Wilhelm Dancă

Nihil sine Deo!
Întâmpinarea Domnului: Profeți ai lui Isus Fiul lui Dumnezeu

Sărbătoarea „Întâmpinarea Domnului” e ziua mondială a persoanelor consacrate. În această categorie intră călugării și călugărițele. Dar în sens larg intră toți creștinii. Persoanele consacrate sunt chemate să devină profeți. În ce sens? Ele sunt chemate să-l vestească pe Isus ca Fiu al lui Dumnezeu lumii secularizate, astăzi.

Pornind de la Evanghelia sărbătorii, Luca 2, 22-40, am subliniat trei condiții pentru a fi profet.

Prima, să facem parte din categoria „săracilor” despre care vorbește Sfântul Luca. Printre aceștia erau Isus, Maria și Iosif. Părinții lui Isus au oferit Domnului pentru răscumpărarea primului lor născut doi porumbei. Duhul de sărăcie se traduce astăzi prin detașare de bunurile materiale.

A doua, să fim la templu sau la biserică ori de câte ori este posibil. Simeon și Ana erau prezenți la templu. Simeon a fost condus acolo de Duhul Sfânt. Ana stătea tot timpul la templu. Gestul lor poate fi actualizat prin efortul de a participa fizic la sfânta liturghie, nu online. Ar fi deja un semn profetic.

A treia, să cultivăm evlavia în viața noastră. Simeon și Ana au o trăsătură comună, evlavia. Prin evlavie se înțelege dialogul personal și continuu cu Dumnezeu. În fine, astăzi, profeții sunt chemați să creeze o atmosferă creștină într-o lume secularizată.

Detalii în articolul postat mai jos.

  • 2 februarie 2023
Întâmpinarea Domnului în sărăcie, castitate și ascultare

În sărbătoarea „Întâmpinarea Domnului” am meditat împreună cu credincioșii din catedrala „Sf. Iosif” din București despre „toate aceste cuvinte” (Lc 2, 19) sau „toate acestea” (Lc 2, 51) legate de nașterea lui Isus pe care Maria le păstra în inima ei. Capitolul al II-lea din evanghelia după Luca poate fi considerat un fel de jurnal de amintiri pe care Mama lui Isus i l-a prezentat fiului ei când acesta a ajuns la vârsta priceperii. Nu există nicio îndoială că Isus și-a construit profilul spiritual pornind de la cele întâmplate la Nașterea Lui. Maria ne învață și pe noi astăzi câteva lucruri importante.

Maria din evenimentul „Întâmpinarea Domnului” ne învață în primul rând gustul esențialului. Fiind săraci, deci neîmpovărați de lucruri inutile sau iluzorii (averi, funcții, relații etc.), au oferit Domnului ceea ce era prescris în legea lui Moise, potrivit condiției lor. Este vorba de o pereche de turturele sau doi pui de porumbel (Lc 2, 24). În felul acesta Maria ne învață să nu ne amăgim adunând lucruri materiale sau căutând să ocupăm cu orice preț poziții de influență, pentru că ne-am născut săraci (goi) și săraci (goi) vom muri.

Apoi cu ocazia sărbătorii „Întâmpinarea Domnului” Maria ne invită să apreciem castitatea, care este înțeleasă în acest context ca distanță față de persoana din anturajul nostru (rudă, prieten, logodnic/ă, soț/soție, copil, angajat etc.) deoarece nevoia ei de creștere impune asumarea acestei separări. Acest sens al castității este important pentru părinți în relația lor cu copii. Uneori iubirea excesivă a părinților sufocă libertatea de care aceștia au nevoie pentru dezvoltarea lor ca persoane libere și responsabile.

În fine, din inima celebrării „Întâmpinarea Domnului” Maria ne propune să învățăm din cele ce suferim ascultarea, asemenea fiului ei, Isus. Să descoperim sensul suferinței ținând cont de desfășurarea completă a existenței noastre. Să nu anticipăm sensul privind doar ceea ce ni se întâmplă într-un anumit moment, context. Maria a descoperit la poalele Crucii cele întâmplate ei cu ocazia Nașterii Domnului. Neîndoielnic, este vorba despre un aspect greu de digerat în viața noastră obișnuită. Și totuși, dacă Evanghelia devine criteriul nostru de referință pentru tot ceea ce ni se întâmplă, atunci vom deveni asemenea Mariei. Adică, oameni centrați pe inimă, pe memorie, având răbdarea de a descoperi sensul celor ce li se întâmplă la sfârșit. Nu se grăbesc, nu se revoltă, cerând să înțeleagă rostul evenimentelor vieții lor în timp ce le trăiesc sau chiar înainte de a le trăi. Mai multe detalii în predica postată mai jos.

  • 2 februarie 2020
Spiritul de sărăcie vindecă sterilitatea spirituală

Spiritul de sărăcie a fost tema centrală a omiliei de astăzi. Tema nu se bucură de mare popularitate nici printre cei săraci, nici printre cei bogați. Am arătat că, dacă rămâne singur, spiritul de sărăcie este ineficace. Pentru a deveni fecund trebuie completat cu spiritul de caritate, cu acea iubire gratuită care nu așteaptă nimic în schimb.

Spiritul de sărăcie se înțelege ca renunțare de bună voie la bunurile materiale în vederea obținerii bunurilor spirituale. Cei care fac această renunțare la bogățiile lumii într-o formă radicală, cum sunt persoanele consacrate, călugării sau călugărițele, manifestă opțiunea pentru primatul spiritualului. Cei ce fac aceeași renunțare într-o formă moderată sunt creștinii din lume. Trebuind să se îngrijească personal de viața lor și de cei încredințați grijii lor, spiritul de sărăcie înseamnă adoptarea unei scări de valori potrivit căreia bunurile pământești sunt mereu subordonate celor cerești.

O coincidență fericită am avut și astăzi în viața liturgică a Bisericii Catolice. Un ecou al Evangheliei proclamate azi în biserică s-a simțit cu putere în piața sf. Petru din Vatican. Acolo Papa Francisc a canonizat șapte sfinți: Fer. Paul VI, papă, apoi arhiepiscopul martir Oscar Romero, alți doi preoți, două călugărițe și un tânăr laic. Am explicat sensul expresiei „spiritul de sărăcie” folosindu-mă de învățătura lui Paul al VI despre sărăcie. În Gaudium et spes (Bucurie și speranță) nr. 88 și Lumen gentium (Lumina popoarelor), nr. 8, două documente importante ale Conciliului Vatican II despre identitatea și misiunea Bisericii în lumea contemporană vorbesc despre spiritul de sărăcie.

Papa Paul VI a vorbit deseori despre „spiritul de sărăcie” pe care îl considera drept „gloria și semnul Bisericii lui Christos”. Am găsit multe gânduri despre spiritul sau curajul sărăciei în discursurile sale publice. Aici, printre altele, Papa sublinia că trebuie să fim educați în spiritul de renunțare. Această educație trebuie să pornească de la avantajele spiritului de sărăcie: ne eliberează de povara lucrurile inutile, ne ajută să trăim mereu în orizontul lucrurilor care contează, ne vindecă de ispita de a trai o viata fără roade. Nu întâmplător minunea pe care a făcut-o Paul al VI-lea are legătură cu vindecarea unui copil care risca să se nască cu probleme la cap și la plămâni.

Detalii găsiți în predica postată mai jos:

  • 14 octombrie 2018