Wilhelm Dancă

Nihil sine Deo!
Christologie filosofică (Curs 5): Christos și Antichrist la Vladimir Soloviov

Am început cursul de christologie filosofică la Vladimir Soloviov (1853-1900) invitând pe studenți să facă deosebire între cultura rusă și regimurile politice ale Rusiei. Cultura nu trebuie confundată cu politica trecută, actuală sau viitoare.

Cursul are trei părți. În prima parte prezint câteva date biografice și descriu pe scurt filosofia lui Soloviov, o filosofie existențialist creștină.

În partea a doua vorbesc despre două cărți care stau la baza cursului: „Lecții despre divino-umanitate” și „Povestire despre Antichrist”.

În partea a treia analizez câteva elemente de christologie în lumina gândirii lui Soloviov, care e marcată de platonism, de idealismul german și de empirismul științific.

Teza principală este faptul că Isus Christos nu poate fi înlocuit de nimeni și de nicio valoare. În noi există imagini false ale lui Christos. Antichrist este o stare, astfel că se poate strecura în sufletul oricărui om. Convertirea înseamnă des-falsificarea imaginilor lui Christos din interiorul nostru. Pentru a elimina prejudecățile care duc la falsificarea lui Christos trec în revistă câteva criterii de orientare. Acesta sunt: 1) Christos între bine și rău, 2) Puterea binelui, 3) Ispitirile lui Isus, 4) Răul fărâmițează totalitatea interioară. 5) Christos și dreptatea, 6) Christos și libertatea, 7) Christos și adevărul, 8) Îndepărtarea divină și banalitatea umană.

În concluzie insist asupra faptului că Isus Christos trebuie să fie centrul procesului de îndumnezeire umană. De asemenea, subliniez că mărturisirea Cuvântului întrupat este începutul sfârșitului lui Antichrist.

Mai multe detalii în articolul postat mai jos.

  • 2 aprilie 2022