Wilhelm Dancă

Nihil sine Deo!
Inima Preasfântă a lui Isus, cuptor al iubirii pentru mântuirea lumii

În 16 iunie 2023 am fost invitat la hramul parohiei „Inima Preasfântă a lui Isus” din București. Este vorba despre biserica franceză, care se mai numește „Sacré Coeur”. Am comentat textul din Evanghelia după Matei 11, 25-30. Am subliniat trei lucruri.

Primul, Inima lui Isus este o inimă vie, de carne. Această inimă e unită în mod substanțial cu persoana lui Isus, Fiul lui Dumnezeu. Această inimă contemplă iubirea din sânul Sfintei Treimi. În zilele noastre există pericolul de a-L separa pe Christos de Biserică, Biserica de popor, învățătura creștină de mister, comuniunea de iertare, vocația de dăruirea de sine și, mai ales, rugăciunea de iubirea frățească. Faptul că Inima lui Isus este de carne ne invită la refacerea legăturilor dintre Christos și Biserică, dintre Biserică și popor, dintre învățătură și taină etc.

Al doilea, Inima lui Isus s-a dăruit pentru noi până la moarte. Și se dăruiește mereu. Pornind de aici ucenicul e chemat să facă la fel. Și anume, să se despoaie de sine și să-i facă loc aproapelui. Această atitudine se numește umilință sau smerenie. Inima lui Isus este umilă, pentru că s-a golit de sine și a îmbrățișat lumea întreagă.

Al treilea, Inima lui Isus corectează creștinismul centrat pe moralitate și social, atrăgând atenția asupra primatului spiritualului. Oare creștinul poate să iubească asemenea Inimii Preasfinte a lui Isus? Da, dacă este umil, fiindcă spune Fer. Vladimir Ghika, creștinul umil iubește ușor.

Mai multe detalii în articolul postat mai jos.

  • 16 iunie 2023