Wilhelm Dancă

Nihil sine Deo!
Christos: Adevărul, înainte de toate, apoi legea. Să facem la fel!

Christos neascultător față de legi și tradiții! Ciudată coincidență! Astăzi în ziua alegerilor locale și europarlamentare Evanghelia duminicii îndeamnă la Nesupunere. Vai! O coincidență providențială! Auziți! Isus ne învață să nu respectăm legea. Oricare ar fi această lege, dacă are prioritate față de om! Dar El a spus că sâmbăta este făcută pentru om, nu omul pentru sâmbătă.

Am meditat la Evanghelia după Marcu 3, 20-35. Vedem aici că Isus se comportă ca unul „ieșit din fire”. Adică, nu mai era normal. Iar normal înseamna să fii ascultător față de legi, autorități civile și religioase, practici și obiceiuri. Acesta este motivul pentru care a venit la Cafarnaum delegația de cărturari de la Ierusalim. De asemenea, din același motiv au venit de la Nazaret la Cafarnaum rudele lui Isus. Printre rude era mama lui. Au voit să-L oprească. Însă Domnul Christos a mers mai departe. Știa că va plăti cu viața, dar nu a cedat. A spus că înainte de toate trebuie să fie respectate adevărul și dreptatea. În cazul de față, adevărul și dreptatea situației omului în nevoie.

Pornind de la Geneză 3, 9-15, am pus această întrebare: Adame, unde ești? Și m-am referit la relația cu Christos. Adame, ești în grupul cărturarilor, care-l judecă și condamnă pe Isus? Ești printre neamurile Lui, care-L îndeamnă să fie cuminte, aliniat, să respecte tradițiile și legile? Sau, ești printre cei care fac parte din familia Lui lărgită? Și anume, printre cei ce ascultă și pun în practică Cuvântul Domnului? Dar unii nu se regăsesc niciunde, pentru că au „păcate” împotriva Duhului Sfânt. Sunt complet rătăciți. Sunt ca niște oi pierdute, cum spune Psalmul 119, 176.

Da, cine se complace în autosuficiență sau confundă adevărul parțial cu adevărul absolut, acela păcătuiește împotriva Duhului Sfânt. Ajunge să se rătăcească departe de Christos. De asemenea, cine alege să se justifice cu minciuni, își ascunde defectele, fuge de Dumnezeu și, de fapt, fuge de sine, fuge de responsabilitate. Această ceață densă de autojusitficări împiedică pătrunderea Duhului iubirii care vindecă. Domnul Christos a murit pentru adevăr și dreptate. Tu ce faci? Te aliniezi? Te complaci în falsități și te ascunzi în fața lui Dumnezeu și a conștiinței?

Mai multe detalii în articolul postat mai jos.

  • 9 iunie 2024