Wilhelm Dancă

Nihil sine Deo!
Orbiți în pandemie de libertinism, științism și spiritualism

Bartimeu, adică fiul lui Timeu era orb și a fost vindecat de Isus pentru că a avut credință. Am interpretat credința lui Bartimeu (Marcu 10, 46-52) ca încredere. Pentru noi, în contextul pandemiei, încrederea în Domnul poate fi alterată de trei ideologii. Acestea sunt libertinismul, științismul și spiritualismul. Mai mult decât atât ele pot provoca un fel de orbire care ne împiedică să avem credință deplină în Isus.

Libertinismul înseamnă libertatea de a face orice. Susținătorii acestei ideologii cred că omul este liber și poate face orice. Dar libertatea noastră este o libertate întrupată. Pentru cei care cred în Isus libertatea înseamnă opțiune pentru valori.

Științismul înseamnă a crede orbește în știință. Dar adevărurile de știință se verifică mereu și se schimbă încontinuu. Nu pot fi aplicate oricum la oameni, la natură. Adevărurile științifice trebuie asimilate și puse în practică cu smerenia ce îi caracterizează pe oamenii de știință.

Spiritualismul înseamnă să crezi orbește în valorile spirituale, ignorând cele naturale. Am exemplificat cu principiul: „Dumnezeu iartă întotdeauna, omul iartă câteodată, natura nu iartă niciodată”. Prin urmare, legile naturale trebuie respectate mereu. Sau, păcatele împotriva naturii nu se iartă prin recursul la valorile spirituale. Spiritualismul înseamnă derapaj în magie, taumaturgism și altele asemenea.

În contextul pandemiei să reținem un alt principiu de moralitate publică. Suntem chemați în calitate de ucenici ai lui Isus să promovăm binele public. Acesta include și sănătatea concetățenilor noștri. Adeptul libertinismului greșește pentru că vrea să facă orice. Nu consideră sănătatea aproapelui ca o limită a libertății lui. Adeptul științismului greșește fiindcă aplică adevărurile științifice, inclusiv cele medicale, într-un mod universal. Acesta ignoră că nu există boli, ci bolnavi. Adeptul spiritualismului greșește deoarece confundă legile spirituale cu cele naturale. El consideră că cele spirituale pot să suplinească ceea ce lipsește în lumea naturală. Viața spirituală se referă la destinul nostru etern, nu la infantilismul relațiilor noastre cu natura. Încrederea în Isus se cultivă prin familiaritatea cu Biserica și Cuvântul lui Dumnezeu. Să încercăm să renunțăm la libertinism, științism, spiritualism – „haina” lui Bartimeu pentru noi astăzi. Astfel vom putea avea mai multă credință în Domnul. Și, de ce nu, vom putea vedea lumea și pandemia cu ochii lui Isus. Se vor vedea altfel.

  • 24 octombrie 2021
Nevăzători și văzători toți avem nevoie de Christos

Nevăzători și văzători au fost dintotdeauna. Dar oare cine vede mai bine? Cine are privirea mai bună astfel încât să ajungă cu ușurință la lucrurile care contează? Nevăzătorii se împart în cel puțin două categorii. Unii nu văd lucrurile exterioare, iar alții nu văd lucrurile esențiale. Însă pot fi unii care suferă de nevederea atât a lumii interioare, cât și a lumii exterioare.

Au existat nevăzători și văzători în vremea lui Isus. Dar, atunci, nevăzătorii biologici erau mai mulți decât cei din în zilele noastre. Acest fapt are mai multe cauze. Printre altele, precaritatea instrumentelor și a tehnicilor de vindecare. Apoi, absența condițiilor de igienă și de tratament în caz de boală, discriminarea socială și marginalizarea religioasă. În Ierihonul din timpul lui Isus orbul din naștere era considerat vinovat pentru că participa prin boala lui la păcatele generațiilor anterioare.

Nevăzători și văzători există și în zilele noastre. Dar nevăzătorii lucrurilor esențiale sunt mai mulți decât nevăzătorii biologici. Această situație se explică, printre alte, prin dezinteresul crescând față de nevoia de a educa privirea interioară. Complăcerea multora dintre semenii noștri în a duce o viață inundată de banalități și de lucruri mărunte. Numărul tot mai mic al iubitorilor de artă, de lectură, de muzică clasică sau sacră etc. Bisericile care se golesc pe zi ce trece. Lipsa de apetit pentru celebrările liturgice și participarea din ce în ce tot mai mică a credincioșilor catolici, ca să nu mai vorbim de cei ortodocși, la viața sacramentală.

Neîndoielnic, cauzele orbirii spirituale pot fi chiar credincioșii care vin la Biserică sau/și preoții care slujesc sfintele taine. Aceștia ar trebui să fie indicatoare spre Christos, fascicole de lumină care să-i ajute pe alții să vadă Lumina. Dar, în realitate, devin un fel de paravane care ocultează manifestarea milostivirii divine.

Despre aceste aspecte, dar și altele, am vorbit astăzi, duminică, 28 octombrie 2018, în catedrala sf. Iosif din București la liturghia de la 12.15. Dacă cineva dorește să asculte predica, atunci să deschidă linkul de mai jos.

  • 28 octombrie 2018