Wilhelm Dancă

Nihil sine Deo!
Crăciunul început și cauză a reînnoirii noastre spirituale

În sărbătoarea Crăciunului sau a „Nașterii Domnului” din 25 decembrie 2021 am meditat despre misterul renașterii spirituale. Cred că la liturghia de la 12.15 din catedrala „Sfântul Iosif” au fost mai mulți ortodocși decât catolici. Aceștia din urmă au luat în serios îndemnul meu din duminica trecută. Atunci am spus: „Crăciunul cu ai tăi, Anul Nou cu cine vrei!” Catolicii care lucrează în București au ascultat îndemnul și au plecat la ai lor. Sau majoritatea dintre ei. Domnul să-i binecuvânteze cu zile frumoase în mijlocul familiei.

Am început meditația făcând o comparație între Geneză 1,1-3 și Ioan 1, 1-3. Punând în oglindă aceste două texte am înțeles că la începutul lumii, când lumea era în dezordine și întuneric, lumina a biruit prin Cuvântul lui Dumnezeu. El a zis: „să fie lumină” peste haosul, întunericul și golul care stăpânea pământul. Acum, de Crăciun, Dumnezeu Tatăl reface lumea derapată în întunericul păcatelor, prin Cuvântul făcut trup. Crăciunul este repetarea simbolică a Nașterii Domnului pentru fiecare generație din orice timp și loc. De aceea credem că Pruncul Născut la Betleem e început și cauză a reînnoirii spirituale a lumii.

La început Dumnezeu a făcut cerul și pământul doar prin Cuvântul său. Acum reface întregul univers prin Cuvântul întrupat. Drumul refacerii sau reînnoirii constă în a păstra legătura cu Persoana Cuvântului întrupat. Oamenii trăiesc când în lumină, cu Dumnezeu, în iubire și frumusețe, când în întuneric, orbecăind într-o viață fragmentată, lipsită de sens. Pentru a intra în lumină și a rămâne în lumină e nevoie de relația cu Persoana Cuvântului întrupat.

Lucrul acesta se poate realiza prin folosirea cuvintelor clare, frumoase, pline de iubire, respect față de aproapele. Cuvântul bun te face bun. Cuvântul rău te face rău. Mai mult, punerea în practică a iubirii face omul mai bun. Omul arată ce și cum este după cum vorbește. Dacă vorbește frumos, are un suflet bun, dacă vorbește urât, are o inimă rea.

Crăciunul este șansa oferită fiecărui om de a se renaște la o viață frumoasă. Pruncul Isus este începutul și cauza renașterii noastre spirituale. Pentru a face ca aceste idei să devină fapte am apelat la câțivia teologi și scriitori preferați. De pildă, Paul Claudel, Karl Barth, Hans Urs von Balthasar și Paul Evdokimov.

De aceea, să-L lăudăm și să-I cântâm și să ne bucurăm!

  • 25 decembrie 2021