Wilhelm Dancă

Nihil sine Deo!
Veniți la masa lui Christos! Viața merită trăită!

Prin anii 1960 episcopul Fulton Sheen a inițiat o serie de cateheze la televiziunea americană cu titlu: „Viața merită trăită!”. Despre valoarea și demnitatea vieții a fost vorba și în Evanghelia duminicii din 2 august 2020 (Mt 14, 13-21). Isus s-a retras într-un „loc nelocuit” pentru „a fi singur” și a medita drama sfârșitului violent al vieții sfântului Ioan Botezătorul, victimă a răului pur. Lumea a aflat unde se găsea și a venit după dânsul. Isus a lăsat planurile lui deoparte și, fiind „cuprins de milă”, a început să vindece pe cei bolnavi, iar spre seară, să sature mulțimile înfometate.

Astfel am asistat la două feluri de minuni: vindecările celor bolnavi și înmulțirea pâinilor. În primul caz oamenii cooperează cu planul de mântuire al lui Dumnezeu. Se deschid iubirii divine și acceptă să intre în atracția Prezenței dragostei lui Christos. În al doilea caz materia primește un sens salvator prin puterea aceluia care s-a golit de divinitatea sa. Prin renunțarea la natura divină și îmbrăcarea firii omului Isus a intrat în posesia tuturor energiilor și materiilor cosmice pe care acum le orientează spre binele omului. Și această minune asupra și cu ajutorul materiei neînsuflețite este rodul iubirii divine. Astfel suntem îndemnați să ne asumăm responsabil acest adevăr divino-uman: viața merită trăită!

Așadar dragostea lui Dumnezeu față de oameni inaugurează prin Christos un fel de Prezență dincolo de timp și de spațiu. Suntem chemați să intrăm în circuitul iubirii divine și să exercităm la rândul nostru, prin, cu și în Christos, minuni ale dragostei față de cei nevoiași, suferinzi, bolnavi, flămânzi. Mai mult decât atât, suntem chemați să vindecăm materia inertă, cosmosul și să-i dăm un destin personalizat. În felul acesta participăm la cultura vieții și respingem cultura morții. Prima cultură este întemeiată pe iubirea comuniune personală cu aproapele și cu Dumnezeu dincolo de timp și de spațiu. A doua cultură este susținută de alegerile acelora care ignoră sau resping Prezența iubitoare a lui Dumnezeu. Pe scurt, cultura vieții este susținută de credința în evanghelia de azi: viața merită trăită!

Mai multe detalii în articolul postat mai jos.

  • 2 august 2020