Wilhelm Dancă

Nihil sine Deo!
Fides et ratio (Curs 12): Credință și rațiune la Charles Taylor

Charles Taylor s-a născut în 1931 la Montreal, Canada. Este un filosof al istoriei ideilor, catolic practicant. De curând a primit premiul Fundației Ratzinger pentru promovarea dialogului dintre credință și rațiune. Am atins următoarele puncte. Mai întâi am ilustrat diferitele presiuni ale modernității asupra experienței credinței, căutând să arăt cum putem depăși provocarea bunăstării umane. Am dezvoltat, pe scurt, istoria complicată a modernității, care este redusă la scheme de înțelegere superificială de statisticile sociologice. Am ilustrat temele specificie reflecției lui Tayolor: timpul, viața obișnuită, interioritate. În contextul cultural al modernității am adresat invitația de a căuta o reformulare a simțulului sacrului, divinului, astăzi. Pe urmele lui Ch. Taylor am propus o spiritualitate nouă hrănită de o iubire și o credință nouă, dar nu în privința conținutului, ci a limbajului. În fine am subliniat faptul că secularizarea continuă, iar omul credincios nu poate deveni autentic decât printr-o convertire la o spiritualitate „modernă”. Aceasta este mai puțin ascetică, instituțională, colectivă, dar mai personală, mai christocentrică și mai atentă la împlinirea omului întreg acum și aici. Cheia înnoirii este iubirea ca participarea la iubirea lui Dumnezeu Treime. De ce? Pentru că doar iubirea este credibilă. Detalii în cursul postat mai jos.

  • 9 ianuarie 2021