Wilhelm Dancă

Nihil sine Deo!
Wilhelm Dancă: CV Română

INFORMAŢII PERSONALE WILHELM DANCĂ
Gen. Berthelot, nr. 19, 010164 București (România)
 (+40) 021 201 5429
 wilhelm.danca@gmail.com

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

 

18/05/2016–Prezent Profesor abilitat în teologie
Universitatea București, Facultatea de Teologie Catolică

 

01/03/2016–Prezent Decan, Facultatea de Teologie Romano-Catolică
Universitatea din București, București (România)

 

01/08/2015–21/03/2017 Director Școala Doctorală de Teologie și Studii Religioase
Facultatea de Teologie Romano-Catolică, Universitatea din București, București (România)

 

01/10/2014–Prezent Profesor abilitat în filosofie
Facultatea de Filosofie, Universitatea din București, București (România)

 

02/04/2012–Prezent Rector
Institutul Teologic Romano-Catolic, București (România)

 

05/04/2012–18/02/2015 Decan, Facultatea de Teologie Romano-Catolică
Universitatea din București, București (România)

 

04/04/2012–Prezent Profesor universitar
Universitatea din București, București (România)
Facultatea de Teologie Romano-Catolică​

 

01/10/2005–31/01/2015 Profesor abilitat în filosofie
Facultatea de Filosofie, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași (România)

 

01/10/2004–10/10/2012 Profesor universitar
Institutul Teologic Romano-Catolic, Iași (România)

 

01/10/2001–01/09/2011 Rector
Institutul Teologic Romano-Catolic, Iași (România)

 

01/09/1999–01/10/2004 Conferențiar universitar
Institutul Teologic Romano-Catolic, București (România)

 

01/02/1997–01/10/2001 Prefect de Studii
Institutul Teologic Romano-Catolic, Iași (România)

 

01/10/1997–01/09/1999 Conferențiar universitar
Institutul Teologic Romano-Catolic, Iași (România)

 

01/10/1996–01/10/1997 Lector universitar
Institutul Teologic Romano-Catolic, Iași (România)

 

19/08/1996–01/04/1997 Director
Școala Normală „Vasile Lupu”, Secția Catolică, Iași (România)

 

05/04/1993–30/11/1994 Journalist
Radio Vatican, Secția Română, Città del Vaticano (Città del Vaticano)

 

01/02/1989–01/02/1992 Preot paroh
Arhiepiscopia Romano-Catolică București, București (România)

 

01/10/1987–01/02/1989 Preot vicar
Arhiepiscopia Romano-Catolică București, Piatra Neamț (România)

 

01/08/1986–01/10/1987 Preot vicar
Arhiepiscopia Romano-Catolică București, Nisiporești, Neamț (România)

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

 

02/03/2016–Prezent Abilitarea în teologie
Universitatea din București, București (România)

 

17/08/2005–Prezent Abilitarea în filosofie
Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași, Iași (România)

 

01/10/1993–13/09/1996 Doctorat în filosofie
Facultatea de Filosofie, Universitatea Pontificală Gregoriană, Roma (Italia)

 

25/10/1991–28/06/1993 Masterat în filosofie
Facultatea de Filosofie, Universitatea Pontificală Gregoriană, Roma (Italia)

 

01/10/1980–29/06/1986 Licența în teologie
Institutul Teologic Romano-Catolic, Iași (România)

 

COMPETENŢE PERSONALE

 

Limba(i) maternă(e) română
Alte limbi străine cunoscute ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE
Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral
engleză C2 C2 C1 C1 C1
franceză C2 C2 C2 C2 C2
germană B2 C1 B2 B2 C1
italiană C2 C2 C2 C2 C2
greacă A1 B1 A1 A1 A1
latină C2 C2 C2 C2 C2

Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar – B1 și B2: Utilizator independent – C1 și C2: Utilizator experimentat

Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

 

Competenţe de comunicare Am obținut competențe de comunicare în timpul activității mele ca ca preot catolic, jurnalist la radio, comentator de specialitate la emisiuni religioase de la radio și televiziune. Am dezvoltat competențe de comunicare și interacțiune cu tinerii în timpul activității mele ca profesor în învățământul superior. Am dezvoltat competențe de comunicare și interacțiune cu persoanele adulte în timpul activității mele ca rector, decan, prefect de studii, președinte de academie și centre culturale catolice.

 

Competenţe organizaţionale/manageriale Am obținut competențe de leadership în timpul activității mele ca director al școlii doctorale de teologie și studii religioase, președinte al SITA, director la revistei „Dialog teologic” și „Caietele Institutului Catolic”. Am obținut și dezvoltat competențe de organizare în timpul activității mele ca prefect de studii, rector, decan, președinte al Academiei Catolice din Iași.

 

Competenţe dobândite la locul de muncă Am obținut și dobândit competențe în cunoaștere proceselor de control a calității umane (am lucrat mai mult de 25 ani în domenii de educație vocațională). Am obținut și dobândit competențe de mentor (sunt îndrumător de doctorat din 2005).

 

Competenţă digitală AUTOEVALUARE
Procesarea informaţiei Comunicare Creare de conţinut Securitate Rezolvarea de probleme
Utilizator independent Utilizator independent Utilizator independent Utilizator independent Utilizator independent
Competențele digitale – Grilă de auto-evaluare
Am obținut și dezvoltat competențe de lucru cu programele Microsoft Office.

 

 

Permis de conducere B1, B, BE

 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

 

Am publicat teza de doctorat în italiană: Definitio sacri. Il sacro come „il significativo” e „il destino” e la sua relazione con il metodo storico-fenomenologico nell’opera di Mircea Eliade, PUG, Roma 1996, 509p.

După teza de doctorat, până în prezent, am publicat 19 cărți, dintre care 12 de autor și 7 în calitate de coordonator sau editor. De asemenea, am publicat peste 220 de articole și studii, dintre care 28 în limbi străine în diferite reviste și volume colective din străinătate.

Din 1998 și până în 2012, am fost directorul revistei „Dialog teologic” (Iași), iar din 2012, am preluat conducerea revistei „Caietele Institutului Catolic” (București).

 

Distincţii

Cetățean de onoare al comunei Doljești, județul Neamț, în 2002.

Crucea sinodală conferită de Episcopul diecezei de Iași, Mons. Petru Gherghel, în 2006.

Ordinul Național „Serviciul Credincios” în grad de Cavaler conferit de Președintele României Klaus Werner Iohannis în 01.12.2016.

 

Afilieri

Membru al Academiei Europene de Științe și Arte, Salzburg, Austria, din 2016.

Membru al Academiei Române, din 2013.

Președinte al Societății Internaționale Toma de Aquino, Secția română, din 2011.

Membru al Comisiei de Teologie din CNATDCU, Ministerul Educației și Cercetării Științifice, 2011-2016; 2017——.

Responsabil Regional al Consiliului pentru Filosofie și Valori din Washington D.C., S.U.A., din 2008.

Membru al Uniunii Mondiale a Societăților Catolice de Filosofie, din 2008.

Responsabil al Centrului Catolic pentru Cultură, Iași, 2005-2011.

Membru al Adunării Sinodale / Consiliul Pastoral, Dieceza de Iași, 2002-2011.​

Președinte al Academiei Catolice „Sf. Augustin”, Iași, 1998-2011.

 

  • 19 martie 2017

Lasă un răspuns