Wilhelm Dancă

Nihil sine Deo!
Maria învățătoare în sărbătoarea Ridicării la Cer

Potrivit Evangheliei Maria este învățătoare în planul mântuirii. Maria învață prin gesturi, cuvinte, participări la evenimente semnificative din viața lui Isus și a Bisericii. Maria învață chiar și atunci când tace. Lucrul acesta s-a întâmplat și la înălțarea sa cu trupul și sufletul la cer.

În predica pe care am ținut-o la Mangalia pe 15 august 2019 am dezvoltat trei învățături mariane. Prima este legată de constituția apostolică a Papei Pius al XII-lea „Munificentissimus Deus” din 1 noiembrie 1950, prin care se definește dogmă de credință Adormirea Maicii Domnului. A doua, de istoricul sărbătorii, care a început cu „Ziua Mariei”, adică „Ziua Trecerii din această lume la Tatăl”. Această zi mariană se celebra la Ierusalim deja în sec. al V-lea. A treia, de numele „Maria”, care în limba evreiască (Miryam sau Maryam) înseamnă belșug de haruri.

Din constituția apostolică a Papei Pius al XII-lea am desprins câteva propoziții care vorbesc despre unitatea dintre trup și suflet. Iată-le: „Neprihănita Maică a lui Dumnezeu, Pururea Fecioară Maria, la sfârșitul călătoriei sale pământești, a fost ridicată cu trupul și sufletul în slava cerească”. În aceste afirmații Maria învățătoare ne învață că ea este ridicată la cer nu doar cu trupul, nu doar cu sufletul, ci cu toată ființa sa. Pe cale de consecință Maria ne aduce aminte că și noi suntem trup însuflețit sau suflet întrupat și, ca atare, ne vom mântui. Pentru asta trebuie să-l preamărim pe Dumnezeu în trupurile noastre, să însuflețim trupul nostru prin contemplație, meditație, rugăciune. Așa cum a făcut Maria și a meritat ridicarea la cer.

Citind istoria sărbătorii de la 15 august constatăm că „Adormirea Maicii Domnului” are mai multe denumiri. Catolicii îi spun „Ridicarea cu trupul și sufletul la cer” sau, în loc de ridicare, Înălțare, Urcare, Trecere sau Adormire. Ortodocșii îi spun doar „Adormirea Maicii Domnului”. Unele comunități anglicane și luterane mărturisesc și trăiesc acest adevăr de credință despre Maria, folosind denumiri similare. Maria învățătoare, Mama lui Isus și Maica Bisericii este model de credință și de iubire pentru toți ucenicii lui Isus.

Ținând cont de faptul că suntem încă pe drumul credinței, am apelat la tradiția despre „brâul Maicii Domnului”. Acest brâu a rămas dovadă palpabilă că Maria a fost înălțată la cer pentru apostolul Toma care a lipsit de la evenimentul despărțirii apostolilor de Mama lui Isus. Oare poate să fie dovadă și astăzi pentru cei ce au dubii în această privință? Depinde de mai mulți factori. De buna lor dispoziție în a căuta adevărul credinței, de credibilitatea credinței și de evlavia fiilor Mariei etc. Pe scurt, pentru cei care cred și caută să creadă mai mult, Maria stă ca semn indicator arătând calea care duce către cer, adică pe Isus Christos, Domnul.

În sfârșit, vorbind despre etimologia numelui Mariei, am insistat pe analogia dintre Maria și marea harurilor. Din această Mare/Marie se ridică norii de binecuvântare pentru toți oamenii. De asemenea, am vorbit și despre Maria, Steaua Mării, despre culoarea albastră pe care ar trebui să o avem pe hainele noastre cu ocazia sărbătorilor mariane. Maria învățătoare, Steaua Mării are rolul de a ne conduce la Isus Christos, la cer sau la portul mântuirii. Mai multe detalii în predica postată mai jos. Felicitări tuturor Mariilor, Marianelor, Marinilor și Marianilor care și-au sărbătorit onomastica în această mare sărbătoare creștină.

  • 16 august 2019