Wilhelm Dancă

Nihil sine Deo!
Facultatea de Teologie Romano-Catolică, astăzi

Bună ziua,

Facultatea de Teologie Romano-Catolică a Universităţii din București este încă tânără. Istoria ei începe în 1992. De atunci, numărul programelor de studii a crescut, ca şi mărimea corpului profesoral. Principiul călăuzitor al Facultății este acesta: profesorii buni fac școala bună! Printr-o legătură strânsă cu Universitatea, profesorii au șansa de a se forma permanent prin participarea la conferințe naționale și internaționale sau la proiecte de cercetare, care se concretizează în publicații științifice. Pentru exemplificare, vă prezint trei volume, două în limba engleză – Faith and Secularization. A Romanian Narrative (2014) și Religion, the Sacred and Hospitality (2016), și unul în limba română – Credința în epoca secularizării (2015), apărute la Washington, în Statele Unite și la București.

Potrivit regulamentului de funcționare, profesorii de la Facultatea de Teologie Romano-Catolică au o dublă subordonare: administrația, activitățile didactice și de cercetare, aspectele metodologice și legale ale acestora sunt coordonate de conducerea Universității, iar conținutul teologic și filosofic al cursurilor, ca şi calitatea spirituală și morală a întregii activități de formare în spiritul educației catolice ţine de missio canonica sau de acordul Arhiepiscopiei Romano-Catolice de București. Nu se face nici un fel de discriminare la intrarea în corpul profesoral, printre cele 14 cadre didactice titulare ale Facultății numărându-se creștini catolici și ortodocși, bărbați și femei, laici, persoane consacrate și preoți.

La fel stau lucrurile şi în privinţa studenţilor, criteriul după care aceştia sunt admişi fiind de natură exclusiv academică. Studenţii Facultăţii pot fi înscrişi în  două departamente, unul de teologie romano-catolică, ce cuprinde programele de licență și cele de master, și şcoala doctorală de teologie și studii religioase.

Programele de licență sunt organizate pe două specializări Asistență socială şi Studii religioase, având o durată de 6 semestre. 1/3 din cursuri au un conţinut propriu-zis teologic, celelalte 2/3 aparţinând domeniilor asistentă socială şi, respectiv, studii religioase. Debușeele profesionale sunt diferite, în funcție de specializare. Asistenții sociali pot lucra la primării, parohii, asociații parohiale sau diecezane de caritate, fundații, case de bătrâni sau de asistare socială a copiilor orfani, a persoanelor traficate sau victime ale violenței domestice etc. Remarc faptul că, în ultimii ani, s-au înscris tot mai mulți studenți interesaţi de organizarea şi funcţionarea unor fundații sociale cu fonduri europene, naționale sau private. Absolvenții programului de studii religioase pot lucra în învățământ, ca profesori de religie, în alte instituții publice sau particulare (multinaționale, administrație, mass media, ONG) în calitate de experți în domeniul religiei, în special al dialogului religios sau inter-religios.

Programele de master au o durată de 4 semestre. Sunt autorizate sau acreditate să funcționeze trei astfel de programe: Asistența socială a Bisericii, Comunicare biblică și eclezială, precum și Patrimoniu creștin european. Între programele de licență și cel de master în specializarea asistență socială există o continuitate clară, fiindcă cei mai mulți studenți de la acest master sunt absolvenți ai programului corespunzător de licență. Printre disciplinele de specialitate ale acestui program se găsesc 5 cursuri cu caracter interdisciplinar care pun în dialog științele sociale cu teologia, filosofia sau studiile biblice. Debușeele profesionale ale programului sunt similare celor de la programul de licență asistență socială. Oarecum diferită este situația studenților de la celelalte două programe.

La masterul de comunicare se înscriu studenți care au absolvit o facultate, deseori de un profil foarte diferit, cu scopul de a se perfecționa în cunoașterea și folosirea conţinutului şi limbajului religios în comunicarea publică. Datorită importanței comunicării în zilele noastre, programul include şi studenți care au absolvit o facultate fie în domeniul științelor umaniste, fie în cel al științelor exacte. Astfel, printre studenți am avut mulți ingineri, medici, economiști, juriști etc. Absolvenții programului pot lucra în domenii de activitate care sunt deschise comunicării: școală, Biserică, mass media, organizații non profit, companii, administrație publică etc. Printre cursurile propuse se regăsesc nu doar cele de fundamentare a culturii teologice, cum ar fi christologie filosofică, antropologie religioasă, limbaj simbolic, filosofia comunicării, metode și tehnici de comunicare biblică, ci și câteva seminarii practice de cunoaștere și însușire a unor tehnici de comunicare, cum ar fi limbajul radiofonic, limbajul de televiziune și cinema, limbajul publicității și altele.

În fine, programul de master Patrimoniu Creștin European se adresează în primul rând studenților care vor să cunoască mai bine rădăcinile iudeo-creștine ale civilizației și culturii europene și care urmăresc să lucreze în instituții publice și private care se îngrijesc de protejarea patrimoniului sau în turismul religios. De asemenea, programul de Patrimoniu este atractiv pentru cei care doresc să cunoască istoria artei, picturii și muzicii sacre, ca şi chestiunile practice legate de îngrijirea, protejarea și gestionarea patrimoniului Bisericii locale. Toate cursurile sunt fascinante, dar unul dintre ele atrage foarte mulți „ingineri”. Este vorba de cursul Biserica și știința. Prin urmare, la acest curs se pot înscrie absolvenți cu diplomă de licență în științele umaniste, dar și în științele exacte. Nu în ultimul rând, acest program de master, precum și cel de comunicare, este interesant și atractiv pentru cei care doresc să-și aprofundeze identitatea creștină, chiar dacă nu intenționează să se angajeze într-o profesie din cele menționate ca posibilitate de angajare.

Școala doctorală a Facultății de teologie catolică are 5 îndrumători. Domeniile în care doctoranzii beneficiază de îndrumare sunt: teologie fundamentală, teologie biblică, teologie patristică, teologie dogmatică și drept canonic și teologie morală. De ce ar trebui să se înscrie cineva la doctorat? Pentru că în anumite domenii de activitate (învățământ, cercetare etc.) o asemenea diplomă este o cerință la angajare, aducând un spor financiar la salariu și, nu în ultimul rând, pentru că facilitează intrarea într-un cerc de specialiști pentru care bucuria de a cunoaște este cea mai mare răsplată a actului cercetării sau dialogului.

Pentru toate motivele expuse mai sus vă recomand să vă înscrieți la Facultatea de Teologie Romano-Catolică a Universității din București. Aș mai adăuga încă trei motive. Mai întâi Facultatea oferă locuri bugetate sau cu bursă. Bursele sunt de trei feluri: sociale, de merit și speciale. Apoi, cursurile se țin și în format clasic, fizic, dar și în format electronic, prin internet. De aceea, se pot înscrie studenți din București, din alte orașe ale țării, dar și din străinătate, de unde ne-au venit în ultimul timp mai mulţi studenți. În fine, educația oferită de Facultatea de Teologie Romano-Catolică este integrală. Urmărește să ofere studenților nu doar Competențe, Calificări, ci și Caracter. Ultimul aspect, cel al caracterului este propus în orele de consiliere profesională și spirituală, dar și în programul liturgic săptămânal din catedrala „Sfântul Iosif” din București.

Îndrăzniți să cunoașteți mai mult! Îndrăzniți să fiți mai buni! Îndrăzniți să fiți ceea ce sunteți, oameni și creștini, dar nu pe jumătate, ci în întregime!

Rezumatul acestei prezentări îl puteți urmări vizionând clipul video postat mai jos.Vă așteptăm cu drag!