Wilhelm Dancă

Nihil sine Deo!
Sfinții Petru și Paul: unitate, sfințenie și mărturie

În solemnitatea „Sfinții Petru și Paul” am meditat mesajul icoanei „Concordia apostolorum”. M-am oprit la următoarele trei cuvinte: unitate, sfințenie și mărturie.

În cazul Sfinților Petru și Paul unitatea nu înseamnă uniformitate, ci unitate în diversitate. Am vorbit despre păcatele contemporane împotriva unității: narcisismul, descurajarea și scepticismul.

Referitor la sfințenie, tot așa, Sfinții Petru și Paul ne arată că sfințenia personală înseamnă privire îndreptată spre Christos. Păcatul contemporan împotrivia sfințeniei este privire îndreptată spre sine și autovictimizare.

Mărturia este lucrarea martirului care moare din iubire sau pentru credința în Christos. Sfinții Petru și Paul invită la marturisirea Evangheliei într-o lume care diluează valorile și tradițiile creștine. Am subliniat importanța martiriului alb centrat pe rugăciune. Am arătat că „homo orans invictus”, adică „omul care se roagă este de nebiruit”. Așa au fost Sfinții Petru și Paul. Să încercăm să pășim pe urmele lor.

Detalii în articolul postat mai jos.

  • 29 iunie 2022