Wilhelm Dancă

Nihil sine Deo!
Trei remedii pentru vindecarea surdomuților spirituali

Da, este vorba despre trei remedii. Acestea sunt comunitatea bună, întâlnirea „fizică” a lui Christos și izolarea spirituală. Însă condiția de posibilitate pentru vindecare este răspunsul inimii la „effata!” („deschide-te!”) rostit de Christos astăzi în Evanghelia de azi (Mc 7, 34). Se deschide inima sau nu se deschide la Cuvântul lui Dumnezeu? Aceasta este întrebarea.

În omilie am subliniat că surdomutul vindecat de Isus nu era în întregime mut. Vorbea cu dificultate. Adică, avea probleme de comunciare. De aceea, am arătat în ce constă comunicarea adevărată și comunicarea falsă. Am vorbit despre bulimia comunicațională și degradarea cuvintelor din zilele noastre. Am atras atenția asupra pericolului de a banaliza nu doar cuvintele ci și experiențele noastre profunde. Lucrul acesta se întâmplă astăzi pe platformele de comunicare, cum ar fi Facebook sau Instagram.

Ce-i de făcut? Ascultați și vedeți câteva propuneri de vindecare a surdomuților din comunitățile noastre în omilia postată mai jos.

  • 5 septembrie 2021