Wilhelm Dancă

Nihil sine Deo!
Formarea discernământului și urmarea lui Christos

Formarea discernământului este una dintre preocupările majore ale Papei Francisc. Într-adevăr, în multe din meditațiile, catehezele și intervențiile sale publice el insistă asupra nevoii de a dezvolta în noi puterea sau virtutea discernământului.

Am pornit de la această constatare și am comentat Evanghelia după Luca 14, 25-33. Am vorbit despre condiția obligatorie pentru a fi ucenici. Adică, trebuie să fim nu împreună cu El, alături de El sau în fața Lui, ci pe urmele lui Christos. Dar, pentru a ajunge aici, trebuie să discernem între Dumnezeu și oameni, între bine și rău. De asemenea, trebuie să ne asumăm în mod liber condiția de creatură.

Astfel, trebuie să punem în balanță pe Dumnezeu și omul, binele și răul și să vedem cui acordăm prioritate. Două exemple din Evanghelie: primul, regele care are de gând să pornească la luptă, iar al doilea, omul care vrea să construiască un turn. Fiecare trebuie să cumpănească posibilitățile pe care le are dacă vrea să câștige lupta sau să finalizeze construcția turnului.

Isus spune că libertatea (indiferența, potrivit Sfântului Ignațiu de Loyola) de a discerne poate fi atacată de trei factori. Primul este iubirea excesivă față de membrii familiei, al doilea, iubirea exagerată față de noi înșine și, apoi, iubirea morbidă față de lucrurile materiale. Am dezvoltat raportul dintre iubirea lui Dumnezeu, care trebuie să fie prioritară și celelalte forme de iubire enumerate mai sus.

Sfântul Augustin afirmă că, dacă în viața noastră iubirea față de Dumnezeu este pe primul loc, toate celelalte lucruri sunt la locul lor. Fericitul Anton Durcovici repeta că în viața ucenicului Dumnezeu trebuie să fie mai întâi. Sau, în termeni negativi și imperativi, „Nihil sine Deo” – „Nimic fără Dumnezeu”. Dacă ținem cont de aceste atenționări din Evanghelia de astăzi, se va întări în noi spiritul discernământului. Mai mult, va crește în noi convingerea că suntem pe drumul specific ucenicilor lui Christsos.

Să nu uităm, ucenicul Domnului nu se naște, ci devine. Și încă ceva, nu există viață creștină fără discernământ!

Mai multe detalii în articolul postat mai jos.

  • 4 septembrie 2022
Toți suntem chemați să devenim pescari de oameni

Astăzi, în cuvântul de zidire sufletească, am interpretat trei expresii care vizează condiția noastră de ucenici ai lui Isus. Toate trei au fost luate din Evanghelia duminicii: Luca 5, 1-11.

Prima – „înaintează în larg”, a doua – „la cuvântul tău” și a treia – „vei fi pescar de oameni”. Am dezvoltat trei învățături. Mai întâi să încercăm să valorificăm eșecul și să facem din el o ocazie de schimbare în bine. Apoi să cultivăm familiaritatea cu Logosul sau Cuvântul lui Dumnezeu pentru a hrăni în noi încrederea în Isus. În fine să devenim disponibili și să participăm la răspândirea Împărăției lui Dumnezeu asumându-ne limitele existențiale, spirituale și profesionale.

Atenție! Începutul îi aparține lui Isus. El ne invită la dialog. El se întâlnește cu noi. Ucenicul, păstrând vie memoria acestei întâlniri, devine capabil să întâlnească și să salveze cu adevărat alți oameni. Acesta ar fi unul dintre sensurile „pescuirii minunate”. Trecerea sfântului Petru de la pescuirea peștilor la pescuirea oamenilor e model și invitație pentru noi de a participa activ la răspândirea Împărăției. Și aș mai adăuga ceva, și anume participarea activă la salvarea oamenilor din naufragiul vieții.

Detalii în articolul de mai jos.

  • 6 februarie 2022