Wilhelm Dancă

Nihil sine Deo!
Wilhelm Dancă: Lista de lucrări publicate

I). Cărți

1). Definitio sacri. Il sacro come „il significativo” e „il destino” e la sua relazione con il metodo storico-fenomenologico nell’opera di Mircea Eliade, PUG, Roma 1996, 509p.

 2). Mircea Eliade. Definitio sacri,Editura „Ars Longa”, Iași 1998.

3). Bazele filosofice ale teologiei, Editura ARCB, București 1998.

4). Introducere în Teologia Fundamentală, Editura ARCB, București 1998.

5). Euharistia în viața Bisericii (coord.), Editura ARCB, București 2000.

6). Creștinii laici (coord.), Editura Sapientia, Iași 2001.

7). Logica filosofică, Editura Polirom, Iași 2002.

8). Fascinația sacrului. De la Mircea Eliade la Papa Ioan Paul al II-lea, Editura Sapientia, Iași 2002.

9). Sacro e simbolo in Mircea Eliade, Editura Sapientia, Iași 2004.

10). Fascinația adevărului. De la Toma de Aquino la Anton Durcovici, Editura Sapientia, Iași 2005.

11). Fascinația binelui. Creștinism și postmodernitate, Editura Sapientia, Iași 2007.

12). Anton Durcovici. Lecții tomiste despre Dumnezeu [1936-1940] (ed.), Editura Sapientia, Iași 2008.

13). Truth and Morality. The Role of Truth in Public Life (ed.), The Council for Research in Values and Philosophy, Washington, D.C., 2008.

14). Anton Durcovici. Nu sunt de acord. Declarații din arestul Securității București [1950] (ed.), Editura Sapientia, Iași 2011.

15). Pentru iubirea lui Cristos. Dialoguri despre Biserică, Preoție și Credință, Editura Sapientia, Iași 2011.

16). Și cred și gândesc, Editura ARCB, București 2013.

17). Pe urmele Bunului Păstor (coord.), Editura ARCB, București 2014.

18). Faith and Secularization: a Romanian Narrative (ed.), The Council for Research in Values and Philosophy, Washington, D.C., 2014.

19). Teologia are nevoie de filozofie?, Editura Sapientia, Iași 2015.

 

II). Articole și studii în limbi străine

1). „Il progetto della formazione dell’uomo ideale, secondo il pensiero del martire A. Durcovici”, in Atti del Congresso Tomista Internazionale. L’umanesimo cristiano nel III millennio: prospettiva di Tommaso d’Aquino. Roma, 21-25 settembre 2003; cf. www.e-aquinas.net/comunicaciones

2). „Cult, Culture and Memory. For a Theology of Memory”, in The Balkans as reality, Institute for Philosophical Research, IphR-BAS, Sofia 2004, 38-51.

3). „The Origin of the Concept of Mysticism in the Thought of Mircea Eliade”, in B. Rennie (ed.), The International Eliade, State University of New York Press, 2007, 209-225.

4). „Introduction”, in Wilhelm Dancă (ed.), Truth and Morality. The Role of Truth in Public Life (ed.), The Council for Research in Values and Philosophy, Washington, D.C., 2008, 1-12.

5). „Morals of Communication of Truth: Dialogue among Philosophy, Theology and Science”, in Wilhelm Dancă (ed.), Truth and Morality. The Role of Truth in Public Life (ed.), The Council for Research in Values and Philosophy, Washington, D.C., 2008, 127-140.

6). „Migration and Dialogue. Romanian notes for religious values and identity”, in Edward Alam (ed.), Christianity, Culture, and the Contemporary World: Challenges and New Paradigms. Reflections on International Catholic Thinkers in Honor of George Francis McLean on the occasion of his 80th Birthday, Notre Dame University Press, Louaize, Lebanon 2009, 37-59.

7). „Anti-communist resistance through spiritual values”, in Dialog teologic 24 (2009) 23-26.

8). „Education as Harmony between faith and culture. Challenges of the Catholic Education in Europe and in Romania, today”, in Academia Română / Fundația Națională pentru Știință și Artă, Penser l’Europe. Séminaire international – VIII-ème edition (Académie Roumaine / Fondation pour la Science et l’Art), Bucarest 2009, 37-42.

9). „Giovanni Paolo II ha creduto nei santi”, in FABIAN DOBOȘ (a cura di), Le colonne dell’infinito. I santi ed i beati proclamati da Giovanni Paolo II, 5 voll., Editrice Sapientia, Iași 2010, ix-xxxii.

10). „Memory and identity in Post-Communist Romania: A Phenomenological Approach to the Recent Past”, in John Hogan (ed.), History and Cultural Identity. Retrieving the Past. Shaping the Future, The Council for Research in Values and Philosophy 2011, Washington D.C. 2011, 333-366.

11). „Notes for a Dialogue. Faith and Reason in Nowadays World”, in M. Merutiu (ed.), Reason and Faith at the Beginning of the Third Millennium, Editura Fundației pentru Studii Europene, Cluj-Napoca 2011, 227-258.

12). „National identity and European spirit in John Paul II’s thoughts”, in Penser l’Europe. Séminaire international – IX-ème edition (Académie Roumaine / Fondation pour la Science et l’Art), Bucarest 2010, 126-133.

13). „Mircea Eliade’s prophecies on the future of Christianity”, in World Congress of Catholic Universities, Identidad y missión de las Universidades católicas, Ávila (España), 12-14 de agosto 2011, 471-486.

Cf. (http://www.wccu.es/wccu_es/docs/COMUNICACIONES-PAPERS%20WCCU.pdf)

14). „Antonio Durcovici, teologo e pastore”, in Aurel Percă (ed.), Il Vescovo Antonio Durcovici (1888-1951). A 60 anni dal martirio, Atti del simposio organizzato a Roma, 12 dicembre 2011, Editrice Sapientia, Iași 2012, 53-70.

15). „La culture et l’education en Europe de l’an 2061”, in Penser l’Europe. Séminaire international – X-ème edition (Académie Roumaine / Fondation pour la Science et l’Art), Bucarest – Roumanie 2011, 82-84.

16). „Le bon européen sait vivre avec les autres”, in Académie Roumaine / Fondation pour la Science et l’Art, Penser l’Europe. Séminaire international – XI-ème edition, Bucarest 2012, 142-144.

17). „Educare al bene comune, oggi. Il contesto sociale romeno”, in Caietele Institutului Catolic, nr. 1-2 (19-20), 2012, 25-52.

18). „Faith and Reason according to Antonio Rosmini”, in European Journal of Science and Theology, September 2012, vol. 8, no. 3, p. 73-82.

19). „The challenges of religious freedom in Romania”, in European Journal of Science and Theology, October 2013, vol. 9, no. 5, p. 35-46.

20). „The Acting Person and the Experience of the Vertical Transcendence in Karol Woytla’s Writings” in Mihaela Pop (ed.), Values and Human Person: Contemporary Challenges, The Council for Research in Values and Philosophy, Washington D.C., 2013 / Editura Universității din București, București 2013, 345-350.

21). „When Is Love Right? Justice as Form of Love”, in Caietele Institutului Catolic, 21 (2013) 69-80.

22). „Introduction”, in Wilhelm Dancă (ed.), Faith and Secularization: a Romanian Narrative, The Council for Research in Values and Philosophy, Washington D.C. 2014, 1-7.

23). „The Priest’s Temptations and the People’s Escape from Church”, in Wilhelm Dancă (ed.), Faith and Secularization: a Romanian Narrative, The Council for Research in Values and Philosophy, Washington D.C. 2014, 161-178.

24). „Why is Friendship So Rare Even Today?”, in Caietele Institutului Catolic, 22 (2014) 207-224.

25). „L’Europe chrétienne, l’Europe à deux poumons”, in Académie Roumaine / Fondation Nationale pour la Science et l’Art, Y a-t-il deux Europes?, Séminaire International, XIII-ème edition, Bucarest, 2014, 153-158.

26). „Notes ecclésiales sur l’esprit européen”, in Académie Roumaine / Fondation Nationale pour la Science et l’Art, La Science : est-elle une dimension de l’identité européenne?, Séminaire International, XIV-ème edition, Bucarest, 2015, 193-199.

27). „Faith and Reason by Antonio Rosmini”, in Nur Kirabev / Yuriy Pochta / Ruzana Psku (edd.), Philosophy and Spirituality      across Cultures and Civilizations, The Council for Research in Values and Philosophy, Washington D.C. 2015, p. 77-86.

28). „For a Natural Inductive Theology”, in Richard Swinburne, Why Believe That There Is a God ?, Pro Universitaria, București 2016, 63-65.

 

III). Articole

1). „Transcendența sacrului la Mircea Eliade. Sacrul – categorie echivocă” (I), in Cronica 21-22 (noiembrie 1996) 14.

2). „Realitate ultimă. Dimensiunea transcendentă a sacrului”, in Mesagerul Sfântului Anton (noiembrie 1996) 12-13.

3). „Transcendența sacrului la Mircea Eliade. Sacrul și metoda” (II), in Cronica 23-24 (decembrie 1996) 6.

4).„Creștinii votează?”, in Actualitatea creștină 19 (1996) 1.3.

5).„Misionarism sau prozelitism”, in Actualitatea creștină 20 (1996) 1.7.

6).„M-am făcut catolic ca să fiu un mai bun ortodox. Prințul Vladimir Ghika”, in Actualitatea creștină 2 (1997) 6; 1(2002) 3.

7). „Rugăciunea, postul și… Filosofia!”, in Actualitatea creștină 4-5 (1996) 11.

8). „Ierburile de sub cruce…”, in Actualitatea creștină 6 (1997) 7.

9). „Parohia – fântâna din sat”, in Actualitatea creștină 11 (1997) 7.

10). „Copilul din noi”, in Actualitatea creștină 24 (1997) 6.

11). „Transcendența sacrului la Mircea Eliade. Sacrul și istoria religiilor” (III), in Cronica 1-2 (ianuarie 1997) 6.

12). „Mircea Eliade și dialogul ecumenic. O contribuție la biografia integrală a savantului român”, in Mesagerul Sfântului Anton (ianuarie-februarie 1997) 24-26.

13). „Transcendența sacrului la Mircea Eliade. Sacrul și simbolul” (IV), in Cronica 3-4 (februarie 1997) 6.

14). „Mircea Eliade. 10 ani de la moarte”, in Actualitatea creștină 19 (1996) 6-8.

15). „Mircea Eliade. 90 de ani de la naștere”, in Mesagerul Sfântului Anton (mai-iunie 1997) 20-21.

16). „Caritatea creștină și stabilitatea socială”, in Actualitatea creștină 21 (1996) 7-8.

17). Schiță pentru o introducere în cristologia filosofică, in Actualitatea creștină 23-24 (1996) 4-5.

18). „Jacques Maritain și neotomiștii români”, in Actualitatea creștină 1 (1997) 7.

19). „Chestiuni dezbătute. Sfântul Toma de Aquino”, in Actualitatea creștină 3 (1997) 24-25.

20). „Biserica în istorie, Biserica în actualitate. Mir vama, Sarajevo, Bosna Hercegovina!”, in Actualitatea creștină 8 (1997) 10-11.

21). „Papa Paul VI. 100 de ani de la naștere”, in Actualitatea creștină 17 (1997) 25-29.

22). „Religie și națiune. Biserică liberă în stat liber”, in Mesagerul Sfântului Anton (septembrie-octombrie 1997) 18-19.

23). „Familia și bioetica”, in Mesagerul Sfântului Anton (septembrie-octombrie 1997) 17.

24). „Pneumatologie și eshatologie”, in Actualitatea creștină 24 (1997) 17.

25). „Nu vă temeți”, in Actualitatea creștină 24 (1997) 18.

26). „Misterele lui Mircea Eliade”, in Altarul Banatului 10-12 (1997) 53-61.

27). „Conceptul de participare la Sf. Toma de Aquino. În grădina lui Academos”, in Actualitatea creștină 3 (1998) 34-35.

28). „Documente inedite privind istoria Seminarului Teologic din Iași”, in Dialog teologic 1(1998) 154-158.

29). „Sfântul Duh și creația”, in Actualitatea creștină 1-2 (1998) 6.

30). „Sfântul Duh și unitatea în credință”, in Actualitatea creștină 3 (1998) 6.

31). „Omul nu poate trăi fără sacru”, in Lumina creștinului 100 (aprilie 1998) 20.

32). „Trupul, sufletul și Sfântul Duh”, in Actualitatea creștină 5-6 (1998) 10.

33). „Să privim Rusaliile: o singură Biserică în mai multe Biserici”, in Actualitatea creștină 7-8 (1998) 8.

34). „Paradisul: Dumnezeu Treime în noi și noi în El”, in Actualitatea creștină 9-10 (1998) 8.

35). „Pentru dialog”, in Dialog teologic 1 (1998) 5-9.

36). „Pe urmele Sfântului Petru”, in Actualitatea creștină 11-12 (1998) 6.

37). „Sfântă Marie, care ai locuit printre noi …”, in Actualitatea creștină 15-16 (1998) 10.

38). „Doctrina sau învățătura socială a Bisericii”, in Dialog teologic 2 (1998) 5-9.

39). „Misterul crucii și filosofii”, in Cronica 4 (1998) 20.

40). „Trăim la porțile Învierii”, in Actualitatea creștină 5-6 (1998) 27-28.

41). „Mircea Eliade, un creștin care venea din Răsărit și se îndrepta spre Apus”, in Actualitatea creștină 13-14 (1998) 20-21.

42). „Toate religiile sunt la fel de bune?”, in Cronica 10 (octombrie 1998) 20.

43). „Ioan Paul al II – lea: 20 de ani de pontificat. Karol contra Karol sau Ioan Paul al II-lea și căderea comunismului”, in Actualitatea creștină 17-18-19 (1998) 7-9.

44). „Expertă în umanitate”, in Actualitatea creștină 20-21 (1998) 22-23.

45).„Postul Mare și misiunile”, in Actualitatea creștină 4 (1998) 13.21.

46). „În sărbătoarea Sfântului Iosif”, in Actualitatea creștină 5-6 (1998) 18.

47). „Credința și rațiunea. Sfântul Toma de Aquino”, in Actualitatea creștină 1 (1999) 17-19.

48). „Ioan Paul al II-lea și secularismul. Karol Wojtyla contra Sigmund Freud”, in Actualitatea creștină 2 (1999) 5-7.

49). „Expoziția de fotografii de la Iași”, in Actualitatea creștină 6 (1999) 25.

50). „Parabola bradului. Despre 22 decembrie 1989”, in Actualitatea creștină 12 (1999) 22-23.

51). „Un singur Dumnezeu și Părinte al tuturor”, in Dialog teologic 3 (1999) 5-9.

52). „Ce lucru bun să fac, ca să am viața veșnică?”, in Dialog teologic 4 (1999) 5-8.

53). „Fides et Ratio. Aspecte filosofice”, in Actualitatea creștină 3 (1999) 14-15.

54). „Creștinism și democrație”, in Cronica 3 (1999) 22.

55). „Întâlniri cu Sfântul Părinte”, in Actualitatea creștină 4 (1999) 8-9.

56). „Anul 2 000 se apropie”, in Actualitatea creștină 6 (1999) 26-27.

57). „Cardinalul Basil Hume. Pelerinul ca mod de a fi în lume”, in Actualitatea creștină 8 (1999) 6-7.

58). „Un papă (și) al românilor: Ioan Paul al II-lea. Alegere și Providență”, in Orizont 7 (15 iulie 1999) 9.

59). „Alegerea Papei și Providența”, in Actualitatea creștină 10 (1999) 4-5;22.

60). „Grota Nașterii și Peștera platonică după Sf. Grigore din Nyssa”, in Actualitatea creștină 12 (1999) 9-10.

61). „Omul nu poate trăi fără sacru”, in Almanahul Presa Bună 1999, Editura Presa Bună, Iași 1999, 173-180.

62). „Karol contra Karol sau Ioan Paul al II-lea și căderea comunismului”, in Altarul Banatului 1-3 (1999) 175-180.

63). „Dorința de unire a Bisericilor la mitropolitul ortodox Visarion Puiu” , in Dialog teologic 5 (2000) 205-219.

64). „Euharistia și întruparea după Sfântul Toma din Aquino”, in Actualitatea creștină 2 (2000) 11-13.

65). „Pâinea cea vie după F. Mauriac”, in Actualitatea creștină 4 (2000) 10-11.

66). „Agonia lui Cristos. Agonia creștinismului?”, in Cronica 4 (aprilie 2000) 22.

67). „Nu există libertate fără adevăr! Reflecții pe marginea scrisorii enciclice a Papei Ioan Paul al II-lea Fides et ratio”, in: Vatra, 4 / 2000, 48-50.

68). „Informația între sacru și profan”, in Cronica 6-7-8 (iunie, iulie, august 2000) 22.

69). „Ecumene creștină în România înainte și după vizita Papei”, in Actualitatea creștină 10 (2000) 10-11.15-17.

70). „Guvernarea bună după Sf. Toma din Aquino”, in Actualitatea creștină 11 (2000) 16-18.

71). „Pacem in terris!”, in Actualitatea creștină 12 (2000) 10-11.

72). „Dominus Iesus într-o lume secularizată”, in Actualitatea creștină 2-3 (2000) 7-8.35.

73). „Trăirea credinței în Sfânta Treime”, in Dialog teologic 5 (2000) 7-11.

74). „Semnificațiile euharistiei și dialogul ecumenic”, in Dialog teologic 6 (2000) 7-12.

75). „Euharistia cea de toate zilele”, astăzi”, in W. Dancă (coord.), Euharistia în viața Bisericii, Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice București 2000, 11-19.

76). „Spre o societate civilă în Europa. Perspectiva creștin-socială”, in Actualitatea creștină 5 (2000) 8-9.

77). „Inaugurarea Centrului Catolic pentru Viață”, in Lumina creștinului 8 (august 2000) 14.

78). „Jubilee mai mici într-un Jubileu mai mare!”, in Lumina creștinului 8 (august 2000) 13.

79). „Sanctuarul de la Cacica în Anul Jubiliar 2000”, in Actualitatea creștină 9 (septembrie 2000) 18.

80). „La Iași, unde se formează viitorii noștri preoți”, in Actualitatea creștină 10 (2000) 7-8.

81). „Finalitățile și programul cursurilor pentru laici”, in Lumina creștinului 3 (2001) 9.

82). „Întâlnirea laicilor de la Traian, un privilegiu și o datorie”, in Actualitatea creștină 4 (2001) 9.

83). „Literatura și teologia în fața suferinței după F.M. Dostoiewski”, in Cronica (aprilie 2001) 22.

84). „Omul în fața ieslei din Betleem. Schiță pentru o introducere în cristologia filosofică”, in Cronica (decembrie 2001) 22.

85). „Cine este Biserica?”, in Dialog teologic 7 (2001) 5-12.

86). „Episcopul Anton Durcovici. 50 de ani de la moarte”, in Actualitatea creștină 2 (2002) 3-4.

87). „Predarea religiei în școală”, in Dialog teologic 9 (2002) 7-10.

88). „Modele de sfințenie laică într-o societate pluralistă”, in Actualitatea creștină 3 (2002) 15-18.

89). „Data Paștelui”, in Actualitatea creștină 4 (2002) 3-4.

90). „Învierea prin Golgota după Boris Pasternak”, in Cronica 3 (2002) 22.

91). „Cercetarea teologică și sinodul diecezan de la Iași (2001-2204), in Dialog teologic 10 (Iași 2002) 13-16.

92). „Papa Ioan Paul II: Originalitatea pontificatului”, in Cronica 10 (Iași 2003) 22.

93). „Persoană și societate în doctrina socială a Bisericii”, in Actualitatea creștină 9 (2002) 9-14.

94). „Paștele între război și pace. 40 de ani de la enciclica Pacem in terris”, in Actualitatea creștină, 4-5/2003, 19-22.

95). „Sacru, magic în cultura contemporană cu referire la filmele Stăpânul inelelor și Harry Potter”, in Cronica 8-9 (2003) 22; 22-23.

96). „Banii frumoși din străinătate?”, in Mesagerul (noiembrie – decembrie 2003) 4-6.

97). „Trei trepte pentru Mistica Betleemului”, in Cronica 12 (2003) 22.

98). „Conciliul Vatican II, izvor de reînnoire”, in Dialog teologic 11 (2003) 7-10.

99). „Înțelepciune teologală și cultura contemporană”, in Academica 15 (București 2003) 28-30.

100). „Pentru adevăr: Petru sau Pilat?”, in Dialog teologic 12 (Iași 2003) 15-20.

101). „Evanghelizarea și îndreptarea privirii spre Cristos”, in Dialog teologic 13 (Iași 2003) 15-18.

102). „Ecumenismul și dialogul ecumenic”, in Pax et unitas (Roman) 1/2003, 5-12.

103). „Ecumenismul spiritual și ecleziologia comuniunii”, in Familia creștină (on-line: www.catholica.ro), 1/2004.

104). „40 de ani de la promulgarea decretului despre ecumenism”, in Cronica 12 (2004) 3.

105). „Astăzi s-a născut Cristos, și pentru tine!”, in Cronica 12 (2004) 22;27.

106). „Dialogul dintre artă și credință”, in Dialog teologic 14 (2004) 15-19.

107). „Pentru o teologie a memoriei”, in Cronica 9 (sept. 2004) 22, (I); Cronica 10 (oct. 2004) 22, (II).

108). „Misiunea ad gentes și colaborarea între Biserici”, in Sinod diecezan, Biserica, noul popor al lui Dumnezeu, trimisă în misiune la oamenii de astăzi, Editura Presa Bună, Iași 2004, 129-134.

109). „Ecumenism și dialogul ecumenic”, in  Sinod diecezan, Biserica, noul popor al lui Dumnezeu, trimisă în misiune la oamenii de astăzi, Editura Presa Bună, Iași 2004, 135-140.

110). „Ce facem cu adevărul în spațiul public?”, in Dialog teologic 15 (2005) 15-21.

111). „Moștenirea Conciliului Vatican al II-lea din Vatican”, in Dialog teologic 16 (2005) 13-19.

112). „Decretul despre Bisericile Orientale Orientalium ecclesiarum”, in Dialog teologic 16 (2005) 171-176.

113). „Decretul despre ecumenism Unitatis redintegratio”, in Dialog teologic 16 (2005) 192-200.

114). „Decretul despre relațiile Bisericii cu religiile necreștine Nostra aetate”, in Dialog teologic 16 (2005) 215-222.

115). „Dumnezeu este iubire. Prima scrisoare enciclică a Papei Benedict al XVI-lea privind iubirea creștină”, in Cronica 2 (februarie 2006) 22;26.

116). „Dumnezeu este iubire. Scrisoarea enciclică a Papei Benedict al XVI-lea privind iubirea creștină”, in Mesagerul Sfântului Anton (martie-aprilie 2006), 12-13.

117). „Papa Ioan Paul al II-lea: Glasul celor fără de glas. Un an de la moartea unui mare prieten al vieții”, in Cronica 4 (aprilie 2006) 22;27.

118). „Prin integrarea europeană România își onorează trecutul marcat de suferință”, in Adevărul literar și artistic, nr. 5126, miercuri 3 ianuarie 2007.

119). „Identitatea creștină și valorile Europei de astăzi”, in Dialog teologic 19 (2007) 13-17.

120). „Formarea permanentă: când și pentru cine?”, in Dialog teologic 20 (2007) 11-14.

121). „În speranță am fost mântuiți”, in Mesagerul Sfântului Anton, 86 (2008) 12-13.

122). „Unind credința cu știința, profesorul Valeriu D. Cotea transformă școala într-un sanctuar”, in Petru Ioan (coord.), Cu și despre Valeriu D. Cotea, sub semnul bunului gust, Editura „Ștefan Lupașcu”, Iași 2008, 203-208.

123). „Popas la Valeriu D. Cotea”, in Academician Valeriu D. Cotea Doctor Honoris Causa al Universității de Știința Agronomice și Medicină Veterinară București, Editura „Tipo-Aktis”, București 2002, 59-66.

124). „Educația ca armonie între credință și cultură, astăzi”, in Dialog teologic 23 (2009) 11-18.

125). „Rezistența anticomunistă prin valori spirituale”, in Dialog teologic 24 (2009) 11-14.

126). „Biserica și politica. Despre angajarea credincioșilor laici în politică”, in Cronica 12 (2009) 22;23.

127). „Literă și spirit. Paradigme vechi și noi”, in Cronica 9 (2010) 22-23.

128). „Mesaj de Paște”, in Drumuri deschise, nr. 138 / aprilie 2011, pp. 4-5. Articolul a fost reluat sub titlul „Gânduri pascale”, pe site-ul Institutului Teologic Romano-Catolic din Iași, www.itrc.ro, din 24 aprilie 2011.

129). „Prima mea întâlnire cu Papa Ioan Paul al II-lea”, in Vlad Mixich (ed.), „Întâmplări cu Papa Ioan Paul al II-lea povestite de români care l-au întâlnit”, în: www.HotNews.ro, din 28 aprilie 2011.

130). „România și Fericitul Ioan Paul al II-lea”, in Academica (Revista editată de Academia Română), nr. 6-7 / iunie-iulie 2011, anul XXI, pp. 65-68. Articolul a fost publicat mai întâi în Cronica 5 (mai 2011) 3.

131). „Din România l-am chemat pe fiul meu! In memoriam Anton Durcovici”, in Mesagerul Sfântului Anton, nr. 108, septembrie-octombrie 2011, 10.

132). „Identitatea națională și spiritul european în gândirea Papei Ioan Paul al II-lea”, in Cronica 12 (2010) 22-23, reluat în: România Culturală, 11 ianuarie 2011.

133). „Filosoful beatificat. Despre Antonio Rosmini”, in Mesagerul Sfântului Anton, nr. 110, ianuarie-februarie 2012, 12.

134). „A fi sau a nu fi … european”, in Valerius M. Ciucă, Euronomosofia. Volumul I. Prolegomene la o operă în eșafodaj, Editura Fundației Academice Axis, Iași 2012, 13-15.

135). „Duhul Sfânt suflă unde vrea … chiar și în China!”, in Mesagerul Sfântului Anton, nr. 112, mai-iunie 2012, 12.

136). „Mergeți la George Bernanos”, in Isidor Chinez, Omul între păcat și har în scrierile lui Georges Bernanos, Editura Sapientia, Iași 2012, 11-13.

137). „Petru Albert, așa cum l-am cunoscut”, in Mesagerul Sfântului Anton, 114 (septembrie-octombrie 2012), 16-18. Supliment: In memoriam. Pr. Petru Albert OFMConv.

138). „Simboluri ale credinței (I)”, in Actualitatea creștină 10 (2012) 16-17.

139). „Simboluri ale credinței (II)”, in Actualitatea creștină 11 (2012) 16-17.

140). „Mons. Vladimir Ghika”, in Mesagerul Sfântului Anton, 115 (noiembrie-decembrie 2012) 14.

141). „Simboluri ale credinței (III). Sfântul Toma de Aquino spunea Crezul de două ori pe zi”, in Actualitatea creștină 12 (2012) 16-17.

142). „După unsprezece ani”, in Caietele Institutului Catolic, nr. 1-2 (19-20), 2012, 7-9.

143). „Simboluri ale credinței (IV). Simbolul niceean”, in Actualitatea creștină 1 (2013) 16-17.

144). „Anton Durcovici”, in Mesagerul Sfântului Anton 116 (ianuarie-februarie 2013) 18.

145). „Simboluri ale credinței (V). Simbolul constantinopolitan”, in Actualitatea creștină 2 (2013) 16-17.

146). „Receptarea simbolului credinței. Conciliul de la Efes (431)”, in Actualitatea creștină 3 (2013) 8-9.

147). „Receptarea simbolului credinței. Conciliul de la Calcedon (451)”, in Actualitatea creștină 4 (2013) 24-25.

148). „Martori ai credinței. Fericitul John Henry Newmann”, in Mesagerul Sfântului Anton, 117 (martie-aprilie 2013) 16-17.

149). „Receptarea simbolului credinței (III). Conciliul Vatican II – Dei Verbum”, in Actualitatea creștină 5 (2013) 16-17.

150). „Experiența mistică originală a sf. Tereza de Lisieux”, in Mesagerul Sfântului Anton, 118 (mai – iunie 2013) 18-19.

151). „Receptarea simbolului credinței (IV). Conciliul Vatican II – Lumen gentium”, in Actualitatea creștină 6 (2013) 16-17.

152). „Receptarea simbolului credinței (V). Conciliul Vatican II – Sacrosanctum concilium”, in Actualitatea creștină 7 (2013) 16-17.

153). „Întrebări – amintiri de la beatificarea mons. Vladimir Ghika”, in Mesagerul Sfântului Anton, 120 (septembrie – octombrie 2013) 10-12.

154). „Europa creștină. Europa cu doi plămâni”, in Cultura, nr. 491/30.10.2014

155). „Mormântul gol este leagănul creștinismului”, in Mesagerul Sfântului Anton, 135 (martie-aprilie 2016) 8-11.

156). „Binecuvântați-i pe cei care privesc cu simpatie”, in Acad. Cristian Hera/Conf. dr. Adrian Peticilă, Academicianul Valeriu D. Cotea 90/65 de ani dedicați științei viei și vinului, Editura Academiei Române, București 2016, 69-70.

157). „Crăciun cu filosofi”, in Cultura, nr. 555 (22 decembrie 2016) 8-9.

 

IV). Studii

1). „Homo religiosus și ontologia pragmatică”, in C. Mircea/R. Lazu (coord.), Orizontul sacru, Editura Polirom, Iași 1998, 77-94.

2). „Limbajul ca semn al realului”, in Caietele Institutlui Catolic 1 (2000) 104-115.

3). „A. Durcovici și neotomismul în România”, in Pro Memoria (București) 3/2004, 127-141.

4). „Mons. Anton Durcovici. Pastorația intelectualilor din București între 1936 și 1940″, in D. Doboș / E. Bortoș, Parohia catedralei „Sf. Iosif” din București”, Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice, București 2005, 187-198.

5). „Sacru, magic și definiții ale omului în cultura contemporană (cu referire la romanul Stăpânul inelelor și ecranizarea acestuia)”, in V. Nemoianu / R. Lazu, J. R. R. Tolkien. Credință și imaginație, Editura Hartmann, Arad 2005, 115-136.

6). „Era Vărsătorului”, in Sorin Pârvu (coord.), Dicționar de postmodernism. Monografii și corespondențe tematice, Editura Institutul European, Iași 2005, 65-78.

7). „Constituția dogmatică despre Biserică Lumen gentium”, in Dialog teologic 16 (2005) 137-153.

8). „Francisc Xaveriu Habeni și Anton Trifaș”, in Dialog teologic 18 (2006) 79-91.

9). „Benedict al XVI-lea și iubirea. Eros, agape și philia în enciclica Deus caritas est”, in Dialog teologic, 20 (2007) 160-180.

10). “Papa Ioan Paul al II-lea: Glasul celor fără de glas – Un an de la moartea unui mare prieten al vieții”, in T. Ghideanu (coord.), Învățătura adevărată. Adversus haeresin (sic!). Filosofie creștină și dialog cultural, Editura Lumen, Iași 2007, 37-47.

11). „Metafizica și bicicleta la Battista Mondin”, in B. MONDIN, Manual de filozofie sistematică. Logică, semantică, gnoseologie, vol. 1, Editura Sapientia, Iași 2008, 9-31.

12). „Moartea episcopului Anton Durcovici. O introducere în teologia creștinismului contemporan”, in Tudor Ghideanu (coord.), Adversus haereses. Filozofie creștină și dialog cultural, vol. II, Lumen, Iași 2008, pp. 171-196. De asemenea, în: Pro Memoria 7 (2008, București) 119-148.

13). „Anton Durcovici. Un al doilea sfânt Toma de Aquino?”, in Wilhelm Dancă (ed.), Anton Durcovici. Lecții tomiste despre Dumnezeu (1936-1940), Editura Sapientia, Iași 2008, 17-33.

14). „Icoana: imagine și cuvânt. Pentru o introducere în filozofia icoanei”, in Hermeneia, Editura Fundației Academice AXIS, Iași 2008, 54-67.

15). „Testamentul spiritual al episcopului Anton Durcovici”, in Buletin istoric 9 (Iași 2008) 205-224.

16). „Paradoxurile modernității. Ioan Paul al II-lea și contradicțiile lumii moderne”, in PS Aurel PERCĂ (coord.), Ca toți să fie una. Studii și articole în onoarea PS Petru Gherghel cu ocazia aniversării a 20 de ani de episcopat și 70 de ani de viață, Editura Sapientia, Iași 2010, 44-67.

17). „Martori ai adevărului filosofic”, in Tudor Ghideanu (coord.), Adversus haereses. Învățătura adevărată, vol. IV, Editura Lumen, Iași 2010, pp. 547-584 (Sunt selectate câteva elemente din articole și studii deja publicate).

18). „Biserica și Statul la mons. Anton Durcovici”, in Anton Durcovici, Nu sunt de acord. Declarații din arestul Securității București (1950), Editura Sapientia, Iași 2011, 7-33.

19). „Un Papă contrar sistemelor totalitare și aproape de români”, in Profet al vremurilor noi. Volum festiv publicat cu ocazia beatificării Papei Ioan Paul al II-lea, 1 mai 2011, Editura ARCB, București 2011, 15-54.

20). „Homo orans. Fenomenologia rugăciunii la Tomáš Špidlík”, in Vatra 3-4 (2012, Târgu Mureș) 70-76.

21). „Provocările libertății religioase în România”, in Nelul Burcea/Thomas Schirrmacher (ed.), Jurnalul libertății de conștiință, Editura Universitară, București 2013, 486-500.

22). „De la cine a învățat Vladimir Ghika să se roage?”, in Caietele Institutului Catolic 23 (2015) 91-110.

23). „Izvoarele teologice ale expunerii tomiste la simbolul apostolilor”, in Toma de Aquino, Expunere la Simbolul Apostolilor, traducere, studiu introductiv și note de Wilhelm Dancă, Editura Polirom, Iași 2016, 5-41.

 

V). Comunicări

1). „Sfântul Duh și religiile necreștine”, in Dialog teologic 1 (1998) 124-146.

2). „Drepturile și obligațiile părinților în educația copiilor”, in Dialog teologic 2 (1998) 180-193.

3). „Dumnezeu fără Dumnezeu”, in Dialog teologic 3 (1999) 77-92.

4). „Dimensiunea cristologică a dialogului teologic”, in Dialog teologic 4 (1999) 118-136.

5). „Unitatis redintegratio: Unitatea reconciliată a Bisericii”, in W. Dancă (coord.), Euharistia în viața Bisericii, Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice București 2000, 65-78.

6). „Omul ca imagine a Sfintei Treimi”, in Dialog teologic 5 (2000) 69-88.

7). „Euharistia și întruparea după sfântul Toma de Aquino”, in Dialog teologic 6 (2000)  211-220.

8). „Statutul embrionului uman după Sfântul Toma de Aquino”, in Studii tomiste Anul I (2001) 120-131.

9). „Respectul față de persoana umană și transplantul de organe”, in Actele Congresului internațional Familia și viața la începutul unui nou mileniu creștin, Patriarhia Română, București 25-27 septembrie 2002, 216-221.

10).  „Familia ca formă de rezistență la ideologii”, in Dialog teologic 8 (2001) 101-111.

11). „Creștinismul este o religie?”, in Dialog teologic, 9 (2002) 39-51.

12). „Raportul dintre Biserică și Stat după Sfântul Toma de Aquino”, in Studii tomiste II (2002) 116-133.

13). „Omul recent și noua evanghelizare”, in Dialog teologic 13 (Iași 2003) 38-62.

14). „Morala comunicării adevărului. Dialogul dintre filozofie, teologie și știință”, in Dialog teologic 15 (2005) 53-65.

15). „Dialogul dintre filozofie, teologie și știință”, in Academica, nr. 37, aprilie 2005, anul XV, 174, 59-61.

16). „Influențe neoplatonice în concepția tomistă despre suflet”, in Studii tomiste, Anii IV-V (Cluj-Napoca 2004-2005) 123-139.

17). „Dumnezeu, Europa și religiile. Identitatea creștină și pluralismul religios”, in Dialog teologic 19 (2007) 132-147.

18). „Omul și economia de piață astăzi”, in Dialog teologic 21 (2008) 49-68.

19). „Rugăciunea și căderea comunismului”, in Dialog teologic 25 (2010) 108-124.

20). „Vladimir Ghika, un tomist convins?”, in Studii tomiste, Anul XI (2011), Editura Sapientia Iași, 99-116.

21). „Anton Durcovici, preot profesor de credință”, in Wilhelm Dancă (coord.), Pe urmele Bunului Păstor, Editura ARCB, București 2014, 11-39.

 

VI). Recenzii

1). J. Daniélou, Reflecții despre misterul istoriei, (traducere în românește de Willi Tauwinkl), Editura Universității, București 1996, 300 p.), in Actualitatea creștină 22 (1996) 5.

2). E. Munteanu / L.G. Munteanu, Aeterna Latinitas, Polirom, Iași 1997, 423 p., in Actualitea creștină 9-10 (1997) 10-11.

3). J. Ratzinger, Sale della terra (Sarea pământului), Edizioni San Paolo, Roma 1997, in Actualitatea creștină 12-13 (1997) 15;28;29-30.

4). B. M. Mandache, Oglinda unității, Editura Presa Bună, Iași 2001, in Cronica 7 (2001) 6.

5). Claudiu Dumea, Cuvintele de pe urmă rostite de Cristos pe cruce, Sapientia, Iași 2001, in Dialog teologic 7 (2001) 196-197.

6). Ioan Paul II, Sacramentul spovezii, Sapientia, Iași 2001, in Dialog teologic 7 (2001) 190-191.

7). J. Dreisben-H. Steffans, Celebrarea cuvântului lui Dumnezeu în luna mai, Sapientia, Iași 2001, in Dialog teologic 7 (2001) 189.

8). A. I. Adămuț, Filosofia Sfântului Augustin, Editura Polirom, Iași 2001, in Dialog teologic 8 (2001) 270-271.

9). Actele Congresului Internațional, Familia și viața la începutul unui nou mileniu creștin, București, Palatul Patriarhiei, 25-27 septembrie 2001, in Dialog teologic 8 (2001) 271-273.

10). L. Farcaș, Die soziale Dimension der Metanoia. Bekehrung aus der sozialen Sünde und Wandel der schuldhaften Strukturen, Editura Sapientia, Iași 2002, in Dialog teologic 10 (2002) 220-222.

11). V. Nemoianu, Înțelepciunea calmă. Dialoguri în cyberspace cu Robert Lazu, Editura Sapientia, Iași 2002, in Dialog teologic 10 (2002) 230-231.

12). D. Spataru, Sacerdoti e diaconesse. La gerarchia ecclesiastica secondo i Padri Cappadoci, Edizioni Studio Domenicano, Bologna 2007, 502p., in Dialog teologic 20 (2007) 184-185.

13). Pr. Dr. Nicolae Răzvan Stan, Antropologia din perspectiva cristologică: bazele doctrinaire ale vieții duhovnicești, Editura Arhiepiscopiei Tomisului, Constanța, 2007, 571p, in Dialog teologic 20 (2007) 185-189.

 

VII). Cursuri

1). Introducere în logică, ITRC, Iași 1997, 79p.;

2). Introducere în teologie, ITRC, Iași 1997, 118p.;

3). Elemente de psihologie filozofică, ITRC, Iași 1997, 104p.;

4). Introducere în metafizică, ITRC, Iași 1997, 95p.;

5). Cosmologie filozofică, ITRC, Iași 1997, 112p.;

6). Logica filozofică, ITRC, Iași 1998, 169p.;

7). Filozofia naturii, ITRC, Iași 1998, 200p.;

8). Etica, ITRC, Iași 1999, 210p.;

9). Filozofia religiei, ITRC, Iași 1999, 115p;

10). Filozofia patristică, ITRC, Iași 2000, 160p;

11). Teologia filosofică, ITRC, Iași 2002, 139p;

 

IX). Traduceri

1). „Documente inedite privind Seminarul Teologic din Iași” (din italiană), in Dialog teologic 1 (1998) 154-158.

2). IOAN PAUL II, „Mesajul Urbi et Orbi de Crăciun” (din italiană), in Actualitatea creștină 1 (2001) 2-3.

3). „Dorința de unire a Bisericilor la mitropolitul ortodox Visarion Puiu” (din italiană), in Dialog teologic 5 (2000) 205-219.

4). JOSEPH CARD. RATZINGER, „Despre ecleziologia constituției Lumen gentium” (din italiană), in Dialog teologic 7 (2001) 14-31.

5). FLAVIO PAJER, „Studiul științelor religioase într-o Europă multiculturală” (din italiană), in Dialog teologic 9 (2002) 76-102.

6). IOAN PAUL II, „Mesajul pentru Ziua Mondială a Păcii. 1 ianuarie 2003”, in Actualitatea creștină 12 (2002)-1 (2003), supliment 2-5.

7). BRUNO FORTE, „Euharistia și Biserica, comuniune și misiune” (din italiană), in Dialog teologic 10 (Iași 2002) 17-28.

8). „Scrisoarea lui Theotimus, episcopul Scythiei, către împăratul Leon” (din latină), in: Nelu ZUGRAVU (director), Fontes Historiae Daco-Romanae Christianitatis. Izvoarele creștinismului românesc, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași 2008, 429-431.

9). „Scrisoare episcopilor Moesiei Secunda către Împăratul Leon (458)” (din latină), in Nelu ZUGRAVU (director), Fontes Historiae Daco-Romanae Christianitatis. Izvoarele creștinismului românesc, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași 2008, 433-435.

10). IOAN PAUL II, Fides et ratio. Scrisoare enciclică cu privire la raporturile dintre credință și rațiune (din italiană), Editura Presa Bună, Iași 1999.

11). IOAN PAUL II, Sacramentul Spovezii (din italiană), Editura Sapientia, Iași 2001.

12). IOAN PAUL II, Ecclesia de Eucharistia. Scrisoare enciclică cu privire la Biserică și raportul ei cu Euharistia (din italiană), Editura Presa Bună, Iași 2003.

13). IOAN PAUL II, Familia creștină în magisteriul Papei Ioan Paul al II-lea, antologie de texte (din italiană), în Dialog teologic 8 (2001) 112-220.

14). BENEDICT XVI, Deus caritas est – Dumnezeu este iubire, Scrisoare enciclică privind iubirea creștină (din franceză și germană), Editura Presa Bună, Iași 2006.

15). TOMA DE AQUINO, Expunere la Simbolul Apostolilor, traducere din limba latină, studiu introductiv și note de Wilhelm Dancă, Editura Polirom, Iași 2016.

 

X). Interviuri realizate

1). Un grup de copii din parohia Sinaia – „Biserica este casa Domnului”, in Dialog teologic 7 (2001) 98-108.

2). Un grup de credincioși din parohia N. Bălcescu – „Biserica îi ajută pe oameni să fie oameni”, in Dialog teologic 7 (2001) 109-121.

3). Acad. Valeriu D. Cotea – „Omul este o ființă care stă cu fața spre Biserică”, in Dialog teologic 7 (2001) 122-133.

4). Robert Lazu – „Biserica este organizată ierarhic”, in Dialog teologic 7 (2001) 134-143.

5). Tia Șerbănescu – „Biserica este subiect de presă”, in Dialog teologic 7 (2001) 144-147.

6). Alexander Baumgarten – „Biserica este izvor de cultură”, in Dialog teologic 7 (2001) 148-151.

7). Wili Tauwinkl – „Biserica pune întrebări omului”, in Dialog teologic 7 (2001) 152-155.

8). Isidor Chicet – „Biserica este subiect de literatură”, in Dialog teologic 7 (2001) 156-163.

9). Bogdan Mihai Mandache – „Biserica este pentru demnitatea omului”, in Dialog teologic 7 (2001) 164-166.

10). Mihai Mărtinuș – „Biserica este locul apropierii de Dumnezeu”, in Dialog teologic 7 (2001) 167-169.

11). Î.P.S. Ioan Robu – „Biserica să arate a biserică”, in Dialog teologic 14 (2004) 20-25.

12). P.S. Petru Gherghel – „Biserica frumoasă este biserica plină de lume”, in Dialog teologic 14 (2004) 26-34.

13). Ana Blandiana / Romulus Rusan – „Anton Durcovici, piatră vie a Bisericii”, in Dialog teologic 14 (2004) 35- 46.

 

XI). Interviuri acordate

1). „Roadele se vor vedea mai târziu” (dialog cu un seminarist), in Lumina creștinului 4 (2001) 9.

2). „Drumuri deschise 90” (dialog cu un seminarist), in Drumuri deschise, 12 (2001) 18-21.

3). „Cum se formează un preot? Rectorul Seminarului stă de vorbă cu un seminarist” (dialog cu studentul Claudiu Budău), in Actualitatea creștină 12 (2002) – 1 (2003) 23-30.

4). „Institutul Teologic Sf. Tereza din București, un loc al bucuriei împărtășite” (dialog cu un student), in Principium 1 (2002-2003) 9-12.

5). „Creștinismul și provocările actuale” (dialog cu pr. Nicolae Răzvan Stan), in Mitropolia Olteniei 5-8 (2006) 134-151.

6). „Omul are puterea de a cunoaște adevărul …” (dialog cu Cătălin Mosoia), in C. Mosoia, În dialog cu … Despre știință și religie, Editura Curtea Veche, București 2007, 103-111.

7). „Anton Durcovici, între București și Iași” (dialog cu pr. Francisc Doboș), in Actualitatea creștină 5 (2008) 4-5.

8). „Fidelitatea lui Cristos, fidelitatea preotului” (dialog cu Liana Gehl), in Actualitatea creștină 7 (2009) 16-17.

9). „Preotul trebuie să fie prietenul lui Dumnezeu” (dialog cu Claudia Stan), in De ce sunt preot. 15 dialoguri îndrăznețe, Editura ARCB, București 2010, 245-246.

10). „Catolicismul românesc contraatacă” (I) (dialog cu Cristian Bădiliță), in Oglinda net, din 20 aprilie 2011; vezi www.oglindanet.ro

11). „Catolicismul românesc contraatacă” (II), (dialog cu Cristian Bădiliță), in Oglinda net, din 8 mai 2011; vezi www.oglindanet.ro

Textul acestor două interviuri a apărut și in Cristian Bădiliță / Otniel Vereș, Biserici, secte, erezii? Dialoguri fără prejudecăți despre marile tradiții creștine, Editura Curtea Veche, București 2011,43-61.

12). ”Preotul paroh, garantul unității comunității parohiale” (dialog cu Cristian Bădiliță), in Timpul (28 iulie – 3 august 2011) 7.

13). „Orice Papă e de tranziție” (dialog cu George Gurescu), in Opinia veche 452 (Iași, 18-24 martie 2013) 8-9.

14). „Lumea ca lumea are o inimă” (dialog cu Cristiana Bortaș), in Ziarul de Roman (Roman, 30 septembrie 2013).

15). „I militi ignoti della fede”, Prima parte, (dialog în italiană cu Umberto Rondi), in TV2000 (Roma, 31 ianuarie 2014).

Cf.http://www.youtube.com/watch?v=Sr0VHVTy44E&feature=c4-overview-vl&list=PL6AqvbxnE8H6oZlGO_69iOlsHkjXkV2AO

16). „I militi ignoti della fede”, A doua parte, (dialog în italiană cu Umberto Rondi), in TV2000 (Roma, 7 februarie 2014).

17). „Un episcop martir – Anton Durcovici” (interviu realizat de Iulia Hossu Longin), serialul „Memorialul Durerii”, încărcat pe youtube în 21 iunie 2014

(www.youtube.com/watch?v=s30-JOVVe6A).

18). Dialog cu Ana Petrache despre cartea Sf. Ioan Paul al II-lea În mâinile Domnului. Însemnări spirituale publicat de HotNews (4 mai 2015)

https://www.youtube.com/watch?v=3qXceSpEqUs

19). „Le tante Romanie” (interviu acordat părintelui Francesco Strazzari), în Il Regno – attualità, Bologna 2015, 243.

 

*****

 

București, 22 martie 2017                                                       Pr. Prof. Dr. Wilhelm Dancă

  • 22 martie 2017