Wilhelm Dancă

Nihil sine Deo!
Orbiți în pandemie de libertinism, științism și spiritualism

Bartimeu, adică fiul lui Timeu era orb și a fost vindecat de Isus pentru că a avut credință. Am interpretat credința lui Bartimeu (Marcu 10, 46-52) ca încredere. Pentru noi, în contextul pandemiei, încrederea în Domnul poate fi alterată de trei ideologii. Acestea sunt libertinismul, științismul și spiritualismul. Mai mult decât atât ele pot provoca un fel de orbire care ne împiedică să avem credință deplină în Isus.

Libertinismul înseamnă libertatea de a face orice. Susținătorii acestei ideologii cred că omul este liber și poate face orice. Dar libertatea noastră este o libertate întrupată. Pentru cei care cred în Isus libertatea înseamnă opțiune pentru valori.

Științismul înseamnă a crede orbește în știință. Dar adevărurile de știință se verifică mereu și se schimbă încontinuu. Nu pot fi aplicate oricum la oameni, la natură. Adevărurile științifice trebuie asimilate și puse în practică cu smerenia ce îi caracterizează pe oamenii de știință.

Spiritualismul înseamnă să crezi orbește în valorile spirituale, ignorând cele naturale. Am exemplificat cu principiul: „Dumnezeu iartă întotdeauna, omul iartă câteodată, natura nu iartă niciodată”. Prin urmare, legile naturale trebuie respectate mereu. Sau, păcatele împotriva naturii nu se iartă prin recursul la valorile spirituale. Spiritualismul înseamnă derapaj în magie, taumaturgism și altele asemenea.

În contextul pandemiei să reținem un alt principiu de moralitate publică. Suntem chemați în calitate de ucenici ai lui Isus să promovăm binele public. Acesta include și sănătatea concetățenilor noștri. Adeptul libertinismului greșește pentru că vrea să facă orice. Nu consideră sănătatea aproapelui ca o limită a libertății lui. Adeptul științismului greșește fiindcă aplică adevărurile științifice, inclusiv cele medicale, într-un mod universal. Acesta ignoră că nu există boli, ci bolnavi. Adeptul spiritualismului greșește deoarece confundă legile spirituale cu cele naturale. El consideră că cele spirituale pot să suplinească ceea ce lipsește în lumea naturală. Viața spirituală se referă la destinul nostru etern, nu la infantilismul relațiilor noastre cu natura. Încrederea în Isus se cultivă prin familiaritatea cu Biserica și Cuvântul lui Dumnezeu. Să încercăm să renunțăm la libertinism, științism, spiritualism – „haina” lui Bartimeu pentru noi astăzi. Astfel vom putea avea mai multă credință în Domnul. Și, de ce nu, vom putea vedea lumea și pandemia cu ochii lui Isus. Se vor vedea altfel.

  • 24 octombrie 2021