Wilhelm Dancă

Nihil sine Deo!
Discipolul radicalizat identitar se vindecă prin iubirea-golire de sine

Fenomenul radicalizării identitare este ceva obișnuit. Se manifestă în timpul crizelor existențiale, spirituale, ideologice etc. Se întâlnește atât în Biserică, cât și în societate. Isus a observat la ucenicii din vremea Lui comportamente radicalizate identitar. Adică un fel de teamă față de străini și de ceilalți care nu sunt/gândesc la fel ca noi. Oare aceasta să fi fost cauza pentru care i-a scos din Galileea și i-a dus în ținuturile Tirului și Sidonlui? Se poate să fie una dintre cauze. Vorbește despre acest moment Sfântul Evanghelist Matei în capitolul 15, 21-28.

Pornind de la textul Evangheliei duminicii am meditat trei comportamente. Mai întâi m-am oprit la comportamentul marcat de frica de străini la ucenici, apoi la atitudinea disperată a femeii cananeene și, în final, la tăcerea lui Isus.

Discipolii de ieri și de azi sunt mereu ispitiți să vadă lumea doar prin ei înșiși. Cei care cad în această ispită devin fricoși față de semenii lor, dar mai degrabă agresivi, prepotenți și ipocriți. Soluția la aceste derive comportamentale este „țipătul” femeii disperate din cauza fiicei bolnave.

Femeia tulburată la maximum pentru că nu găsea un vindecător pentru fiica stăpânită de diavol este un model de insistență. Discipolii nu o suportau pentru că țipa în urma lor. Dar, țipătul femeii era justificat și bine orientat, adică îndreptat spre Domnul cel Milostiv. Marea iubire față de propria fiică bolnavă o golise complet de sine. Omul din modernitate este cumva la fel, țipă din cauza angoaselor, dar nu-l găsește pe Domnul. De aceea, femeia cananeană este un model.

În fine, Isus tace în fața țipătelor femeii, pentru că răspunsul la durerea ei cumplită era chiar El. Tăcerea Domnului este o invitație la a-L descoperi pe Dumnezeu în tăcere. Sfântul Maxim Mărturisitorul spune că „liniștea perfectă este cea mai puternică vestire a lui Dumnezeu”. De asemenea, tăcerea lui Isus este o chemare la a fi mai insistenți în rugăciunile noastre de cerere.

Nu vă fie teamă de străini! Am adăugat în acest articol și proclamarea Evangheliei din Matei 15, 21-28. Mai multe detalii găsiți mai jos.

  • 20 august 2023