Wilhelm Dancă

Nihil sine Deo!
Nu vă fie frică! Isus este cu noi, în noi!

În evanghelia după Matei se găsesc cinci discursuri misionare. Astăzi, 21 iunie 2020, la catedrala „sfântul Iosif” din București, ba chiar în catedrală, l-am meditat pe cel de-al doilea (Mt 10, 26-33). Aici apare de trei ori îndemnul: „nu vă fie frică!” sau „nu vă temeți!”, ori „nu vă fie teamă!”. La evanghelistul Matei, îndemnul „nu vă fie frică!” este ca un fel de ramă a tabloului care este viața, moartea și învierea Domnului. Într-adevăr, de la început și până la sfârșit, evanghelia lui Matei este traversată de cuvintele de îmbărbătare ale lui Isus adresate ucenicilor trimiși în misiune.

Domnul Christos avea suficiente motive să-i încurajeze pe discipoli pentru că, în calitate de Fiu al Omului, a văzut cum s-au comportat față de El în timpul pătimirii. Lamentabil! Nu mai detaliez. Toți au fost cuprinși de frică sau rușine și l-au părăsit. Era vorba despre frica în fața morții. Sau despre rușinea față de coreligionarii lor. Dar acum, după învierea și înălțarea Domnului, discipolii se confruntau cu alte pericole. Trebuiau să depășească rezistența comunității iudaice la noutatea Evangheliei. De asemenea, aveau de înfruntat structurile răului sau ale Celui Rău, care treceau dincolo de poporul din care proveneau. Toți oamenii sunt părtași la trupul mistic al Răului, chiar toți, fără nicio discriminare. Lucrul acesta era valabil atunci, este și astăzi.

Ucenicii sunt ucenici dacă „pleacă” în misiune sau dau mărturie despre Christos. Uneori nu trebuie să plece nicăieri, fiindcă locul în care se află este deja pământ de misiune. Dar după colț pândește teama, indiferent de mărimea și numărul greutăților care se întrevăd. Astăzi, precum odinioară primilor discipoli plini de fricăD12, Domnul ne dă câteva motive de întărire a încrederii în El. Primul, prin întrupare, într-un anumit fel, Fiul lui Dumnezeu s-a unit cu fiecare om. El este în noi. Al doilea, omul valorează mai mult decât orice din lumea asta. Suntem prețuiți de Dumnezeu, de aceea El este cu noi. Al treilea, Isus i-a promis tâlharului căit că va fi cu dânsul în paradis. Deci, Domnul va fi și cu noi.

Despre toate acestea, și altele în plus, vă invit să ascultați omilia postată mai jos.

  • 21 iunie 2020