Wilhelm Dancă

Nihil sine Deo!
Sărbătoarea Învierii Domnului 17/24 aprilie 2022

Cu ocazia sărbătorii Învierii Domnului am un mesaj pentru prietenii greco-catolici și ortodocși, dar și pentru prietenii catolici și (neo)protestanți. Mesajul este precedat de două întrebări.

CE NU ESTE ÎNVIEREA?

Învierea nu e o metaforă!

Învierea nu e o minune!

Învierea nu e un privilegiu!

Învierea nu e revenirea la viață a unui trup!

CE ESTE ÎNVIEREA?

Învierea e o făptură nouă!

Învierea e un eveniment istoric și, în același timp, metaistoric!

Învierea e un eveniment de credință și de iubire!

Învierea e trăire în prezența lui Isus cel Viu!

Sărbători pascale binecuvântate cu pace și lumină!

Christos a înviat!

P.S. „Învierea” de Piero della Francesca, pictură murală (1450-1463).

  • 23 aprilie 2022