Wilhelm Dancă

Nihil sine Deo!
Meditații despre Paște. Autorul în dialog cu cititorii

Volumul „Meditații despre Paște” este al treilea din seria „Mysterium Christi”. Urmează să apară alte patru volume tot la editura Ratio et Revelatio din Oradea.

Au participat la lansare opt cititori. Fiecare dintre ei a intervenit de trei ori potrivit următoarei scheme: 1) privire generală asupra cărții; 2) meditația preferată; 3) întrebare adresată autorului. La început eram puțin tensionați, simțeam „presiunea” nereușitei conexiunii la Facebook. Ne-am relaxat de-a lungul dialogului.Am remarcat faptul că niciunul dintre invitați nu a repetat cele spuse de colegii de platou.

În final am subliniat că volumul preia spiritul meditației „Martorii Învierii să pună lemne pe focul iubirii”. Lucrul acesta mi l-am propus să-l fac și eu prin publicarea „Meditațiilor despre Paște”: să nu las să se stingă focul iubirii. Dacă veți citi volumul, veți crede mai mult în Înviere. Sper. Christos a înviat!

  • 29 aprilie 2021
Bunul Păstor nu este ciobanul plătit să păzească oile

Astăzi 25 aprilie 2021 am celebrat a IV-a duminică a Paștelui, care mai este numită Duminica Bunului Păstor. Am subliniat în cadrul omiliei că Isus Bunul Păstor este cea mai cunoscută imagine a lui Isus din toate timpurile. Primele imagini înregistrate de istorie apar la sfâșitul secolului al II-lea. Sunt foarte multe și diferite. Se pot clasifica în două grupe.

Prima grupă îl reprezintă pe Isus cu oița rătăcită pe umeri. Este inspirată din Evanghelia după Matei (18, 12-14) și din cea după Luca (15, 3-7). Are rădăcini în Vechiul Testament. Sensul aceste imagini a fost sintetizat de Origen care a spus: „pentru o singură oiță rătăcită (eu, tu, el, fiecare om din toate timpurile și locurile), Domnul a părăsit cerul și a coborât pe pământ; a găsit-o, a luat-o pe umeri și a dus-o în cer”.

A doua grupă îl reprezintă pe Isus păstorind turma încredințată, adică hrănind-o cu hrana Cuvântului și a Euharistiei. Meditând asupra acestor două grupe de imagini găsim antidotul împotriva intoleranței religioase. De asemenea, descoperim calea iubirii universale pe care a manifestat-o Isus prin trăirea misterului pascal. Isus Bunul Păstor vindecă relațiile noastre de superficialitate, predjudecăți, oboseală, indiferență, cinism. Isus înviat, Isus Bunul Păstor inspiră relații bazate pe autenticitate, responsabilitate și universalitate.

Prin Cuvântul care ne este adresat duminică de duminică, Domnul Înviat ne privește în față și ne invită la înnoirea vieții, adică la învieri mici care pregătesc Mare Înviere. Detalii în articolul postat mai jos.

  • 25 aprilie 2021
Ucenicii adevărați sunt martori sau imagini vii ale Învierii

A fi martor înseamnă să juri că vei spune adevărul, dacă este vorba despre un proces. Dar și în viață este tot la fel, chiar dacă nu suntem puși să jurăm. Am meditat astăzi despre condiția de martor al adevărului cu privire la Înviere pornind de la Evanghelia după Luca 24, 35-48.

Am subliniat mai întâi că martorul are un trup, este un ins, este o persoană individuală și responsabilă datorită corpului. Am atras atenția asupra unui pericol. Și anume, că datorită consumului excesiv de imagini putem să ne decorporalizăm. Învierea ne atrage atenția asupra demnității și importanței trupului. Să medităm mai îndelung destinul la care suntem chemați.

În a doua parte am vorbit despre lecția de Biblie a lui Isus înviat. Domnul le-a spus ucenicilor că rezumatul Scripturilor este moartea și învierea Lui. De asemenea, că rezumatul misterului Său pascal este iertarea păcatelor despre care ucenicii dau mărturie începând de la Ierusalim.

În fine am pledat cauza ucenicului adevărat care trăiește Cuvântul Scripturii și astfel devine imagine vie a lui Christos Înviat. Concluzia este că la începutul drumului nostru de credință în Înviere a fost un martor sau mai mulți. Știm cine sunt? Suntem noi în condiția de martori ai Învierii pentru cei din jurul nostru?

Detalii în articolul postat mai jos.

  • 18 aprilie 2021
Nu răzbunarea ci divina îndurare aduce pacea în noi

Oamenii iartă greu, câteodată, unii niciodată. Dumnezeu iartă mereu. De aceea poporul evreu credea că numai Domnul poate să ierte păcatele, chiar dacă pedepsește pe cine iubește. Isus răstignit-înviat ne-a descoperit fața adevărată a lui Dumnezeu, și anume îndurarea. Înviind din moartea vinovățiilor și păcatelor lumii, întorcându-se din iadul urii dăruiește ucenicilor săi pacea Lui perfectă și profundă.

În Evanghelia dumincii (In 20, 19-31) numită Duminica Divinei Îndurări Isus Înviat dăruiește iertarea sau pacea în trei pași. Mai întâi pacea este obiectul dorinței Lui pentru ucenici: „Pacea să fie cu voi!”. Apoi suflă asupra discipolilor Duhul iertării. Acest dar le este încredințat ucenicilor pentru a fi administrat în mod responsabil celor care îl cer: „cărora le veți ierta păcatele, vor fi iertate, cărora le veți ține, vor fi ținute”. În fine, pentru a putea primi darul iertării este nevoie de a trece de la îndoială la credință, asemenea sfântului Toma. După ce a fost iertat de Isus (a lipsit de la prima lui apariție), Toma „învie” în comunitatea din care făcea parte. Împreună cu el învie și comunitatea ucenicilor. Iertarea redă viața ucenicilor dezbinați. Comunitățile noastre sunt dezbinate? Viața noastră este în criză de identitate spirituală? Spre înviere, chiar și spre cea de etapă, spre învierea provizorie, există un singur drum:nu răzbunarea, nu dreptatea, ci iertarea sau divina îndurare.

Mai multe detalii în omilia postată mai jos.

Christos a înviat!

  • 11 aprilie 2021
Despre Înviere în creștinism și în cultura europeană la Radio România Actualități

În seara zilei de 7 aprilie 2021 am vorbit cu Cristian Curte pentru Radio România Actualități despre „Înviere în creștinism și în cultura europeană”. Am început dialogoul cu evocarea a două imagini pascale din copilărie și din tinerețe legate de celebrarea Paștelui în satul natal. Am vorbit despre câteva momente din experiența mea pastorală în Italia. Am dezvoltat importanța sărbătorii Paștelui pentru creștinism și cultura europeană. Am subliniat în ce constă pregătirea imediată pentru trăirea Paștelui, care înseamnă victorie asupra morții, asupra egoismului, asupra păcatului. În final am pledat pentru cultivarea valorilor umane fundamentale, printre care prietenia, întrucât ele se regăsesc la baza experienței harului supranatural al Paștelui. Detalii în interviul postat mai jos.

  • 8 aprilie 2021