah” sau Paște când Dumnezeu a trecut prin viețile evreilor în Egipt. Isus ca Fiu al lui Dumnezeu, Mesia, trece din nou. El este Paștele cel nou. Apoi verbul a trece se referă și la lucrarea iubirii. Aceasta presupune ieșirea din sine și trecere în viața celuilalt. Iubirea îl determină pe Isus să „treacă” prin viața lui Matei sau Levi, vameșul.

Al doilea verb e „a vedea”. Isus l-a văzut pe Matei și l-a ales. Întâlnirea dintre oameni și Dumnezeu are loc la nivelul privirii. Domnul ne privește, iar noi îl vedem. Chemarea lui Matei presupune momentul în care privirile dintre Acela care cheamă și cel chemat se întâlnesc.

Al treilea verb este „a chema”. Invitația punctuală a lui Isus e de „a-L urma”. Urmarea se face nu prin vorbe, ci prin fapte. Matei l-a urmat și prin vorbe, totuși, pentru că a scris „o evanghelie”, dar și prin fapte. Potrivit tradiției creștine, Matei a murit martir în Etiopia.

În fine, răspunsul lui Matei la chemarea lui Isus a fost prompt, total. Pictorul Caravaggio arată într-un tablou din 1600 că acest răspuns ține de lumina care vine de la Christos. Icoana „Chemarea lui Matei” se găsește în Biserica francezilor de la Roma. Toți creștinii sunt chemați să-L „urmeze” pe Isus. Chemările sau carismele sunt diferite, la fel și slujirile, dar urmarea este una singură. Ea se rezumă la a ne lăsa copleșiți de Lumina, care este Christos.

Mai multe detalii în articolul postat mai jos.

  • 11 iunie 2023