Wilhelm Dancă

Nihil sine Deo!
Am primit darul libertății dar cum să rămânem liberi, astăzi?

În duminica din 26 iunie 2022 am încheiat festiv studiile universitare. Am fost împreună cu promoția 2022 și credincioșii prezenți în catedrala „Sfântul Iosif” din București. Am comentat Evanghelia dumincii, luată din Luca 9, 51-62. M-am oprit asupra libertății drept condiție cerută de Isus de la cei care vor să-L urmeze.

Astfel am analizat trei tipologii ale libertății. Prima e eliberarea din robia comodității. A doua, eliberarea din sclavia lucrurilor materiale. A treia, eliberarea din nostalgia față de trecut. Se poate întâmpla să avem nevoie de eliberarea din fiecare din aceste trei tipuri de libertate. Sau poate doar de una dintre ele. Oricum viața este complexă și de multe ori nu știm cum să trăim libertatea pentru a-L putea urma pe Christos.

M-am oprit în partea a doua omiliei asupra afirmației Sfântului Paul din Scrisoarea către Galateni 5, 1: „Christos ne-a eliberat ca să rămânem cu adevărat liberi”. Am arătat că, pornind de la contextul scrisorii, libertatea este încadrată între două prepoziții: „din” și „pentru”. Suntem liberi pentru că am fost eliberați de Christos din sclăvia Legii lui Moise, a păcatului și a morții. De asemenea, suntem liberi pentru „a-i sluji pe alții prin iubire”. Patologiile libertății exagerează sau neagă una dintre cele două prepoziții. Am comentat două patologii ale libertății: legalismul și permisivismul.

În partea a treia am arătat că astăzi există multe manuale pentru a-i ajuta pe oameni la „decision making”. Într-un anumit fel aceasta este menirea Faculății de Teologie Romano-Catolică din Universitatea București. Cum așa? Da, pentru că toate programele de studii sunt alcătuite din materii teologice, o treime, și din materii de specialitate, două treimi. Disciplinele teologice sunt motivaționale sau inspiraționale. Ele îi ajută pe absolvenți în luarea de decizii, în libertatea care le-a fost dăruită, pentru a-i sluji pe ceilalți în iubire. Într-adevăr, Facultatea noastră este un laborator pentru „decision making”. I-am felicitat pe absolvenți și i-am îndemnat să folosească acum, nu mai târziu, libertatea de a trăi și a vesti Evanghelia. În caz contrar vor creea condițiile de posibilitate ca această libertate să fie restricționată sau, ceva și mai rău, să fie interzisă.

Detalii în articolul de mai jos.

  • 26 iunie 2022