Wilhelm Dancă

Nihil sine Deo!
Dacă Biblia e soarele, creștinii ar fi „floarea soarelui”. Nu-i așa?

În Duminica Bibliei am pornit de la faptul că, astăzi, vestitorii Evangheliei sunt puțini. Și ceea ce este mai grav, că unii dintre aceștia nu o vestesc în mod credibil. Marcu 1, 14-20 atrage atenția asupra rolului extrem de important pe care îl au apostolii în transmiterea Cuvântului lui Dumnezeu. Am meditat textul de mai sus în această cheie de interpretare.

În prima parte am dezvoltat semnificația Evangheliei ca Veste Bună. Am subliniat că începutul existenței creștine este o Veste Bună, care vine de sus. Veștile rele vin de jos și distrug omul, nu-l împlinesc. Evanghelia este Veste Bună datorită conținutului ei. Adică, „timpul s-a împlinit și împărăția lui Dumnezeu este aproape”. Împărăția lui Dumnezeu este împărăția binelui, adevărului și a dreptății.

În partea a doua am vorbit despre acceptarea împărăției. Această disponibilitate caracterizează credința în Evanghelie. Credința și convertirea sunt răspunsul omului la Vestea cea Bună. Convertirea înseamnă schimbarea minții sau a modului de gândi. Cine gândește corect se comportă, acționează corect. Convertirea nu trebuie amânată. Trebuie să aibă loc „îndată” sau „imediat”. Așa au reacționat primii apostoli. De aceea am vorbit despre diferitele forme de timp din Evanghelie. Am arătat că există timp măsurat, cantitativ, cronologic, care are funcția de semn. Dar mai există și timp calitativ, kairotic. Timpul inaugurat de Isus este timp împlinit, kairotic.

În partea a treia am vorbit despre chemarea unor oameni la slujirea apostolică „full time”. În cazul lui Simon, Andrei, Iacob și Ioan și a celorlați apostoli este vorba de o „consacrare” pentru răspândirea Cuvântului lui Dumnezeu. Se deosebesc de ceilalți oameni care doar își orientează viața după Biblie. Sunt ca „floarea soarelui” care de dimineață caută lumina. În cazul de față este lumina Cuvântului. Apostolii nu doar că se deschid spre lumina Bibliei, ci îi ajută pe alții să se lumineze prin Cuvântul divin.

În concluzie toți creștinii ar trebui să fie ca un fel de „floarea soarelui”, căutând mereu lumina Bibliei.

Mai multe detalii în articolul postat mai jos.

  • 21 ianuarie 2024
Criza actuală a vocațiilor din Biserică este foarte gravă

Criza actuală a vocațiilor a stat în centrul meditației de astăzi. Punctul de pornire a fost Evanghelia după Matei 9, 36-10,8. Isus spune aici că „secerișul este mare, însă lucrătorii sunt puțini” (v. 37). Am dat câteva cifre. Astăzi în lume sunt aproximativ 415.000 de preoți catolici la o populație de 1,35 miliarde de catolici. Foarte puțini! S-au căutat și se caută soluții. Pentru ca ele să fie bune, ar trebui să ne rugăm pentru vocații. Așa spune Isus: „Rugați-L pe Domnul secerișului să trimită lucrători la secerișul lui!”. (v.38).

Am dezvoltat îndemnul Domnului Isus în trei direcții.

Mai întâi preoții și persoanele consacrate trebuie să se roage mai mult cu viața, nu atât cu buzele. Să fie martori credibili ai Evangheliei, molipsitori prin coerență, onestitate, generozitate.

Apoi să promovăm „Seminarul” din familii. De ce? Pentru că în familie se primește „simțul sacrului” sau „simțul lui Dumnezeu”. La vârsta de 5 ani fiecare copil este „setat” sau „pregătit” pentru a trăi realitățile sacre. De fapt, orice copil, când va fi mare, va face ceea ce a învățat acasă, în familie.

În fine, toți credincioșii, fără discriminare, sunt chemați să-și înrădăcineze vocația apostolică în milostivirea Domnului. Din Evanghelia duminicii aflăm că lui Isus i se face milă de popor. Erau ca niște oi fără păstor. De aceea, i-a chemat pe primii apostoli, toți cei 12 erau păcătoși și slabi. I-a trimis să-L vestească invitându-i să se bazeze nu pe „calitățile”/fragilitățile lor, ci pe compasiunea Lui față de popor.

În concluzie am amintit că anul acesta se împlinesc 100 de ani de la hirotonirea Fer. Vladimir Ghika. El spunea: „Nu-L iubim cum se cuvine pe Dumnezeu, dacă, iubindu-L, nu-i facem și pe alții să-L iubească”. Oare iubirea noastră față de Dumnezeu este molipsitoare? Trezește uimirea, admirația și respectul celor din jur?

Mai multe detalii în articolul postat mai jos.

  • 18 iunie 2023