Wilhelm Dancă

Nihil sine Deo!
Ispitirea lui Isus în pustiu și ispitele ucenicilor, astăzi

În prima duminică din Postul Mare am vorbit despre ispitirea lui Isus în pustiu. Am actualizat ispitele lui Isus ținând cont de provocările ucenicilor lui, astăzi.

Astfel, prima ispita se traduce prin tentația de a satisface interesele proprii, indiferent de funcția pe care o ocupi. Isus a răspuns asumându-și calea slujirii.

A doua ispită constă în a ocupa poziții de putere prin alinierea la lucrarea răului. Isus a răspuns asumându-și crucea.

A treia ispită se referă la nevoia noastră de securitate spirituală, existențială și dorința de a fi mereu mângâiați de Dumnezeu. Isus a manifestat iubirea matură a Fiului, nu iubirea capricioasă a copilului. Sfântul Antonie, abate, spune: „Dacă nu ești ispitit, nu poți fi mântuit”. Ispita este un „loc spiritual” în care suntem mânați de Duhul Sfânt pentru a alege să fim fii în Fiul lui Dumnezeu. Și ceva mai angajant, pentru a lua distanță față de egoismul din noi. Scopul ispitelor din viața ucenicilor este creșterea în asumarea identității de fiu al lui Dumnezeu.

  • 6 martie 2022