Wilhelm Dancă

Nihil sine Deo!
Comunicatorii sociali sunt mulți dar puțini strălucesc. De ce?

În Ziua Mondială a Comunicațiilor sociale am meditat la chemarea creștinului de a fi comunicator. M-am oprit la textul din prima scrisoare a Sfântului Petru (4, 13-16).

În prima parte am făcut o deosebire între celebritatea, slava sau mărirea umană și gloria sau slava divină. În termeni biblici gloria este valoarea reală a unei persoane în existența sa. Această valoare iradiază în jur lumină, strălucire.

În partea a doua am arătat că toți creștinii sunt chemați să comunice altora slava lui Dumnezeu. Această comunicare nu se face atât prin cuvinte, cât mai ales prin coerența dintre mesajul transmis și viață.

În zilele noastre există o problemă în comunicațiile sociale, și anume sunt multe mijloace de comunicare și puțini comunicatori credibili. Oare de ce? Un posibil răspuns ni-l dă Sfântul Petru. El spune că, dacă un creștin suferă pentru că este „creștin”, atunci este fericit sau strălucește. Totodată el atrage atenția că lucrurile nu stau la fel dacă cineva este ucigaș, hoț, răufăcător sau delator. Să recunoaștem că există comunicatori astăzi care îi „ucid” pe cei din jurul lor. Cum? Nu atât fizic, cât mai ales prin cuvinte „cumpărate” sau „vândute” pentru a distruge destine și vieți.

Să nu disperăm, dacă vom suferi din cauza acestora pentru numele lui Christos, vom fi îmbrăcați în glorie cerească. Și acest lucru contează cel mai mult.

Dacă doriți să aflați alte lucruri din meditație, deschideți linkul de mai jos.

  • 22 mai 2023