Wilhelm Dancă

Nihil sine Deo!
Primatul persoanei sau primatul individului?

Dragi prieteni,

Accesând adresa de mai jos puteți să vizionați conținutul intervenției mele la Masa Rotundă „Europa încotro? despre intuiția și principiile Uniunii Europene”, în care am pledat pentru primatul persoanei criticând primatul individului în cultura politică europeană din zilele noastre.

PRIMATUL PERSOANEI SAU PRIMATUL INDIVIDULUI

În introducere am arătat că antropologia creștină care a stat la baza părinților fondatori ai Uniunii Europene, în lumina căreia proiectul de unificare a Europei avea drept obiectiv principal promovarea demnității transcendente a persoanei umane, se deosebește de antropologia secularizată care inspiră și motivează politicile publice ale Europei contemporane. Criza pe care o traversează Europa nu este doar economică, ci de identitate, de fundament, de suflet. Oare Europa se poate construi în așa fel încât să rămână mereu deschisă spre viitor, dar fără Dumnezeu, fără transcendență? Răspunsul meu este Nu. De aceea, am arătat în ce anume constă calitatea de a fi persoană, în lumina Revelației creștine, și cum promovează Biserica catolică persoana, astăzi, când persoana este în pericol de a fi redus la individualitate absolută, la cifră, la fișa postului, la cnp, la funcție socială etc. Persoana este un dar și o misiune. Persoana umană înseamnă unidualitate a compusului din suflet și trup, complementaritate dintre bărbat și femeie, deschidere ontologică spre transcendență, raționalitate sănătoasă, caracter de unicitate și irepetabilitate din punct de vedere existențial și, încununarea tuturor darurilor divine, libertatea. Aceste caracteristici pot fi identificate în datele Revelației creștine, dar și în cultura pe care a generat-o credința creștină timp de două mii de ani. Persoana este rănită de păcat încă de la începutul existenței omului pe pământ și vindecată de Cristos, prin har, la împlinirea timpurilor. De aceea, realismul creștin stă la baza promovării demnității persoanei umane. Potrivit acestei perspective asupra omului, persoana se construiește și se convertește la chemarea sa de a fi dar și misiune încontinuu, în familie, la școală, dar și la Biserică.

Cele mai importante amenințări, astăzi, la adresa persoanei sunt tehnologia, care depersonalizează omul și-l reduce la statul de instrument; cultura distracției și a televiziunii, care imbecilizează și corupe inteligența persoanei umane; cultura consumerismului, consumul de dragul consumului care duce la relativism și indiferentism. Ca soluții, am propus dezvoltarea simțului estetic, pentru maturizarea sentimentelor și emoțiilor prin artă; dezvoltarea carității, adică a iubirii față de aproapele; și maturizarea iubirii față de Dumnezeu până la adorarea Creatorului. Toate acestea înseamnă orientarea privirii și spre cele de sus.

  • 12 octombrie 2017

Comentariile sunt închise.