Wilhelm Dancă

Nihil sine Deo!
Ionel Valentin Vlad și metafizica luminii

Ionel Valentin Vlad ar fi împlinit vârsta de 75 de ani în 22 septembrie 2018. Puțin a lipsit ca să ajungă la această frumoasă vârstă. Dumnezeu l-a chemat la sine anul trecut în 24 decembrie 2017. Oamenii spun că a murit înainte de vreme, dar … nu-i așa, omul vede, iar Dumnezeu pre-vede. Ca profesie a fost inginer și fizician. Foarte bun în domeniul lui. A devenit membru al Academiei Române în 1991. Din 2010 și până la moarte a fost președintele Academiei Române. Printre multele lui realizări trebuie remarcată alegerea Papei Francisc ca membru de onoare al Academiei Române. Poate puțin știu că acad. Ionel Valentin Vlad a îmbrățișat religia romano-catolică încă din copilărie, îndrumat de mama sa, și a practicat-o cu devoțiune.

Cu ocazia aniversării a 75 de ani de la naștere, Academia Română a organizat o sesiune de comunicări prezidată de acad. Bogdan Simionescu. Sufletul acestei întâlniri au fost dna profesor Adriana Vlad și fiica lor, dna Ana Vlad. Am acceptat invitația să vorbesc despre Ionel Valentin Vlad atât în numele I.P.S. Ioan Robu, cât și al credincioșilor catolici care l-au cunoscut și prețuit.

În comunicarea pe care am prezentat-o cu această ocazie am subliniat două virtuți morale distinctive ale omului și creștinului Ionel Valentin Vlad: simplitatea și generozitatea. Aceste trăsături derivau dintr-o metafizică implicită care era deschisă fizicii pe care o studia cu pasiune. Tema principală a intervenției mele a fost metafizica luminii dezvoltând, pe scurt, două linii de interpretare dezvoltate în Evul Mediu. Prima este metafizica luminii create (lumen, lat.) care participă la lumina necreată (lux, lat.). Această linie a început cu Plotin și a continuat cu Augustin, Isaac Israeli, Avicena, Grossatesta și Bonaventura. A doua este metafizica luminii ca structură constitutivă a lumii care a început cu Aristotel și a fost dezvoltată de Toma de Aquino. În cazul de față lumina este înțeleasă ca al cincilea element ce structurează cosmosul întreg, deci și omul. Celelalte patru sunt pământul, apa, focul și aerul.

Metafizica luminii a inspirat multe interpretări ale Scripturii. De exemplu, textul din Mt, 12, 31, unde se vorbește despre păcatul împotriva Duhului Sfânt, păcat care nu va fi iertat nici în lumea aceasta, nici în lumea viitoare, a fost înțeles ca refuz de a primi lumina. Pornind de aici am spus că Ionel Valentin Vlad nu a murit sau nu va muri pentru că nu a păcătuit împotriva luminii.

Detalii găsiți în comunicarea postată mai jos: