Wilhelm Dancă

Nihil sine Deo!
Fericiți care îl iubesc pe Dumnezeu!

Acest gând îi aparține Fericitului Vladimir Ghika. L-am ales pentru a sintetiza meditația biblică din această duminică. A fost vorba despre Fericirile din Evanghelia după Matei 5, 1-12. Mons. Ghika continuă gândul său: „pentru că aceștia nu se vor gândi să se întrebe dacă sunt fericiți”. Referitor la partea practică am apelat tot la Fericitul Vladimir. Am găsit această cugetare frumoasă: „Fiți fericiți, unii prin alții”.

Meditația are trei părți. În prima parte am arătat noutatea Fericirilor proclamate de Isus. Ele răstoarnă ordinea de valori din mentalitatea iudaică. Fericiți sunt cei săraci, cei care plâng, cei blânzi, cei milostivi, cei însetați de dreptate, cei prigoniți pentru dreptate, cei curați cu inima. Tradiția iudaică susținea altceva. Fericiți sunt cei bogați, cei care râd, cei puternici, cei apreciați de alții, etc. Toate fericirile se rezumă la prima: „Fericiți cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor!”. Aici nu este vorba despre sărăcia sociologică, psihologică, spirituală sau materială. În cazul acesta sărăcia e detașare interioară față de bunuri pentru a fi liber în slujirea lui Dumnezeu și a semenilor.

În partea a doua am arătat că Fericirile descriu diferite moduri de a fi ucenic. De fapt, în spatele Fericirilor se ascunde o cristologie. Isus Christos a fost cu adevărat sărac, a plâns, a fost blând, însetat de dreptate, milostiv, curat cu inima și persecutat pentru dreptate. Care dreptate? Dreptatea Împărăției lui Dumnezeu. Sau, dreptatea voinței lui Dumnezeu de mântuire. Astfel, cine rămâne cu Isus și-l urmează, îl poate avea pe Dumnezeu.

În partea a treia am exemplificat că radicalitatea urmării lui Isus nu este la îndemâna oricui. Lucrul acesta l-a înțeles Sfântul Francisc de Assisi, care a înființat Ordinul al treilea. Este vorba de cei care știu să fie și săraci și bogați, în același timp. Cum? Trăind cu simplitate, modestie și cumpătare legătura cu bogăția, puterea și succesul.

Mai multe detalii în articolul postat mai jos.

Nu uitați să fiți fericiți!

  • 29 ianuarie 2023