Wilhelm Dancă

Nihil sine Deo!
Filosofia religiei (Curs 9): Despre temeiul religiei

Am vorbit în cadrul cursului (9) de Filosofia religiei, partea întâi, despre temeiul religiei. Am prezentat pe scurt istoria ideii de religie, de la grecii antici până în zilele noastre. Am vorbit apoi despre simțul religios al omului căruia îi corespunde sacrul, divinul, ca obiect. Am arătat că nu ar exista religie, dacă nu ar exista Dumnezeu. Am trecut în revistă trei filosofi moderni care au căutat să explice baza religiei. Primul a fost William James (1842-1910), care a susținut că baza religiei sunt credința, sentimentele, experiențele religioase particulare. Când am terminat de prezentat pe acest filosof s-a luat curentul. Asta a fost! Înregistrarea s-a întrerupt brusc. Aici se termină partea întâi. Vă invit să ascultați partea a doua a cursului 9, în care vorbesc despre Henri Bergson și Henry Dumery.

În partea a doua a cursului 9 despre Filosofia religiei am vorbit despre Henri Bergson (1859-1941). Potrivit acestui filosof temeiul religiei este elanul vital. De aceea religia are două componente, una statică (povestirile sacre), alta dinamică (experiența mistică). Al treilea filosof analizat a fost Henri Dumery (1920-2012). De data aceasta temeiul religiei este instituția și tradiția. Sacrul se manifestă în istorie și dă sens istoriei. Din păcate cei trei filosofi au căutat temeiul religiei și au ajuns să vorbească despre natura experienței religioase. Am încheiat cursul cu teza sfântului Toma de Aquino, care susține că temeiul religiei este ontologic. Omul a a izvorât din Dumnezeu și se întoarce la Dumnezeu, prin religie, ca la propriul izvor. Detalii în partea a doua a cursului 9 postat aici.

  • 15 decembrie 2020