Wilhelm Dancă

Nihil sine Deo!
Predica: Dragoste și lege

SFÂNTUL AUGUSTIN DRESPRE DRAGOSTE ȘI LEGE

(1) «Este scris: „Îți voi cânta Dumnezeule, cântare nouă; Te voi sărbători în psaltire cu zece strune” (Ps 143, 9). Prin psaltire cu zece strune înțelegem cele zece porunci ale Legii. Dar, a cânta și a sărbători este ocupația celor care îl iubesc pe El, căci frica era partea vechiului om, și dragostea este duhul omului celui nou. Și așa distingem cele două Testamente, pe cel Nou și pe cel Vechi, figurate, spune Apostolul, de cei doi fii ai lui Avraam, dintre care cel dintâi este născut din roabă și celălalt din femeia liberă, și care reprezintă, spune el, cele două Testamente. Frica, într-adevăr, este proprie robiei, dragostea este însușirea libertății. Apostolul îl remarcă și pe acesta: „Nu ați primit iarăși duhul robiei pentru a vă conduce prin frică? Ci ați primit duhul înfierii care ne face să strigăm: Părinte, Părinte!” (Rom 8, 15). Ioan zice asemenea: „Nu există frică întru dragoste; căci dragostea desăvârșită izgonește frica” (1 In 4, 18). Dragostea este, deci, aceea ce cântă cântare nouă. Frica servilă a vechiului om poate avea psaltirea cu zece strune; iudeii trupești au primit aceste zece porunci ale Legii, dar nu pot cânta la această psaltire cântarea cea nouă, sunt sub lege și nu ar putea să o împlinească. Are instrumentul, dar nu îl atinge; psaltirea este pentru el o greutate, nu o podoabă. Dimpotrivă, acela care se află sub har, și nu sub Lege, împlinește poruncile, căci Legea nu este pentru el o greutate ci o împodobire; frica lui nu este împovărată, ci dragostea este înfrumusețată; și, cuprind de duhul iubirii, cântă la psaltirea cu zece strune cântarea cea nouă.

(2) Iată ce spune Apostolul: „Cel ce iubește pe aproapele său, împlinește Legea”. De fapt: „Să nu săvârșești adulter, să nu ucizi, să nu furi, să nu poftești, și dacă este vreo altă poruncă, totul se rezumă la acest cuvânt: Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dragostea de aproapele nu lucrează răul. Dragostea este deci deplinătatea Legii” (Rom 13, 8-10). Domnul a zis: „Nu am venit să strice Legea ci să o împlinesc” (Mt 5, 17), de aceea a dat ucenicilor săi o poruncă din care ar lua puterea de a împlini Legea: „Vă dau vouă poruncă nouă, să vă iubiți unul pe altul” (In 13, 34). Nimic uimitor dacă această nouă poruncă cântă cântarea cea nouă, de vreme ce aceste zece porunci ale Legii sunt psaltirea cu zece strune, am spus, și dragostea este desăvârșirea Legii. Zicând: „Să nu săvârșești adulter, să nu ucizi” și restul, Sfântul Apostol Paul a vrut doar să amintească unora despre corzile acestei psaltiri, pentru a da, prin aceasta, o idee despre celelalte. Și așa cum dragostea cuprinde două porunci la care Domnul raportează toată Legea și Profeții, ceea ce arată bine că dragostea este desăvârșirea Legii, astfel cele zece porunci sunt ele însele împărțite în două table. Trei au fost scrise pe o tablă și șapte pe cealaltă. Primele trei se referă la dragostea de Dumnezeu, și celelalte la dragostea de aproapele.

(5) Astfel deci, să cântăm cântarea cea nouă, să cântăm la psaltirea cu zece strune. Această nouă cântare este darul Noului Testament, care ne distinge de vechiul om, de omul pământesc, care a fost făcut primul din pământ. Căci el a fost alcătuit din pământ și, după ce a pierdut fericirea, a fost aruncat în mizerie, întru dreapta pedeapsă a neascultării poruncii dumnezeiești. Dar ce zice Profetul lăudând harul dumnezeiesc, care împacă cu Dumnezeu prin iertarea păcatelor și care ne înnoiește nimicind vechea bătrânețe? „M-a scos din abisul mizeriei și din tina noroiului; a întărit picioarele mele pe piatră și mi-a îndreptat pașii; a pus în gura mea cântare nouă, cântare Dumnezeului nostru” (Ps 39, 3-4). Aceasta este cântarea cea nouă pe care o cântă din psaltirea cea cu zece strune. Fiindcă nimeni nu-l laudă pe Dumnezeu, adică nimeni nu cântă slava lui, decât acordându-și faptele și cuvintele prin îndoita dragoste de Dumnezeu și de aproapele.»

Din Sfântul Augsutin, Predica 33, 1-2, 5, tomul VI, ediția Raulx, pp. 137-139. Fericitul Augustin, Predici, trad. Arsenie Obreja, Ed. Oastea Domnului, Sibiu 2010, pp. 169-174.

Mai jos puteți să ascultați predica din 12 februarie 2017 (Duminica a VI-a, Anul A):

  • 12 februarie 2017