Wilhelm Dancă

Nihil sine Deo!
Christos e viu în Scripturi și Euharistie. Cum să-L recunoaștem?

Christos înviat continuă să se arate discipolilor săi. De ce? Pentru a le întări credința în Înviere și a-i face martori credibili. Astăzi am meditat la cele două semne prin care Domnul rămâne cu ucenicii. Este vorba despre semnul Cuvântului și semnul Euharistiei. Ele le spun celor care cred că Domnul este viu. Dar pentru a crede asta, este nevoie de interpreți ai Scripturii. La început a mai existat un semn, și anume mormântul gol. Primii ucenici care au avut o legătură strânsă cu Domnul „au văzut și au crezut”. De exemplu, sfântul apostol Ioan, ucenicul iubit.

Am pornit de la Evanghelia după Luca 24, 35-48. Aici este vorba despre doi ucenici care mergeau triști spre Emaus. Când le-a apărut Domnul Înviat, nu L-au recunoscut. Am pus accentul pe „recunoașterea” lui Isus și am subliniat trei pași importanți.

Primul, să ne familiarizăm cu Cuvântul Domnului. Cuvintele Scripturii nu sunt dovada în sine a Învierii. De ce? Pentru că ele pot fi abordate și în mod erudit, nu doar spiritual. De exemplu, unii caută în Biblie elemente culturale, folclorice, informații istorice sau geografice. Însă, cine crede, cine îl iubește pe Domnul, acela îl vede pe Isus Viu în Scripturi.

Al doilea, să căutăm și să ascultăm interpreții credibili ai Scripturi. În cazul de față credibilitate înseamnă competență dobândită prin trăirea Cuvântului. Ucenicii în drum spre Emaus au fost privilegiați. Isus însuși le-a explicat Scripturile cu privire la El. Interpreții credibili, asemenea lui Isus, aprind focul dragostrei față de Christos.

Al treilea, să nu fugim la Emaus. Astăzi, din păcate, sunt mulți cei care fug din Biserică. Fug spre Emausul descurajării și al indiferenței. Uneori au motive întemeiate, căci Biserica și interpreții nu sunt credibili. Isus ne îndeamnă să întreținem focul iubirii față de El. Poate la mulți dintre noi s-a stins. Cu siguranță, sub cenușă, mai există cărbuni aprinși. Să nu lăsăm să se stingă de tot.

În concluzie, Christos e viu. De aceea, să nu fugim la „Emaus”, să fim veseli!

Mai multe detalii în articolul postat mai jos.

  • 14 aprilie 2024
Vreți să-L vedeți pe Isus Înviat? Luați un bilet Ierusalim-Emaus dus-întors!

Întâlnirea celor doi ucenici în drum spre Emaus (Luca 24, 13-35) cu Isus Înviat cuprinde trei momente.

Primul este „liturgia drumului”. Înțelegem din această liturgie că Isus se revelează potrivit capacității discipolului de a primi revelația. De aceea, este important să ne pregătim înainte de a merge la biserică. Cum? Aflați în articolul postat mai jos.

Al doilea moment este „liturgia Cuvântului”. Comunicarea și explicarea Scripturilor ar trebuie să ne aprindă inimile. Cum citim Scripturile în biserică? Suntem pregătiți? Reținem ceva din lecturile biblice? Dacă nu ne amintim nimic, avem o problemă. Să nu ratăm întâlnirea cu Isus Înviat din Cuvântul vestit în biserică, pentru că vestirea Cuvântului este experiență pascală. Sau, ar trebui să fie.

Al treilea moment este „liturgia Euharistică”. Un prilej foarte bun de trăire vie a Paștelui. Jertfirea de sine a Fiului comemorată în Euharistie este modelul de „caritas” pentru ucenici. După exemplulu lui Isus, ucenicul face Paștele când îl primește pe aproapele în inima sa.

Am arătat că astăzi asistăm la o degradare a transcendenței evanghelice în Biserică. Sau, la un fel de reducție a Evangheliei la discursuri de tip ONG. În această logică reducționistă Isus este înțeles ca un fel de manager al unei organizații de binefacere. Biserică riscă să dispară, dacă nu se redimensionează ținânând cont de două criterii: asumarea umilinței și mărturisirea vie a lui Isus.

Emaus este un simbol al Sfintei Liturghii la care ucenicii participă duminică de duminică. Emaus cuprinde trei etape. Dintre toate, „liturgia drumului” este prima și cea mai determinantă pentru trăirea celorlalte două. Să nu o ratăm, căci Isus se revelează pe măsura pregătirii căutării Lui.

Am recomandat o carte și un film pentru aprofundare. Cartea este semnată de Chantal Delsol și se numește „Sfârșitul creștinătății”.

Filmul este „Des hommes et des Dieux”, din anul 2010. Dacă doriți să-l vedeți, aici este linkul: https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=56826.html

Mai multe detalii în articolul postat mai jos.

  • 23 aprilie 2023